[0193/18] Avsättning slaggrus

Tender notice overview

Upphandlingens nummer
0193/18
Place of execution
Västra Götalands län
The procurement is carried out with procedure
Dynamic purchasing system
Procuring organisation
Renova Aktiebolag
Tender notice

Public notice: This is a public call for applications.

Renova driver en avfallsförbränningsanläggning som årligen förbränner 550 000 ton avfall och därigenom kan producera elektricitet och värme till fjärrvärmenätet. I samband med förbränning av avfall uppstår det olika restprodukter varav en restprodukt efter behandling består av utsorterat slaggrus. Renova ser en möjlighet att använda dessa restprodukter som ingående material i förnyade produkter, bl.a. som ersättningsprodukt istället för natursten, natursand och bergkross i anläggningsprodukter till deponi eller till andra tillämpningar där erforderligt tillstånd finns. Renova producerar ca 100.000 ton/år slaggrus. Slaggruset kan fraktioneras i olika storlekar från 0 till 80 mm. För detta slaggrus söker Renova lämpliga leverantörer/kunder som kan erbjuda bra lösningar för omhändertagande och användning av slaggrus som ingående konstruktionsmaterial i anläggningsprodukter bl.a. till deponier, även andra användningsområden för slaggruset kan vara tänkbart så länge som relevanta lagar och föreskrifter är uppfyllda. Renova avser att införa ett s.k. dynamiskt inköpssystem för löpande avsättning av slaggrus. Leverantörer som godkänns i systemet har rätt att lämna anbud på förfrågan. Leverantörer kan under gällande tidsperiod för det dynamiska inköpssystemet ansöka om att bli godkända i systemet eller när som helst avsluta sin anslutning. Vid förfrågan kommer utvärdering att ske utifrån olika kriterier beroende på det aktuella behovet. Exempel på utvärderingskriterier är: 1. Leveranstid 2. Mottagen volym 3. Pris 4. Miljöpåverkan 5. Innovation och nya smarta lösningar 6. Kombination av köp eller behandlingskostnad och tillhörande tjänster 7. Annat Välkommen att ansöka 2018 till 2032 om att bli leverantör.

Final day for submitting
5/26/2032
Last date for asking questions
5/10/2032
Tender valid until
11/3/2032
Deadline for submitting your tender
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Application documents in the menu on the left and under the heading Create application you can find information on how to submit your application.

This procurement allows ongoing application opening, this means that the procurer can open your application immediately after submission. This also means that you will not be able to withdraw your application. However, it is possble to submit several applications.

This procurement allows multiple applications, you may create and submit multiple applications.

Category codes
CPV
14210000-6
Grus, sand, krossad sten och ballast
CPV
44113330-7
Asfalteringsmaterial
CPV
44114000-2
Betong
CPV
44114250-9
Betongplattor
CPV
45262310-7
Arbete med armerad betong
CPV
45262311-4
Uppförande av betongstommar
CPV
45262350-9
Arbeten med oarmerad betong
CPV
90500000-2
Avfallstjänster
CPV
90513000-6
Hantering av ofarligt avfall
CPV
90514000-3
Återvinning av avfall
Nuts
SE232
Västra Götalands län

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.