[SOCN 2015/36 ] Kundvalssystem för boendestöd

Tender notice overview

Upphandlingens nummer
SOCN 2015/36
Place of execution
Stockholms län
The procurement is carried out with procedure
The Act on System of Choice in the Public Sector (LOV)
Procuring organisation
Nacka Kommun
Tender notice

Public notice: This is a public call for applications.

Boendestöd beviljas till personer med funktionsnedsättningar och till personer med missbruksproblematik, som individuellt behovsprövat bistånd enligt Socialtjänstlagen. Boendestödet utgår från ett individuellt biståndsbeslut, där det framgår antal timmar och innehåll i uppdraget. Inom ramen för biståndsbeslutet ska stödet anpassas flexibelt efter den enskildes funktionsnedsättning, behov och hälsotillstånd. Boendestödet utgår från den enskildes hem, men kan också omfatta stöd i situationer utanför hemmet, som kan bidra till den enskildes förmåga att klara vardagslivet.

Final day for submitting
11/17/2032
Last date for asking questions
11/17/2032
Application valid until
3/17/2033
Deadline for submitting your tender
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Application documents in the menu on the left and under the heading Create tender you can find information on how to submit your application.

This procurement allows ongoing application opening, this means that the procurer can open your application immediately after submission. This also means that you will not be able to withdraw your application. However, it is possble to submit several applications.

This procurement allows multiple applications, you may create and sign several applications.

Category codes
CPV
85310000-5
Socialt arbete
CPV
85311200-4
Social omsorg för handikappade
CPV
85312000-9
Socialvård utan inkvartering
Nuts
SE110
Stockholms län

By registering interest on the page registration you will receive notifications via email and can access updated application documents. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.