Upphandlande organisation: Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet är en statlig myndighet under utbildningsdepartementet och har cirka 165 anställda och ger stöd till grundläggande forskning inom alla vetenskapsområden.

Vetenskapsrådet fördelar årligen omkring 5 miljarder kronor i forskningsstöd och är den största statliga finansiären av grundforskning vid svenska universitet, högskolor och institut.

Utöver forskningsfinansiering arbetar myndigheten med strategi och analys samt forskningskommunikation.

Ytterligare information om Vetenskapsrådets verksamhet och organisation finns på www.vetenskapsradet.se.

Observera att information om var anbud lämnas in finns i upphandlingsdokumenten för respektive upphandlingsannons.

Visa pågående upphandlingar
Visa aktiva avtal
Vetenskapsrådet
202100-5208
Västra Järnvägsgatan 3
101 38  Stockholm
SWEDEN
08-546 44 000
Visa på stor karta
Västra Järnvägsgatan 3, 101 38 SE Stockholm