Procurements

ProcuringEntityProfile

2.5-2020-06591 - IT-konsulttjänster Tender notice

Deadline for tenders 2/8/2021, the notice is published between 12/16/2020 and 2/8/2021. Place of execution Stockholm.
Vetenskapsrådet vill med detta ramavtal uppnå en lösning som motsvarar Vetenskapsrådets behov av IT- konsulttjänster. Vetenskapsrådet har ett löpande behov av att komplettera den egna kapaciteten och kompetensen med inhyrd kapacitet och kompetens i form av IT-konsulttjänster för såväl längre uppdrag som kortare insatser av akut karaktär.
20 days left