[KFKS 2018/266] Nacka Kreatörspool

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : KFKS 2018/266

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 2030-01-01. Anbudet ska var giltiga till 2030-01-01. Mer information hittar du genom att klicka påUpphandlingsdokumenti menyn till vänster och under rubrikenSkapa anbudfinns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Den här upphandlingen tillåter kontinuerlig anbudsöppning, det innebär att upphandlaren kan öppna ditt anbud omedelbart efter att det har lämnats in. Detta betyder också att du inte kommer att kunna återta ditt anbud efter att du har lämnat in det.

Den här upphandlingen tillåter flera anbud, du kan skapa och skicka in ytterligare anbud.

Upphandlingen genomförs med förfarande Dynamiskt inköpssystem.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Nacka Kommun.
Utförandeort är Stockholms län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
37800000-6 - Hantverks- och konstmateriel
37810000-9 - Konsthantverksmateriel
37820000-2 - Konstmaterial
92311000-4 - Konstverk
92320000-0 - Drift av konstinrättning
Nuts
SE110 - Stockholms län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.