Procurements

You are currently searching notices published at Kommers Annons Stockholms Stad, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
Last tender date
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

2021-4166 - Upphandling av drift och underhåll av sopsugar Tender notice

new

Deadline for tenders 11/21/2021, the notice is published between 10/25/2021 and 11/21/2021. Place of execution Sverige, Stockholm, Stockholms län.
Uppdraget omfattar drift och underhåll (avhjälpande såsom planerat) av stationära och mobila sopsugar.
26 days left

ProcuringEntityProfile

2021-1038 - Stockholmshusen DIS för totalentreprenad i samverkan Tender notice

new

Last bid date is 17, ad is running between 22 and 21. Place of execution Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län. Other authorities or units that participate:AB Familjebostäder, Aktiebolaget Svenska Bostäder
Detta är ett Dynamiskt inköpssystem (DIS) i samverkan mellan AB Stockholmshem, AB Familjebostäder och AB Svenska Bostäder. Bostadsbristen är en av huvudstadens och regionens största utmaningar. Bristen på bostäder motverkar stadens hållbarhetsmål och begränsar stadens utveckling. De kommunalägda bostadsbolagen Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder har en viktig roll för att bidra till att lösa dessa utmaningar genom att bygga lägenheter i fint utformade hus med rimliga hyror till lägre kostnader. Stockholmshusen är ett gemensamt projekt och en viktig del i bostadsbolagens planerade nyproduktion. Projekt Stockholmshusen startades 2015 med ambition att öka produktionstakten. Projektet har utvecklat ett konceptbyggande av bostadshus i syfte att bygga fler hyresrätter snabbare och mer kostnadseffektivt. Dessa koncepthus, karakteriseras av fint utformade hus med fokus på en genomtänkt utformning med väl gestaltade detaljer såsom fönsteromfattningar i relief, en väl utvald kulörpalett, välkomnande entréer mm. Samtidigt ska fastigheterna leva upp till stadens i övrigt höga krav på exempelvis energianvändning, miljö och tillgänglighet. Projekt Stockholmshusen kommer att successivt anvisa lämplig mark och involvera entreprenörer redan under planeringsstadiet.
3643 days left

ProcuringEntityProfile

2021-1487 - Ramavtal Lås- och passagearbeten, Stockholmshem Tender notice

new

Deadline for tenders 11/26/2021, the notice is published between 10/22/2021 and 11/26/2021. Place of execution Stockholms län.
Lås- och passagearbeten, Stockholmshem
31 days left

ProcuringEntityProfile

2021-4568 - Lokalvård FO6 Tender notice

Deadline for tenders 11/22/2021, the notice is published between 10/21/2021 and 11/22/2021. Place of execution Sverige, Stockholms län.
Uppdraget avser lokalvård med tillhörande tjänster av trapphus och allmänna utrymmen för förvaltningsområde 6. För mer detaljerad beskrivning av områdena se förfrågningsunderlag. Uppdraget avser en period om 2 år med preliminär start- och sluttid som följer 2022-02-01 till 2024-01-31. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra (4) år, dvs till och med 2026-01-31.
27 days left

ProcuringEntityProfile

2021-4569 - Lokalvård FO8 Tender notice

Deadline for tenders 11/22/2021, the notice is published between 10/21/2021 and 11/22/2021. Place of execution Sverige, Stockholms län.
Uppdraget avser lokalvård med tillhörande tjänster av trapphus och allmänna utrymmen för förvaltningsområde 8. För mer detaljerad beskrivning av områdena se förfrågningsunderlag. Uppdraget avser en period om 2 år med preliminär start- och sluttid som följer 2022-02-01 till 2024-01-31. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra (4) år, dvs till och med 2026-01-31.
27 days left

ProcuringEntityProfile

2021-4570 - Lokalvård FO9 Tender notice

Deadline for tenders 11/22/2021, the notice is published between 10/21/2021 and 11/22/2021. Place of execution Sverige, Stockholms län.
Uppdraget avser lokalvård med tillhörande tjänster av trapphus och allmänna utrymmen för förvaltningsområde 9. För mer detaljerad beskrivning av områdena se förfrågningsunderlag. Uppdraget avser en period om 2 år med preliminär start- och sluttid som följer 2022-02-01 till 2024-01-31. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra (4) år, dvs till och med 2026-01-31.
27 days left

ProcuringEntityProfile

2021-4806 - kv. Måsholmen 33 - DE 15430 Metallglaspartier Tender notice

Deadline for tenders 11/19/2021, the notice is published between 10/20/2021 and 11/19/2021. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län.
Upphandlingen omfattar tillverkning, leverans och montage av stål- och aluminiumglaspartier till nybyggnad av kontor och bostäder i Skärholmen.
24 days left

ProcuringEntityProfile

2021-1488 - Ramavtal för installation & service av vitvaror samt gasspisar Tender notice

Deadline for tenders 11/14/2021, the notice is published between 10/15/2021 and 11/18/2021. Place of execution Stockholms län.
Ramavtal för installation & service av vitvaror samt gasspisar
19 days left

ProcuringEntityProfile

2021-4642 - kv. Måsholmen 33 - DE 15120 Håltagning Tender notice

Deadline for tenders 11/15/2021, the notice is published between 10/14/2021 and 11/15/2021. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län.
Upphandlingen omfattar håltagningar i betongväggar samt bjälklag för nybyggnad av kontors- och bostadshus i 23 våningar i Skärholmen, Stockholms Stad. Våning 1-2 består av installationsutrymmen samt fastighetsutrymmen, våning 3-5 är kontorslokaler samt utrymmen för kultur- och teaterverksamhet. Våning 6-22 bostäder och våning 23 terrass.
20 days left

ProcuringEntityProfile

2021-4641 - kv. Måsholmen 33 - DE 16610 Avfallshantering Tender notice

Deadline for tenders 11/10/2021, the notice is published between 10/11/2021 and 11/10/2021. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län.
Tillhandahållande av containrar, miljöstation och dyl. för flertalet avfallsfraktioner inkl. tömning.
15 days left

ProcuringEntityProfile

2021-4764 - Åtgärd liggande stammar Släden Västertorp Tender notice

Deadline for tenders 11/18/2021, the notice is published between 10/11/2021 and 11/18/2021. Place of execution Stockholms län.
Projektets omfattar projektering och produktion av relining av liggande stam på Bjällervägen 2-46, Västertorp. Området består av 36 portar där det även föreligger 12 aktiva skyddsrum. Där relining inte är genomförbar skall stammar bytas ut. De stammar som är åtkomliga genom luckor skall bytas ut. Syftet med denna åtgärd är förlängd teknisk livslängd och minimering av underhållskostnader.
23 days left

ProcuringEntityProfile

2021-4167 - Upphandling av ramavtal för parkavfall 2021-4167 Qualification notice

Last date for application 10/31/2021, the notice is published between 10/4/2021 and 10/31/2021. Place of execution Stockholm, Stockholms län.
Entreprenaden omfattar kontinuerlig hämtning av parkavfall och uppsopad vintersand, på fasta uppställningsplatser, efter avrop samt hyra av behållare. Säsongsvis ingår även hämtning av löv och ris. Den totala avfallsmängden uppgår till ca 1300 ton/år. Beställaren garanterar dock ingen exakt volym utan leverantören är skyldig att leverera enligt faktiskt behov.
5 days left

ProcuringEntityProfile

2021-4322 - Ramavtal Tillsyn och avhjälpande underhåll av yttertak förvaltningsområde 9 och 10 Tender notice

Deadline for tenders 11/1/2021, the notice is published between 9/30/2021 and 11/1/2021. Place of execution Stockholms län.
Kommande ramavtal avser tillsyn och avhjälpande underhåll/servicearbeten för tak inom Stockholmshems fastighetsbestånd förvaltningsområde 9 och 10.
6 days left

ProcuringEntityProfile

2021-4557 - Mullvadsberget 28 Ombyggnad av flerbostadshus. Tender notice

Deadline for tenders 11/1/2021, the notice is published between 9/24/2021 and 11/1/2021. Place of execution Stockholms län.
Ombyggnad av flerbostadshus med olika boendeformer inkl. installationer, fasad och tak
6 days left

ProcuringEntityProfile

2021-3668 - Ramavtal för Projektledningskonsulter mm. inom ombyggnadsprojekt av fastigheter Tender notice

Deadline for tenders 10/28/2021, the notice is published between 9/10/2021 and 10/28/2021. Place of execution Stockholms län.
Upphandlingen omfattar konsulttjänster inom byggprojektledning, projekteringsledning, byggledning, installationsledning, BAS-P, sakkunnig arbetsmiljö och byggarbetsplatskontrollant. Stockholmshem avser teckna kontrakt med 6 st anbudsgivare.
2 days left

ProcuringEntityProfile

2020-17489 - Byggentreprenad Tjället 8 Tender notice

Deadline for tenders 11/8/2021, the notice is published between 9/10/2021 and 11/8/2021. Place of execution Stockholms län.
Invid Stockholmshems befintliga bebyggelse på Sankt Göransgatan avses att uppföra två nya byggnader, bygga på befintlig lågbyggnad med tre våningar samt bygga om befintlig lågbyggnad. Befintligt objekt är idag till största delen uthyrt såsom studentbostäder med korttidskontrakt. Entreprenaden omfattar totalt ca 12 120 kvm BTA och med mål att skapa 229 student- och ungdomslägenheter.
13 days left

ProcuringEntityProfile

2021-4357 - Stambyte, ytskiktsrenovering Växeln 2 Köpeskillingen 2 Tender notice

Deadline for tenders 11/12/2021, the notice is published between 9/9/2021 and 11/12/2021. Place of execution Stockholms län.
Projektet avser stambyte och ytskiktsrenovering, med kvarboende hyresgäster i byggnaden. Projektet utförst etappvis per port och omfattar två huvuddelar, en per byggnad, totalt 48st lägenheter. I samband med renovering ska även visst byggarbete för ändrad planlösning göras. Pojektet är beläget i Hägersten, Stockholm. Kontraktsstart är planerat till hösten 2021, med slutbesiktning planerat till våren/sommaren 2023. I entreprenaden ingår även fasadtvätt, byte av el och ny avfallshanteringslösning.
17 days left

ProcuringEntityProfile

2020-17279 - Långtidsmätning radon, radonutredningar och radonsakkunnig Award notice

Deadline for tenders 5/6/2021, the notice is published between 8/18/2021 and 1/1/2022. Place of execution Sverige.
0 days left

1 / 1