Procurements

Here you can search for tenders that the City of Stockholm publishes in the city's own advertising portal Kommers Annons Stockholms stad. To see the procurement documents, you need to have an account on the city's supplier portal and be logged in. Read more at Annonserade upphandlingar - Stockholms stad.

You are currently looking for messages published on Kommers Annons Stockholms Stad, if you would like to browse procurements from other authorities see www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

MIC 2024/312 - RFI, Kv. Trossen 13, ombyggnad vård- och omsorgsboende & seniorbostäder Informal enquiry

Answer last is 28, ad is displayed between 10 and 28. Place of execution Stockholms län.
Syftet med denna RFI är att få ökad kunskap om entreprenörernas syn på lösningar och medskick inför upphandling av ombyggnadsprojektet Kv. Trossen 13. Micasas avsikt är att ta del av branschens kunskap så att vi kan utforma ett kvalitativt upphandlingsunderlag som förbättrar branschens möjligheter att lämna anbud med rätt förutsättningar och som i förlängningen bidrar till att skapa ett gott samarbete och en god affär för båda parter.
12 days left

1 / 1