[2020-00348] DIS Tillfälliga byggnader för skol- och förskoleverksamhet

Tender notice overview

Referensnummer/diarienummer
2020-00348
Place of execution
Sverige, Stockholms län
The procurement is carried out with procedure
Dynamic purchasing system
Procuring authority or entity
Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag (SISAB)
Tender notice

Public notice: This is a public call for applications.

Det dynamiska inköpssystemet omfattar förhyrning alternativt köp av tillfälliga byggnader (moduler). Det kan bli fråga om både hyra under olika hyresperioder eller köp av moduler. Leverantören ska bygga, anpassa, montera, etablera och avetablera tillfälliga byggnader enligt beställarens anvisningar. Det kommer även att omfatta tillhörande tjänster som drift och skötsel. En gränsdragningslista kommer att fastställas i respektive förnyad konkurrensutsättning. Sannolikt är det moduler till förskola och skola som kommer att avropas i störst utsträckning, men andra behov kan komma att föreligga. Inga garantier kan ges på viss omfattning eller antal förnyade konkurrensutsättningar. Hyrestiden kommer vanligtvis löpa på mellan 1-10 år.

Final day for submitting
9/7/2035
Last date for asking questions
8/27/2035
Tenders must be valid by end of
9/7/2035
Time left for response
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Application documents in the menu on the left and under the heading Create application you can find information on how to submit your application.

This procurement allows ongoing application opening, this means that the procurer can open your application immediately after submission. This also means that you will not be able to withdraw your application. However, it is possble to submit several applications.

This procurement allows multiple tender applications, you may create and submit multiple applications.

Category codes
CPV - Produktkategorikod
44211100-3
Mobila byggnader och modulbyggnader
NUTS - Regionkod
SE
Sverige
NUTS - Regionkod
SE110
Stockholms län

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.