[E-393] NDS E-393 Krossentreprenad dynamiskt inköpssystem

Tender notice overview

Referensnummer/diarienummer
E-393
Place of execution
Stockholms län
The procurement is carried out with procedure
Dynamic purchasing system
Procuring authority or entity
Stockholms stad
Tender notice

Public notice: This is a public call for applications.

Entreprenaden omfattar krossning av entreprenadberg till färdig slutprodukt. Krossade fraktioner ska högas upp inom angivet arbetsplatsområde i samråd med ansvarig från arbetsledare på Masslogistikcenter. Krossning sker efter avrop och förnyad konkurrens med prissättning av aktuell mängd för krossning. Krossningen sker i kampanjer efter behov normalt en till två gånger per år beroende på inkommande bergmängder. Skut kan förekomma varför skutknackning ingår som en del av entreprenörens uppdrag. Fraktioner som ska levereras efter krossning och avrop är följande: • 0-150 • 0-63 • 0-32 • 0-16 Krossning kan även ske åt andra byggprojekt inom exploateringskontoret.

Final day for submitting
11/30/2029
Tenders must be valid by end of
11/30/2029
Time left for response
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Application documents in the menu on the left and under the heading Create application you can find information on how to submit your application.

This procurement allows ongoing application opening, this means that the procurer can open your application immediately after submission. This also means that you will not be able to withdraw your application. However, it is possble to submit several applications.

This procurement allows multiple tender applications, you may create and submit multiple applications.

Category codes
CPV - Produktkategorikod
14210000-6
Grus, sand, krossad sten och ballast
CPV - Produktkategorikod
14212100-1
Bokad sten och grus
CPV - Produktkategorikod
14212110-4
Grus
CPV - Produktkategorikod
14212200-2
Stenmaterial
CPV - Produktkategorikod
14212210-5
Blandning av grus och sand
CPV - Produktkategorikod
14212300-3
Bokad och krossad sten
CPV - Produktkategorikod
14213100-8
Makadam
CPV - Produktkategorikod
45000000-7
Anläggningsarbete
CPV - Produktkategorikod
45100000-8
Förberedande anläggningsarbeten
CPV - Produktkategorikod
45111290-7
Förarbeten till anläggningsarbeten
CPV - Produktkategorikod
45223000-6
Byggnads- och anläggningsarbeten
CPV - Produktkategorikod
45262600-7
Diverse entreprenader inom särskilda fackområden
NUTS - Regionkod
SE110
Stockholms län

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.