Procuring entity image

NVOA 2023-97 - Ramavtal renovering av VA-anläggningar

Date for initial dispatch of the notice 12/9/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 42131150-2 - Vattentornsventiler, 44212233-1 - Vattentorn, 45231300-8 - Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar, 45232152-2 - Byggnation av pumpstation, 45232153-9 - Konstruktionsarbeten för vattentorn, 45232154-6 - Konstruktionsarbeten för vattentorn för dricksvatten, 45232410-9 - Underhållsarbeten för avlopp, 45232423-3 - Byggnation av avloppspumpstationer, 45252130-8 - Utrustning till anläggning för avloppsrening, 45259100-8 - Reparation och underhåll av anläggning för avloppsvatten

Upphandlingen är avslutad och avtal är tecknat med vinnande part.

Procuring entity image

VOF 36/2023 - Bemanningstjänster HSL-personal

Date for initial dispatch of the notice 12/9/2023
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 79624000-4 - Förmedling av vårdpersonal, 85141200-1 - Sjukskötersketjänster, 85142100-7 - Sjukgymnasttjänster

Avbruten.

Procuring entity image

2023-1070 - DE 14400 El, tele och data Örtuglandet 1 Bromma

Date for initial dispatch of the notice 12/9/2023
NUTS: SE - Sverige, SE110 - Stockholms län
CPV: 45310000-3 - Installation av elektriska ledningar och armatur, 45311000-0 - Installation av elektriska ledningar och kopplingsarbeten, 51000000-9 - Installation (utom programvara)

Procuring entity image

12940 - Måltidsleverantör Hemlingborg

Date for initial dispatch of the notice 12/9/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 15894210-6 - Skolmåltider, 55320000-9 - Måltidsservering, 55523100-3 - Servering av skolmåltider

Procuring entity image

12975 - Livsmedelsgrossist Gävle kommun

Date for initial dispatch of the notice 12/9/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 15000000-8 - Livsmedel, drycker, tobak o d

Procuring entity image

23/001160 - Strategisk partner för BI, analytics och datalager

Date for initial dispatch of the notice 12/9/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 22456000-1 - Licenser, 50324200-4 - Förebyggande underhåll, 71620000-0 - Analystjänster, 71621000-7 - Teknisk analys eller konsulttjänster, 72000000-5 - IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd, 72212440-5 - Programvaruutvecklingstjänster för finansiell analys och redovisning, 72212460-1 - Programvaruutvecklingstjänster för analys, forskning, matematik eller prognos, 72212462-5 - Programvaruutvecklingstjänster för matematik eller prognos, 72212463-2 - Programvaruutvecklingstjänster för statistik, 72212900-8 - Programvaruutvecklingstjänster för diverse programvara och datorsystem, 72212983-3 - Programvaruutvecklingstjänster för utveckling, 72227000-2 - Konsulttjänster för dataanalys, 72240000-9 - Systemanalys och programmering, 72243000-0 - Programmeringstjänster, 72262000-9 - Utveckling av programvara, 72263000-6 - Programimplementation, 72267100-0 - Underhåll av IT-programvara, 72310000-1 - Behandling av data, 72316000-3 - Dataanalys

Procuring entity image

2023/411 - Reparation, underhåll och installation av lås, larm och brandlarm

Date for initial dispatch of the notice 12/9/2023
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 31625000-3 - Inbrotts- och brandlarm, 31625200-5 - Brandlarmssystem, 35121000-8 - Säkerhetsmateriel, 35121300-1 - Säkerhetsinstallationer, 35121700-5 - Larmsystem, 45312100-8 - Installation av brandlarmssystem, 50610000-4 - Reparation och underhåll av säkerhetsutrustning, 75241000-7 - Tjänster för allmän säkerhet

Procuring entity image

KLF 2023/1018 - Samtalsstöd

Date for initial dispatch of the notice 12/9/2023
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 80590000-6 - Handledning, 85100000-0 - Hälsovårdstjänster, 85121270-6 - Psykiatrisk eller psykologisk vård, 85147000-1 - Företagshälsovård

Upphandlingen har avslutats och avtal har tecknats med leverantörna: Lotta Lindgren AB; delområde 1 och 2. HR-Kompassen Norrbotten AB; delområde 2.

Procuring entity image

UH2023-13 - Materialåtervinning av planglas

Date for initial dispatch of the notice 12/7/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 90500000-2 - Avfallstjänster, 90514000-3 - Återvinning av avfall

Inga inkomna anbud. Upphandlingen har avbrutits.

Procuring entity image

SBN 2023-182 - Tömning och transport av returförpackningar

Date for initial dispatch of the notice 12/8/2023
NUTS: SE3 - Norra sverige, SE332 - Norrbottens län
CPV: 90510000-5 - Avfallshantering, 90511300-5 - Insamling av avfall

Upphandlingen är avslutad och kontrakt tilldelades Stena Recycling AB.

Procuring entity image

KOM-413994 - Göteborg - DIS Byggledare Signal (Underhållsingenjör VGG)

Date for initial dispatch of the notice 12/8/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

2.5-2023-06242 - Fältservice SunetC

Date for initial dispatch of the notice 12/8/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 32000000-3 - Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning, 45314000-1 - Installation av telekommunikationsutrustning, 50330000-7 - Underhåll av telekommunikationsutrustning

Procuring entity image

SU FV-2643-22 - Rekryteringssystem

Date for initial dispatch of the notice 12/8/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 48000000-8 - Programvara och informationssystem, 51000000-9 - Installation (utom programvara), 72000000-5 - IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

Upphandlingen har avslutats.

Procuring entity image

KOM-408645 - Ombyggnad av E22 trafikplats Lund Södra och Väg 108 Staffanstorp - Lund

Date for initial dispatch of the notice 12/8/2023
NUTS: SE - Sverige, SE2 - Södra Sverige, SE224 - Skåne län
CPV: 45230000-8 - "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233110-3 - Anläggningsarbeten för motorvägar

Procuring entity image

TN 2023/2707 - Skåpbil - rörläggarebil med utrustning till TEK

Date for initial dispatch of the notice 12/8/2023
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 34136000-9 - Skåpbilar

Procuring entity image

KOM-413984 - För utförande av Kulturminnesåtgärder Basområde Heby, Enköping, Västerås och Tierp

Date for initial dispatch of the notice 11/22/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete

Procuring entity image

KOM-413621 - Västerås – DIS Byggledare El järnväg basunderhåll

Date for initial dispatch of the notice 12/4/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

KOM-414027 - Malmö eller Kristianstad – DIS Byggledare bana (Underhållsingenjör)

Date for initial dispatch of the notice 12/7/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

2023/64 - KHST Tryckeritjänster

Date for initial dispatch of the notice 12/7/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 22000000-0 - Trycksaker och tillhörande produkter

Procuring entity image

KS2023/1857 - Ramavtal konsulttjänster projektörer för yttre VA, markbyggnad, trafik, el och dagvatten

Date for initial dispatch of the notice 12/7/2023
NUTS: SE232 - Västra Götalands län
CPV: 71300000-1 - Ingenjörstjänster, 71311000-1 - Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311210-6 - Konsulttjänster för vägar, 71311220-9 - Vägingenjörstjänster, 71311300-4 - Konsulttjänster för infrastruktur, 71312000-8 - Byggnadsteknisk rådgivning, 71314100-3 - Tjänster på elområdet, 71321300-7 - Konsulttjänster inom VA, 71322000-1 - Ingenjörstjänster avseende väg- och vattenbyggnation, 71322200-3 - Konstruktion av rörledningar, 71322500-6 - Teknisk konstruktion av trafikanläggningar, 71325000-2 - Konstruktion av grundkonstruktion, 71327000-6 - Bärverksprojektering

Procuring entity image

FB 2023/1134 - Ramavtal avseende saneringsarbeten

Date for initial dispatch of the notice 12/7/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 42924720-2 - Saneringsutrustning, 45262660-5 - Asbestsaneringsarbete

Procuring entity image

KS 2023/1089 - Upphandling av totalentreprenad Ängegärde Äldreboende omg 2

Date for initial dispatch of the notice 12/7/2023
NUTS: SE232 - Västra Götalands län
CPV: 45211200-1 - Byggnation av servicehus, 45211350-7 - Byggnation av byggnader med flera funktioner, 45215212-6 - Byggnation av ålderdomshem, 45215213-3 - Byggnation av vårdhem

Procuring entity image

KLK 2022/244 - IT Partner till Rättviks kommun

Date for initial dispatch of the notice 12/7/2023
NUTS: SE312 - Dalarnas län
CPV: 30000000-9 - Kontorsmaskiner, datorer samt kontors- och datorutrustning, utom möbler och programvara, 30200000-1 - Datorer och datamateriel, 51600000-8 - Installation av datorer och kontorsutrustning, 72000000-5 - IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd, 72222300-0 - IT-tjänster, 72268000-1 - Tillhandahållande av programvara, 72300000-8 - Datatjänster, 72500000-0 - Datortjänster, 72590000-7 - Professionella datorrelaterade tjänster

Procuring entity image

KOM-413778 - ERTMS - Teknisk specialist/Testledare Testbanor

Date for initial dispatch of the notice 12/7/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

KS2023/558 - Drivmedel stationstankning

Date for initial dispatch of the notice 12/7/2023
NUTS: SE232 - Västra Götalands län
CPV: 09130000-9 - Petroleum och destillat

Procuring entity image

KS 2023-563 - 2023-Revisionstjänster kommunkoncern

Date for initial dispatch of the notice 12/7/2023
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 79200000-6 - Redovisning, revision och skattemässiga tjänster, 79210000-9 - Redovisning och revision

Procuring entity image

KOM-413909 - ERTMS Förberedande - Riskspecialist med fokus kostnad

Date for initial dispatch of the notice 12/7/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

TN 2023/45 - PUH 07 Önnestads skola by A

Date for initial dispatch of the notice 12/7/2023
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 45421132-8 - Montering av fönster, 50000000-5 - Reparation och underhåll

Procuring entity image

TN 2023/46 - PUH 08 Vittskövle skola By A

Date for initial dispatch of the notice 12/7/2023
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 45261910-6 - Takreparation, 50000000-5 - Reparation och underhåll

Procuring entity image

KFKS 2023-808 - Säkerhetsbesiktning idrottshallar 2023

Date for initial dispatch of the notice 12/7/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 37400000-2 - Sportartiklar och -utrustning, 50700000-2 - Reparation och underhåll av utrustning i byggnader

Procuring entity image

13733 - Lärplattform - Vuxenutbildningen

Date for initial dispatch of the notice 12/6/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 48000000-8 - Programvara och informationssystem

Procuring entity image

KLF 2023/1062 - Fartygskonsult till Luleå Hamn AB

Date for initial dispatch of the notice 12/6/2023
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 71300000-1 - Ingenjörstjänster, 71356000-8 - Tekniska tjänster, 71356100-9 - Tekniska kontroller, 71356300-1 - Tekniska stödtjänster, 72224000-1 - Konsulttjänster för projektledning

Avtalet är nu tecknat med antagen leverantör.

Procuring entity image

SBN2023.453 - Högtrycksspolning och slamsugning

Date for initial dispatch of the notice 12/6/2023
NUTS: SE - Sverige, SE232 - Västra Götalands län
CPV: 34144410-5 - Slamsugare, 90000000-7 - Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster

Procuring entity image

23FMVU9946 - Anskaffning LVrb

Date for initial dispatch of the notice 12/6/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 35000000-4 - Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning, 35310000-0 - Diverse vapen, 35330000-6 - Ammunition, 35332000-0 - Ammunition för flottan

Procuring entity image

643216 - Överföringsledning P49 till Margretelunds Reningsverk ABT06

Date for initial dispatch of the notice 12/5/2023
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete

Procuring entity image

T2023-02812 - Catering- och restaurangsförmedlningstjänster

Date for initial dispatch of the notice 12/5/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 55300000-3 - Restaurang- och serveringstjänster, 55310000-6 - Restaurangserveringstjänster, 55520000-1 - Catering

Procuring entity image

KOM-407929 - Bdl 630, Halmstad C, bangårdsombyggnad, järnvägsplan och systemhandling

Date for initial dispatch of the notice 12/4/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71311230-2 - Järnvägsingenjörstjänster

Procuring entity image

KS 2023-497 - 2023- Skribent/copywriter till Bodens kommun

Date for initial dispatch of the notice 12/4/2023
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 79413000-2 - Konsulttjänster för marknadsföring

Bodens kommun tilldelat ramavtal till Anna Almqvist Text AB som rangordnad leverantör 1, som rangordnad leverantör 2 tilldelas Yours Kommunikationsbyrå i Luleå AB.

Procuring entity image

KOM-411838 - Produktion Lv 675, GC-väg Norra Bro- Almbro

Date for initial dispatch of the notice 12/4/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete

Procuring entity image

RB2023-0211 - Utrustning för urodynamik/cystometri till avdelningen för klinisk fysiologi

Date for initial dispatch of the notice 12/4/2023
NUTS: SE221 - Blekinge län
CPV: 33100000-1 - Medicinsk utrustning

1 / 8