Procuring entity image

13751 - Mattransporter - Bollnäs kommun

Date for initial dispatch of the notice 2/24/2024
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 60000000-8 - Transporter (utom avfallstransport), 60100000-9 - Vägtransporter

Tilldelningsbeslut är fattat i upphandlingen. Se publikt arkiv.

Procuring entity image

SK2023-0518 - Drift av simhall

Date for initial dispatch of the notice 2/25/2024
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 92610000-0 - Drift av idrottsanläggningar

Procuring entity image

KOM-414772 - Direktupphandling BPU Spårbyte Gällivare-Harrå

Date for initial dispatch of the notice 3/2/2024
NUTS: SE - Sverige, SE3 - Norra sverige, SE33 - Övre Norrland, SE332 - Norrbottens län
CPV: 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311200-3 - Konsulttjänster för transportsystem, 71311300-4 - Konsulttjänster för infrastruktur

Procuring entity image

VOF 944/23 - Anbudsinbjudan för lokalvård Djuramossa

Date for initial dispatch of the notice 3/3/2024
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 90900000-6 - Städning och renhållning, 90911300-9 - Fönsterputsning

Procuring entity image

KOM-414000 - Resurskonsult, säkerhetssamordnare ombyggnad/nybyggnad/tillbyggnad av Trafikcentraler

Date for initial dispatch of the notice 2/24/2024
NUTS: SE - Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 79417000-0 - Konsulttjänster för säkerhet

Procuring entity image

14327 - Partnering för nya etableringsytor Gävle Hamn

Date for initial dispatch of the notice 2/24/2024
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete

Upphandlingen är avslutad och tilldelad.

Procuring entity image

KOM-413913 - För utförande av Tankbeläggning i S-län

Date for initial dispatch of the notice 2/23/2024
NUTS: SE311 - Värmlands län
CPV: 45233222-1 - Vägbeläggningsarbeten

Procuring entity image

KOM-413723 - För utförande av Tankbeläggning, Y och Z-län

Date for initial dispatch of the notice 2/23/2024
NUTS: SE32 - Mellersta Norrland, SE321 - Västernorrlands län, SE322 - Jämtlands län
CPV: 45233222-1 - Vägbeläggningsarbeten

Procuring entity image

KOM-414259 - Nya framdrivningsmotorer till Färjerederiets utbytessystem

Date for initial dispatch of the notice 2/23/2024
NUTS: SE - Sverige
CPV: 34311120-7 - Förbränningsmotorer med kompressionständning, 34510000-5 - Fartyg, 34512100-0 - Färjor, 34930000-5 - Marin utrustning

Upphandlingen är avslutad. Beslut om tilldelning gjordes med leverantören Tenö Varv AB 2024-02-08.

Procuring entity image

KOM-412152 - För utförande av tunnelunderhåll jvg Sthlm 2024-2026

Date for initial dispatch of the notice 2/23/2024
NUTS: SE - Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 45221000-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar

Procuring entity image

2022/287 - Ombyggnation av verksamhetslokaler

Date for initial dispatch of the notice 2/23/2024
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 45262690-4 - Renovering av byggnader, 45262700-8 - Ombyggnadsarbete, 45453000-7 - Reparation och renovering, 45453100-8 - Renoveringsarbeten

Procuring entity image

459/22 - Informationsinhämtning av folkbokförings-, fordons-, fastighets och företagsregister

Date for initial dispatch of the notice 2/23/2024
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 64216200-5 - Elektroniska informationstjänster

Procuring entity image

KOM-414496 - Byggledare Signal, Program Mälarbanan

Date for initial dispatch of the notice 2/22/2024
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

KOM-414431 - QMT (Qrendo Modeling Tool)

Date for initial dispatch of the notice 2/22/2024
NUTS: SE - Sverige, SE110 - Stockholms län, SE12 - Östra Mellansverige, SE121 - Uppsala län, SE122 - Södermanlands län, SE123 - Östergötlands län, SE124 - Örebro län, SE125 - Västermanlands län, SE2 - Södra Sverige, SE21 - Småland och öarna, SE211 - Jönköpings län, SE212 - Kronobergs län, SE213 - Kalmar län, SE214 - Gotlands län, SE22 - Sydsverige, SE221 - Blekinge län, SE224 - Skåne län, SE23 - Västsverige, SE231 - Hallands län, SE232 - Västra Götalands län, SE3 - Norra sverige, SE31 - Norra mellansverige, SE311 - Värmlands län, SE312 - Dalarnas län, SE313 - Gävleborgs län, SE32 - Mellersta Norrland, SE321 - Västernorrlands län, SE322 - Jämtlands län, SE33 - Övre Norrland
CPV: 72000000-5 - IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

Procuring entity image

KLF 2023/1301 - 4 st insamlingsfordon till Luleå Miljöresurs AB

Date for initial dispatch of the notice 2/22/2024
NUTS: SE - Sverige, SE332 - Norrbottens län
CPV: 34144511-3 - Sopbilar, 34144520-9 - Fordon för tömning av septiska tankar

Procuring entity image

KOM-414436 - Projektledare Anläggning Fyra Spår Uppsala projekt Uppsala

Date for initial dispatch of the notice 2/22/2024
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71240000-2 - Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster

Procuring entity image

13606 - Skolskjuts Ovanåker och Söderhamns kommun

Date for initial dispatch of the notice 2/23/2024
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 60000000-8 - Transporter (utom avfallstransport), 60130000-8 - Passagerartransport på väg för särskilda ändamål, 60140000-1 - Icke-reguljär passagerartransport

Avtal har tecknats för Ovanåker och Söderhamn och upphandlingen är avslutad.

Procuring entity image

KOM-414486 - Ställage

Date for initial dispatch of the notice 2/22/2024
NUTS: SE - Sverige, SE1 - Östra Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län, SE12 - Östra Mellansverige, SE121 - Uppsala län, SE122 - Södermanlands län, SE123 - Östergötlands län, SE124 - Örebro län, SE125 - Västermanlands län, SE2 - Södra Sverige, SE21 - Småland och öarna, SE211 - Jönköpings län, SE212 - Kronobergs län, SE213 - Kalmar län, SE214 - Gotlands län, SE22 - Sydsverige, SE221 - Blekinge län, SE224 - Skåne län, SE23 - Västsverige, SE231 - Hallands län, SE232 - Västra Götalands län, SE3 - Norra sverige, SE31 - Norra mellansverige, SE311 - Värmlands län, SE312 - Dalarnas län, SE313 - Gävleborgs län, SE32 - Mellersta Norrland, SE321 - Västernorrlands län, SE322 - Jämtlands län, SE33 - Övre Norrland, SE331 - Västerbottens län, SE332 - Norrbottens län
CPV: 98111000-4 - Tjänster tillhandahållna av företagsorganisationer

Procuring entity image

KOM-414457 - Resurskonsult avseende Avtalshandläggare, Dubbelspår Dingersjö- Kubikenborg samt Sundsvall tillgänglighet och resecentrum

Date for initial dispatch of the notice 2/21/2024
NUTS: SE321 - Västernorrlands län
CPV: 71311300-4 - Konsulttjänster för infrastruktur

Procuring entity image

RB2023-0395 - Förvaltning och utveckling av intranätplattform

Date for initial dispatch of the notice 2/21/2024
NUTS: SE221 - Blekinge län
CPV: 72000000-5 - IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

Procuring entity image

13938 - Lastbil med lastväxlare och kran - Bollnäs kommun

Date for initial dispatch of the notice 2/24/2024
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 34134000-5 - Lastbilar med flak och tipptruckar, 34134100-6 - Lastbilar med flak

Procuring entity image

23SVOA616 - Upphandling av säkerhetssystem till Högdalens sorterings- och matavfallsanläggning

Date for initial dispatch of the notice 2/21/2024
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 90000000-7 - Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster

Procuring entity image

13970 - Nyförläggning av VA - Södra Åbyggeby

Date for initial dispatch of the notice 2/21/2024
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45232100-3 - Anläggningsarbeten och tillhörande arbeten: vattenrörledningar, 45232150-8 - Arbeten för vattenledningar, 45232411-6 - Anläggningsarbeten för spillvattenledning, 45236000-0 - Markanläggning

Procuring entity image

KOM-411459 - Bro 16-869-1 över Dofsan vid tpl Vilan i Skara och bro 16-824-1 Dunsåsen Nossebro

Date for initial dispatch of the notice 2/21/2024
NUTS: SE - Sverige
CPV: 45221000-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar

Procuring entity image

KFKS:2023-254 - Tryckeritjänster

Date for initial dispatch of the notice 2/21/2024
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 22000000-0 - Trycksaker och tillhörande produkter, 22458000-5 - Måttbeställda trycksaker, 22900000-9 - Diverse trycksaker

Procuring entity image

FK 2023/000315 - Fotograftjänster

Date for initial dispatch of the notice 2/22/2024
NUTS: SE - Sverige
CPV: 22315000-1 - Fotografier, 79961000-8 - Fototjänster, 79961100-9 - Annonsfotografering, 79961300-1 - Specialfotografering

Procuring entity image

KOM-412934 - Sävastklinten, ny spåranslutning till Svartbyns industriområde

Date for initial dispatch of the notice 2/20/2024
NUTS: SE - Sverige, SE3 - Norra sverige
CPV: 45234100-7 - Anläggningsarbeten för järnvägar

Procuring entity image

SU-490-0003-23-2 - Transient search telescope

Date for initial dispatch of the notice 2/24/2024
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 38635000-5 - Teleskop, 38651200-5 - Kamerahus

Procuring entity image

KLF 2023/746 - Reparation- och underhållsarbeten - Tätskikt av papp & Plåt

Date for initial dispatch of the notice 2/20/2024
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 50000000-5 - Reparation och underhåll

Upphandlingen har under hösten avslutas och resulterat i två avtal.

Procuring entity image

KOM-414040 - BPU Spårbyte Gällivare-Harrå

Date for initial dispatch of the notice 2/20/2024
NUTS: SE - Sverige, SE3 - Norra sverige, SE33 - Övre Norrland, SE332 - Norrbottens län
CPV: 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311200-3 - Konsulttjänster för transportsystem, 71311300-4 - Konsulttjänster för infrastruktur

Denna upphandling är avbruten.

Procuring entity image

T2023-00921 - Östermalmstorg

Date for initial dispatch of the notice 2/19/2024
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45112000-5 - Grävning och schaktning, 45236000-0 - Markanläggning

Procuring entity image

KOM-414479 - Stödtjänster till Fridhems varv och verkstäder avseende varvsöversyn av vägfärjan VF 353/Ebba Brahe vid Huskvarna docka

Date for initial dispatch of the notice 2/19/2024
NUTS: SE211 - Jönköpings län
CPV: 50200000-7 - Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende flygplan, järnvägar, vägar och marin utrustning, 50240000-9 - Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende sjöfart och annan utrustning, 50241100-7 - Reparation av fartyg, 50241200-8 - Reparation av färjor

Upphandlingen är avslutad. Beslut om tilldelning gjordes med Allblästring Mats Tildner AB avseende Teknikområde 1 samt Tenö Varv AB avseende Teknikområde 2.

Procuring entity image

KOM-411400 - Solbacka växelbyte, entreprenad

Date for initial dispatch of the notice 2/19/2024
NUTS: SE - Sverige, SE321 - Västernorrlands län
CPV: 34946110-4 - Järnvägsräls, 34946224-6 - Järnvägsväxlar

Procuring entity image

14263 - Projekt Nytt reningsverk i Gävle, Områdesansvarig miljö och tillstånd

Date for initial dispatch of the notice 2/19/2024
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 71313000-5 - Miljötekniska konsulttjänster, 90700000-4 - Miljötjänster, 90713000-8 - Miljörådgivning

Procuring entity image

050/2023 - Räkenskapsrevision Helsingborgs stad

Date for initial dispatch of the notice 2/22/2024
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 79210000-9 - Redovisning och revision

Procuring entity image

SHAB2023/30 - Ombyggnation Solängsgården Österfärnebo

Date for initial dispatch of the notice 2/19/2024
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45211100-0 - Bygg- och anläggningsarbeten för bostäder, 45262690-4 - Renovering av byggnader, 45262700-8 - Ombyggnadsarbete, 45300000-0 - Byggnadsinstallationsarbeten, 45453100-8 - Renoveringsarbeten

Procuring entity image

SHAB2023/33 - Utbyte hissar Sveavägen 18A, 20A

Date for initial dispatch of the notice 2/19/2024
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 42416100-6 - Hissar, 42417000-2 - Hissar och transportörer, 45313000-4 - Installation av hissar och rulltrappor, 50740000-4 - Reparation och underhåll av hissar, 50750000-7 - Underhåll av hissar

Procuring entity image

KOM-414007 - Väg 679, Gång- och cykelväg mellan Ammenäsvägen och Sundstrand

Date for initial dispatch of the notice 2/19/2024
NUTS: SE - Sverige
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45233161-5 - Anläggningsarbeten för gångbanor, 45233162-2 - Anläggningsarbeten för cykelvägar

Procuring entity image

KOM-413902 - Delprojektledare Produktion, Gamla Skurubron

Date for initial dispatch of the notice 2/18/2024
NUTS: SE - Sverige, SE11 - Stockholm
CPV: 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71530000-2 - Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71541000-2 - Byggteknisk projektledning

Procuring entity image

KOM-411997 - För utförande av Tankbeläggning, X-län

Date for initial dispatch of the notice 2/18/2024
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45233222-1 - Vägbeläggningsarbeten

1 / 8