Procuring entity image

KS 2021/1263 - Centralupphandling av vård- och omsorgsboende 2022

Date for initial dispatch of the notice 1/17/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 85311100-3 - Äldreomsorg

Stockholms stad har 2022-01-03 beslutat att avbryta centralupphandlingen av vård- och omsorgsboende 2022: Rinkeby vård- och omsorgsboende (KS 2021/1263). Anbudsgivare har 2022-01-03 fått underrättelse om beslutet att avbryta upphandlingen och upphandlingsrapport via den e-postadress som de angivi ...

Procuring entity image

KOM-408578 - Resurskonsult, avseende projektstöd och fackgranskning ingenjörsgeologi, projekt Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Date for initial dispatch of the notice 1/17/2022
NUTS: SE - Sverige, SE231 - Hallands län
CPV: 71332000-4 - Geotekniska ingenjörstjänster, 71500000-3 - Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71521000-6 - Övervakning av bygg- och anläggningsarbeten på plats

Procuring entity image

KOM-408766 - Projekteringsledare Norrbottniabanan

Date for initial dispatch of the notice 1/16/2022
NUTS: SE - Sverige, SE32 - Mellersta Norrland, SE33 - Övre Norrland
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71300000-1 - Ingenjörstjänster, 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71540000-5 - Byggteknisk ledning

Procuring entity image

KOM-405527 - Ramavtal inventering av plankorsningar

Date for initial dispatch of the notice 1/14/2022
NUTS: SE - Sverige
CPV: 45234140-9 - Anläggningsarbeten: plankorsningar

Procuring entity image

KOM-408616 - Support system för effektstyrning 132kV och fasvinkelmätning

Date for initial dispatch of the notice 1/14/2022
NUTS: SE - Sverige
CPV: 72267100-0 - Underhåll av IT-programvara

Procuring entity image

2019 - Drottninghögsskolan Skogen

Date for initial dispatch of the notice 1/14/2022
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 45214200-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader, 45232451-8 - Dränerings- och markanläggningar, 45236210-5 - Markanläggning för lekplats

Procuring entity image

KS 2020/1156 - Telefonitjänster

Date for initial dispatch of the notice 1/14/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 64212000-5 - Mobiltelefontjänster

Procuring entity image

KOM-405277 - 3500-16-1 Årsta spårport, Utförande av betongarbeten och injektering

Date for initial dispatch of the notice 1/14/2022
NUTS: SE - Sverige
CPV: 45221000-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar

Procuring entity image

11838 - Hyra av gymutrustning - Bollnäs kommun

Date for initial dispatch of the notice 1/14/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 37400000-2 - Sportartiklar och -utrustning, 37440000-4 - Träningsutrustning

Upphandlingen avslutad och avtal är tecknat

Procuring entity image

7789 - Drift och underhåll av offentlig belysning

Date for initial dispatch of the notice 1/13/2022
NUTS: SE121 - Uppsala län, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 34928500-3 - Gatubelysning, 34928510-6 - Stolpar för gatubelysning, 34993000-4 - Vägbelysning, 50232000-0 - Underhåll av offentlig belysning och trafikljus, 50232100-1 - Underhåll av gatubelysning, 50800000-3 - Diverse reparationer och underhåll

Procuring entity image

KOM-404979 - Rv 23 Åseda Kållehylte, vägport

Date for initial dispatch of the notice 1/13/2022
NUTS: SE - Sverige, SE2 - Södra Sverige, SE21 - Småland och öarna, SE212 - Kronobergs län
CPV: 45221100-3 - Anläggningsarbeten för broar

Procuring entity image

KOM-405326 - Ramavtal konsult inom byggteknik

Date for initial dispatch of the notice 1/13/2022
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster

Procuring entity image

2019/01315.20.2 - Tekniska konsulttjänster inom bygg och anläggning 2020 del 2

Date for initial dispatch of the notice 1/13/2022
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 71300000-1 - Ingenjörstjänster, 71313000-5 - Miljötekniska konsulttjänster, 71318000-0 - Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning, 71332000-4 - Geotekniska ingenjörstjänster, 71356400-2 - Tekniska planeringstjänster

Dom 2021-11-25 Förvaltningsrätten i Malmö Mål nr 1560-21 FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE Förvaltningsrätten avslår C3S Miljöteknik AB:s yrkande om ingripande enligt LOU.

Procuring entity image

KLF 2021/574 - Revisionstjänster

Date for initial dispatch of the notice 1/13/2022
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 79212000-3 - Revision

Upphandlingen har avslutats genom att kontrakt har tecknats med Ernst o Young AB

Procuring entity image

2868-21 - Återvinning av fritidsbåtar genom subvention

Date for initial dispatch of the notice 1/14/2022
NUTS: SE232 - Västra Götalands län
CPV: 50244000-7 - Renovering av skepp och båtar, 90514000-3 - Återvinning av avfall

Procuring entity image

2021-4806 - kv. Måsholmen 33 - DE 15430 Metallglaspartier

Date for initial dispatch of the notice 1/14/2022
NUTS: SE11 - Stockholm, SE1 - Östra Sverige, SE - Sverige, SE110 - Stockholms län
CPV: 45421100-5 - Montering av dörrar, fönster och tillhörande element, 45421110-8 - Montering av dörr- och fönsterkarmar, 45421120-1 - Montering av trösklar, 45421130-4 - Montering av dörrar och fönster, 45421160-3 - Arbete med beslag

Procuring entity image

12258 - Sidlastande tvåfacks sopbil, BORAB

Date for initial dispatch of the notice 1/14/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 34144511-3 - Sopbilar

Procuring entity image

KOM-408898 - 2022 – Byggledare avseende vägbelysning på ytvägnätet inom region Väst, Västra Götalands län

Date for initial dispatch of the notice 1/12/2022
NUTS: SE - Sverige
CPV: 72224000-1 - Konsulttjänster för projektledning

Procuring entity image

KOM-405784 - Förändringsledning och införandeexpert kapacitetsplanering järnväg, Projekt MPK

Date for initial dispatch of the notice 1/14/2022
NUTS: SE - Sverige
CPV: 72224000-1 - Konsulttjänster för projektledning

Procuring entity image

KOM-407662 - Ny kontrollplats Sävar Nord, Produktion. #11362

Date for initial dispatch of the notice 1/12/2022
NUTS: SE331 - Västerbottens län
CPV: 45221117-5 - Konstruktion av fordonsvåg, 45233000-9 - Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor

Procuring entity image

KLF 2021/1728 - Visualiseringslösning inkl tjänster till Luleås nya räddningsstation

Date for initial dispatch of the notice 1/14/2022
NUTS: SE - Sverige, SE3 - Norra sverige, SE332 - Norrbottens län
CPV: 22456000-1 - Licenser, 32321200-1 - Audiovisuell utrustning

Upphandlingen är avslutad och Atea är tilldelad avtalet.

Procuring entity image

E2021-03836 - Byggekonom för Norra Djurgårdsstaden

Date for initial dispatch of the notice 1/13/2022
NUTS: SE - Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 71321100-5 - Byggnadsekonomiska tjänster, 71322100-2 - Kostnadskalkylering (byggnadsekonomi) för väg- och vattenarbeten, 71324000-5 - Byggnadsekonomisk kalkylering, 79311410-4 - Ekonomisk konsekvensanalys

Procuring entity image

KOM-408360 - Resurskonsult Stabskoordinator för projekt Västlänken och Olskroken Planskildhet

Date for initial dispatch of the notice 1/13/2022
NUTS: SE - Sverige, SE232 - Västra Götalands län
CPV: 72224000-1 - Konsulttjänster för projektledning

Procuring entity image

KOM-405809 - För utförande av E16 Genomfart Hofors inom Hofors kommun, Gävleborgs län

Date for initial dispatch of the notice 1/11/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län, SE - Sverige
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45110000-1 - Rivning av byggnader och schaktning, 45233122-0 - Anläggningsarbeten för förbifartsleder, 45233130-9 - Anläggningsarbeten för allmänna vägar, 45233224-5 - Anläggningsarbeten för körbanor med två körfält

Procuring entity image

SBF 2021/2020-2.5.1.1 - Sellingsundet - Styrd borrning

Date for initial dispatch of the notice 1/11/2022
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

936-A197.705/2020 - Ballistiska sköldar

Date for initial dispatch of the notice 1/11/2022
CPV: 35000000-4 - Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning, 35200000-6 - Polisutrustning, 35813000-6 - Militärhjälmar

Procuring entity image

T2021-03319 - Konkurrensutsättning av Dynamiskt inköpssystem för byggledningstjänst 1025, Byggledningstjänst

Date for initial dispatch of the notice 1/11/2022
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71240000-2 - Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster, 71250000-5 - Arkitekt-, ingenjörs- och mätningstjänster, 71251000-2 - Arkitekt- och byggmätningstjäster, 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71315200-1 - Byggkonsulttjänster, 71318000-0 - Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning, 71320000-7 - Byggtekniska konstruktionstjänster, 71500000-3 - Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 - Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71540000-5 - Byggteknisk ledning

Procuring entity image

KOM-408557 - Projektledare Uppställningsspår Pilekrogen

Date for initial dispatch of the notice 1/13/2022
NUTS: SE - Sverige, SE232 - Västra Götalands län
CPV: 71541000-2 - Byggteknisk projektledning

Upphandlingen avbröts pga inga godkända anbud

Procuring entity image

KOM-409035 - Biträdande delprojektledare Korsvägen ny

Date for initial dispatch of the notice 1/11/2022
NUTS: SE - Sverige, SE232 - Västra Götalands län
CPV: 71541000-2 - Byggteknisk projektledning

Procuring entity image

KOM-408605 - Biträdande delprojektledare Korsvägen

Date for initial dispatch of the notice 1/11/2022
NUTS: SE - Sverige, SE232 - Västra Götalands län
CPV: 71541000-2 - Byggteknisk projektledning

Procuring entity image

SBN 2021/776 - Insamling Returpapper Bodens kommun - tjänstekoncession

Date for initial dispatch of the notice 1/11/2022
NUTS: SE3 - Norra sverige, SE33 - Övre Norrland, SE332 - Norrbottens län
CPV: 90510000-5 - Avfallshantering, 90511400-6 - Pappersinsamling

Upphandlingen är tilldelad och kontrakt tecknas med samtliga tre anbudsgivare.

Procuring entity image

KOM-408248 - Utförande av hissutbyte, Herrljunga station

Date for initial dispatch of the notice 1/11/2022
NUTS: SE - Sverige, SE232 - Västra Götalands län
CPV: 42416000-5 - Hissar, skophissar, rulltrappor och rullramper, 42416100-6 - Hissar, 45313100-5 - Hissinstallationer

Procuring entity image

KOM-400199 - Byte av rulltrappor, Helsingborg Centralstation

Date for initial dispatch of the notice 1/11/2022
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 42416400-9 - Rulltrappor, 45313200-6 - Installation av rulltrappor

Procuring entity image

SBN 2021/829 - Direktupphandling insamling och omhändertagande av returpapper

Date for initial dispatch of the notice 1/10/2022
NUTS: SE3 - Norra sverige, SE332 - Norrbottens län
CPV: 90510000-5 - Avfallshantering, 90511400-6 - Pappersinsamling

Avtal har tecknats med Miljö&Teknik i Kangos AB då dennes anbud vid utvärdering bedömts haft det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.

Procuring entity image

KOM-409071 - Förhandlat förfarande utan föregående annonsering Senior byggledare konstruktion

Date for initial dispatch of the notice 1/13/2022
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

SBN 2021/753 - GRANEN 7 – BODENS STADSHUS RELINING AVLOPP Hus D, E, F_2.0

Date for initial dispatch of the notice 1/10/2022
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 44160000-9 - Rörledningar, ledningar, foderrör, rör och liknande föremål, 44163110-4 - Avloppsledningar, 44164000-7 - Foderrör och rörledningar, 45232410-9 - Underhållsarbeten för avlopp

Procuring entity image

KOM-408762 - Senior rådgivare - avdelning järnväg planering, stora projekt

Date for initial dispatch of the notice 1/10/2022
NUTS: SE - Sverige, SE1 - Östra Sverige
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

KOM-409281 - Education Splunk ITIS 2

Date for initial dispatch of the notice 1/10/2022
NUTS: SE - Sverige
CPV: 79632000-3 - Utbildning av personal

Procuring entity image

SBN 2021/372 - Heden 6:107 - Trångfors FSK Nybyggnad

Date for initial dispatch of the notice 1/10/2022
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 45440000-3 - Målning och glassättning, 45420000-7 - Snickerimonteringar, 45400000-1 - Färdigställande byggnadsarbeten, 45330000-9 - Rörmokeriarbeten, 45310000-3 - Installation av elektriska ledningar och armatur, 45300000-0 - Byggnadsinstallationsarbeten, 45231100-6 - Allmänna bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, 45214100-1 - Bygg- och anläggningsarbeten: förskolebyggnader, 45210000-2 - Byggnadsanläggning, 45112000-5 - Grävning och schaktning, 45100000-8 - Förberedande anläggningsarbeten, 42416100-6 - Hissar, 45430000-0 - Golvbeläggning och väggbeklädnad

Procuring entity image

12107 - Arbetsmaskiner med förare

Date for initial dispatch of the notice 1/10/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45500000-2 - Uthyrning av maskiner och utrustning för bygg- och anläggningsarbete samt väg- och vattenbyggnad, med maskinskötare

1 / 9