Procuring entity image

22MB1784 - Solcellsanläggningar

Date for initial dispatch of the notice 9/27/2023
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45300000-0 - Byggnadsinstallationsarbeten, 45310000-3 - Installation av elektriska ledningar och armatur

Procuring entity image

KOM-413632 - Beläggning väg E12 Ersbodarondellen-Kronoparksrondellen och 522 Bubäcken-Stöcksjö, AC-län

Date for initial dispatch of the notice 9/26/2023
NUTS: SE - Sverige, SE331 - Västerbottens län
CPV: 45233140-2 - Vägarbeten, 45233221-4 - Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 - Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 - Nybeläggning av körbana, 45233228-3 - Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 - Nybeläggning

Procuring entity image

RB2023-0240 - Taklyftmotorer för montering i befintliga skensystem

Date for initial dispatch of the notice 9/26/2023
NUTS: SE - Sverige, SE221 - Blekinge län
CPV: 33000000-0 - Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar

Procuring entity image

KOM-407872 - Fönsteråtgärder längs Södra stambanan,bef. miljö entreprenad 12. #9133

Date for initial dispatch of the notice 9/26/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete

Procuring entity image

KOM-412287 - För upprättande av förfrågningsunderlag totalentreprenad för broar i Oxberg inom Dalarnas län.

Date for initial dispatch of the notice 9/26/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71311000-1 - Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad

Procuring entity image

UH2023-8 - PR2023-9 Insamling av förpackningar från Återvinningsstationer

Date for initial dispatch of the notice 9/26/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 90500000-2 - Avfallstjänster, 90510000-5 - Avfallshantering, 90512000-9 - Avfallstransport, 90513000-6 - Hantering av ofarligt avfall

Upphandling delområde F och G är avslutad och kontrakt har tecknats. Upphandling delområde A,B,C,D,E,H har avbrutits.

Procuring entity image

2023-643 - Kv. Persikan 6 - DE11 Stommentreprenden

Date for initial dispatch of the notice 9/26/2023
NUTS: SE1 - Östra Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 45211300-2 - Byggnation av bostäder, 45211340-4 - Byggnation av flerfamiljshus, 45223822-4 - Fabrikstillverkade betongelement, 45262311-4 - Uppförande av betongstommar

Upphandlingen är tilldelad och upphandlad.

Procuring entity image

2023-735 - Kv. persikan 6 - DE 12 APO-entreprenaden

Date for initial dispatch of the notice 9/26/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 45500000-2 - Uthyrning av maskiner och utrustning för bygg- och anläggningsarbete samt väg- och vattenbyggnad, med maskinskötare

Upphandlingen är tilldelad. Avtal är skrivet med antagen anbudsgivare. Upphandlingen avslutad.

Procuring entity image

2022-2838 - DE15300 Stomentreprenad Örtuglandet 1 Bromma Stockholm

Date for initial dispatch of the notice 9/26/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 45211100-0 - Bygg- och anläggningsarbeten för bostäder

Procuring entity image

KOM-408048 - Stagskruv och najningsspiraler. #11309

Date for initial dispatch of the notice 9/25/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 30237280-5 - Tillbehör för kraftförsörjning, 31321000-2 - Kraftledningar, 34940000-8 - Järnvägsmateriel

Procuring entity image

2022/1299 - Förmånscyklar till anställda inom Stockholms stad

Date for initial dispatch of the notice 9/25/2023
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 34422000-7 - Cyklar försedda med hjälpmotor, 34430000-0 - Cyklar, 34431000-7 - Cyklar utan motor, 34432000-4 - Delar och tillbehör till cyklar, 98000000-3 - Andra samhälleliga och personliga tjänster

Upphandlingen har avbrutits innan anbudstidens utgång.

Procuring entity image

KOM-411517 - Ramavtal avseende konsulter inom Independent Safety Assesor

Date for initial dispatch of the notice 9/25/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

KLF 2023/26 - Säkra meddelanden, fax och videokommunikation

Date for initial dispatch of the notice 9/25/2023
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 48730000-4 - Säkerhetsprogramvara, 48900000-7 - Diverse programvara och datorsystem

Avtal är nu tecknade med antagen leverantörer.

Procuring entity image

13844 - Kompletterande sluttäckning av askdeponi i Forsbacka

Date for initial dispatch of the notice 9/25/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45262600-7 - Diverse entreprenader inom särskilda fackområden

Gästrike återvinnare har avslutat upphandlingen "entreprenad för utförande av kompletterande sluttäckning av askdeponi".

Procuring entity image

13463 - Brounderhåll av bro 2180-179-1 Gävle Kommun

Date for initial dispatch of the notice 9/25/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 44212100-0 - Bro, 45221000-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 - Anläggningsarbeten för broar

Procuring entity image

2022-1772 - P17112 Omr 096 Större ombyggnad 60-tal

Date for initial dispatch of the notice 9/25/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 45262700-8 - Ombyggnadsarbete

Procuring entity image

A615.380/2022 - Vitvaror för laboratoriemiljö och lokal för materialhantering

Date for initial dispatch of the notice 9/25/2023
CPV: 38000000-5 - Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas), 39711100-0 - Kylskåp och frysar, 42716200-0 - Torkmaskiner

Procuring entity image

FSK 2023/123 - Hammarby IP, Sofiaskolans BP samt Enskede IP, omläggning av konstgräsplaner

Date for initial dispatch of the notice 9/25/2023
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 39293300-5 - Konstgräs, 45212200-8 - Bygg- och anläggningsarbeten: idrottsanläggningar, 45212213-2 - Anläggande av idrottsmarkeringar, 45236110-4 - Markanläggning för idrottsplatser, 45236200-2 - Markanläggning för fritidsanläggningar

Procuring entity image

KOM-411839 - Produktion Lv 641, GC-väg Sannahed - Ralavägen

Date for initial dispatch of the notice 9/25/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45233100-0 - Anläggning av huvudvägar och andra vägar

Procuring entity image

13598 - Yrkesinriktad vuxenutbildning 2023

Date for initial dispatch of the notice 9/24/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 80400000-8 - Vuxen- och annan undervisning, 80530000-8 - Yrkesutbildning

Procuring entity image

UH 2023/36 - Restauratör till EBC och Geocentrum vid Uppsala universitet

Date for initial dispatch of the notice 9/23/2023
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 55300000-3 - Restaurang- och serveringstjänster

Procuring entity image

KOM-413045 - 2023 Spårbyte och urschaktning Bjuv-Mörarp km 60-61

Date for initial dispatch of the notice 9/22/2023
NUTS: SE22 - Sydsverige
CPV: 45234100-7 - Anläggningsarbeten för järnvägar

Procuring entity image

13685 - Bredbandsmaterial Helsinge Net Ovanåker

Date for initial dispatch of the notice 9/22/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 32560000-6 - Fiberoptiska material, 32562000-0 - Optiska fiberkablar, 32562100-1 - Fiberoptiska informationskablar, 32562300-3 - Fiberoptiska kablar för dataöverföring

Avtal tecknat och upphandlingen är avslutad.

Procuring entity image

- Ramavtal Ventilationstjänster

Date for initial dispatch of the notice 9/22/2023
NUTS: SE312 - Dalarnas län
CPV: 45331200-8 - Installation av ventilation och luftkonditionering, 45331210-1 - Installation av ventilation

Procuring entity image

- Tillbyggnad av Söderås Skola - Rättviks kommun

Date for initial dispatch of the notice 9/22/2023
NUTS: SE312 - Dalarnas län
CPV: 45214200-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader

Procuring entity image

- Ramavtal VS-tjänster (Vatten och Sanitet)

Date for initial dispatch of the notice 9/22/2023
NUTS: SE312 - Dalarnas län
CPV: 45330000-9 - Rörmokeriarbeten, 45332400-7 - Montering av sanitetsgods och rör

Procuring entity image

- Ramavtal Måleritjänster

Date for initial dispatch of the notice 9/22/2023
NUTS: SE312 - Dalarnas län
CPV: 45261220-2 - Målning av tak och övrig ytbehandling, 45442100-8 - Målning

Procuring entity image

- Ramavtal Byggtjänster

Date for initial dispatch of the notice 9/22/2023
NUTS: SE312 - Dalarnas län
CPV: 45211100-0 - Bygg- och anläggningsarbeten för bostäder, 45300000-0 - Byggnadsinstallationsarbeten, 45453000-7 - Reparation och renovering

Procuring entity image

- Ramavtal Mattläggning

Date for initial dispatch of the notice 9/22/2023
NUTS: SE312 - Dalarnas län
CPV: 45432110-8 - Golvläggning, 45432111-5 - Läggning av mjuka golv, 45432113-9 - Läggning av parkettgolv, 45432114-6 - Läggning av trägolv

Procuring entity image

- Ramavtal Eltjänster

Date for initial dispatch of the notice 9/22/2023
NUTS: SE312 - Dalarnas län
CPV: 45311000-0 - Installation av elektriska ledningar och kopplingsarbeten, 45315000-8 - Elektriska installationer av värme och övrig elektrisk utrustning för byggnader

Procuring entity image

2023-626 - Kv. Persikan 6 - DE10 Mark- och grundläggning

Date for initial dispatch of the notice 9/22/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 45230000-8 - "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45236000-0 - Markanläggning, 45262210-6 - Grundläggning, 45262300-4 - Betongarbeten, 45262310-7 - Arbete med armerad betong

Upphandlingen är avslutad. Entreprenör Rosersbergs Maskin AB har kontrakterats enligt tilldelningsbeslut.

Procuring entity image

2022-2713 - 17188, Omr 014 Fönsterrenovering

Date for initial dispatch of the notice 9/22/2023
NUTS: SE11 - Stockholm
CPV: 45440000-3 - Målning och glassättning

Procuring entity image

SK2023-0496 - Norra Väsjön etapp A, Fräkenvägen gatu- och VA-entreprenad

Date for initial dispatch of the notice 9/22/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45100000-8 - Förberedande anläggningsarbeten, 45236000-0 - Markanläggning

Upphandlingen har avslutats och att avtal har tecknats med Peab anläggning AB.

Procuring entity image

13956 - Cylinderbyte kv. Skidan i Edsbyn

Date for initial dispatch of the notice 9/22/2023
NUTS: SE - Sverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 44521110-2 - Dörrlås, 98395000-8 - Låssmedstjänster

Upphandlingen är avslutad och avtal är tecknat.

Procuring entity image

2.3.1/2023/937 - Ramavtal - Hänglås

Date for initial dispatch of the notice 9/22/2023
NUTS: SE - Sverige, SE110 - Stockholms län
CPV: 44521210-3 - Hänglås

Procuring entity image

KOM-412961 - Konsultstöd till utvecklingsprojekt och förvaltning, en (1) konsult.

Date for initial dispatch of the notice 9/22/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 79420000-4 - Managementtjänster

Procuring entity image

2023/349 - Ramavtal för miljöcontroller

Date for initial dispatch of the notice 9/22/2023
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 71313000-5 - Miljötekniska konsulttjänster

Procuring entity image

2023-404 - Ramavtal för konsulttjänster inom VVS

Date for initial dispatch of the notice 9/22/2023
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster

Procuring entity image

2022-2885 - Ramavtal för Arkitekttjänster nybyggnation

Date for initial dispatch of the notice 9/25/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 71200000-0 - Arkitekttjänster, 71221000-3 - Arkitekttjänster avseende byggnader

Procuring entity image

2023-387 - Ramavtal för konsulttjänster inom el (stark- och svagström samt fastighetsnät)

Date for initial dispatch of the notice 9/22/2023
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71314100-3 - Tjänster på elområdet

1 / 8