Procuring entity image

SCN-2019-0437 - HVB Barn och unga

Date for initial dispatch of the notice 4/15/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 85311000-2 - Social omsorg med inkvartering

Procuring entity image

OSN-2020-00304 - Särskilt boende för äldre personer med psykisk funktionsnedsättning

Date for initial dispatch of the notice 4/15/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 85311000-2 - Social omsorg med inkvartering, 85311100-3 - Äldreomsorg

Procuring entity image

OSN-2020-00508 - Bostad med särskild service (LSS) i Uppsala (Bordtennisvägen)

Date for initial dispatch of the notice 4/15/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 85311000-2 - Social omsorg med inkvartering, 85311200-4 - Social omsorg för handikappade

Procuring entity image

OSN-2020-00509 - Bostad med särskild service (LSS) i Uppsala (Ärentunavägen)

Date for initial dispatch of the notice 4/15/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 85311000-2 - Social omsorg med inkvartering, 85311200-4 - Social omsorg för handikappade

Procuring entity image

OSN-2020-00510 - Bostad med särskild service (LSS) i Uppsala (Konstnärsvägen)

Date for initial dispatch of the notice 4/15/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 85311000-2 - Social omsorg med inkvartering, 85311200-4 - Social omsorg för handikappade

Procuring entity image

OSN-2020-00511 - Bostad med särskild service (LSS) i Uppsala (Grundstensvägen)

Date for initial dispatch of the notice 4/15/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 85311000-2 - Social omsorg med inkvartering, 85311200-4 - Social omsorg för handikappade

Procuring entity image

405/2020 - Livsmedel - Mejeriprodukter

Date for initial dispatch of the notice 4/15/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 15500000-3 - Mejeriprodukter, 15510000-6 - Mjölk och grädde

Kontrakt har tilldelats Skånemejerier Storhushåll AB.

Procuring entity image

TN 2021/30 - Upprustning och utveckling av lekplats Färlöv

Date for initial dispatch of the notice 4/14/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete

Procuring entity image

KSN-2020-03444 - Fysisk el

Date for initial dispatch of the notice 4/14/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 09300000-2 - Elektricitet, värme, sol- och kärnenergi, 09310000-5 - Elektricitet, 31154000-0 - Kontinuerlig strömförsörjning, 65000000-3 - El-, vatten- och energiverk

Procuring entity image

AMF 2021/267 - Feriejobb "Minnernas Stad" - digitala aktiviteter för äldre med VR-teknik

Date for initial dispatch of the notice 4/14/2021
NUTS: SE11 - Stockholm
CPV: 98300000-6 - Diverse tjänster

Beställaren har beslutat att AD tillsammans tilldelas kontrakt. Avtal kommer att tecknas.

Procuring entity image

20/000392 - Framework Agreement for Global Capacity Development Programme on Sustainable Public Procurement

Date for initial dispatch of the notice 4/14/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län, SEZZ - SEZZ Sverige Extra region
CPV: 71313000-5 - Miljötekniska konsulttjänster, 71356000-8 - Tekniska tjänster, 79418000-7 - Konsulttjänster för upphandling, 90713000-8 - Miljörådgivning

Procuring entity image

LTU-207-2021 - Rekryteringsstöd för högre befattningar inom akademin/universitetet

Date for initial dispatch of the notice 4/14/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 79600000-0 - Rekryteringstjänster, 79635000-4 - Bedömningstjänster vid rekrytering

Upphandlingen har avbrutits.

Procuring entity image

KS2020.538 - Konsult inom organisationsutveckling/processarbete

Date for initial dispatch of the notice 4/13/2021
NUTS: SE232 - Västra Götalands län
CPV: 79410000-1 - Företags- och organisationsrådgivning

Procuring entity image

KS2021.161 - Fastighetsmäklare Ale kommun

Date for initial dispatch of the notice 4/13/2021
NUTS: SE - Sverige, SE232 - Västra Götalands län
CPV: 70100000-2 - Fastighetsmäklartjänster avseende egen fast egendom

Procuring entity image

KS2021.120 - Skogsbrukskonsult

Date for initial dispatch of the notice 4/13/2021
NUTS: SE - Sverige, SE232 - Västra Götalands län
CPV: 03400000-4 - Skogsbruk och skogsavverkning

Procuring entity image

KS2020.503 - Försäkringsförmedling i samband med löneväxling

Date for initial dispatch of the notice 4/13/2021
NUTS: SE232 - Västra Götalands län
CPV: 66518100-5 - Försäkringsmäkleri

Procuring entity image

KS2020.532 - Ungdomar som extraresurs

Date for initial dispatch of the notice 4/13/2021
NUTS: SE232 - Västra Götalands län
CPV: 98513100-3 - Bemanningstjänster för enskilda

Procuring entity image

KS2020.493 - Ortofoto 2020

Date for initial dispatch of the notice 4/13/2021
NUTS: SE232 - Västra Götalands län
CPV: 79961200-0 - Flygfotografering

Procuring entity image

NORR 2020/520 - Drift av Norrmalms grupp-och servicebostäder enligt LSS

Date for initial dispatch of the notice 4/12/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 79993100-2 - Tjänster för drift av anläggning

Procuring entity image

SK2020-0212 - Glasmästeritjänster

Date for initial dispatch of the notice 4/12/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 14820000-5 - Glas, 45421132-8 - Montering av fönster, 45441000-0 - Glassättning

Upphandlingen är nu avslutad. Beslut om tilldelning meddelades till samtliga leverantörer den 2020-10-07

Procuring entity image

UPH-2018-0134 - Leverans av RME Eldningsolja för uppvärmning med oljebrännare

Date for initial dispatch of the notice 4/12/2021
NUTS: SE123 - Östergötlands län
CPV: 09135100-5 - Eldningsolja

Procuring entity image

KLF 2021/13 - Direktupphandling SSL-Certifikat inklusive portaltjänst

Date for initial dispatch of the notice 4/12/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 48000000-8 - Programvara och informationssystem, 48730000-4 - Säkerhetsprogramvara, 48732000-8 - Programvara för datasäkerhet, 72000000-5 - IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd, 72212732-9 - Programvaruutvecklingstjänster för datasäkerhet

Tack för visat intresse i rubricerad direktupphandling. En leverantör har tilldelats ramavtalet.

Procuring entity image

GSN-2020-02816 - Lokalt åtgärdsunderlag för Vattholmaån i Uppsala

Date for initial dispatch of the notice 4/12/2021
NUTS: SE - Sverige, SE121 - Uppsala län
CPV: 71313000-5 - Miljötekniska konsulttjänster, 77800000-8 - Vattenbruk, 85322000-2 - Kommunalt åtgärdsprogram, 90712000-1 - Miljöplanering

Procuring entity image

KS 2020/1219 - Mattransporter

Date for initial dispatch of the notice 4/10/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 60100000-9 - Vägtransporter, 60120000-5 - Taxitjänster, 60161000-4 - Pakettransporter, 64120000-3 - Budtjänster

Procuring entity image

2021/460 - Rivning av byggnader m m - Kollekulla 14, Norra Åsum 2:14 & Alpsippan 7

Date for initial dispatch of the notice 4/9/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 45111100-9 - Rivning

Procuring entity image

TN 2020/2750 - Konsultuppdrag konstruktion bygg

Date for initial dispatch of the notice 4/13/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71530000-2 - Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten

Procuring entity image

TN 2020/2935 - Service av kyl- och frysanläggningar samt värmepumpar

Date for initial dispatch of the notice 4/13/2021
NUTS: SE - Sverige, SE224 - Skåne län
CPV: 42513000-5 - Kyl- och frysutrustning, 50000000-5 - Reparation och underhåll, 50730000-1 - Reparation och underhåll av kylargrupper

Procuring entity image

TN 2020/2814 - Inhyrning två VA-grävmaskiner med förare

Date for initial dispatch of the notice 4/13/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 45500000-2 - Uthyrning av maskiner och utrustning för bygg- och anläggningsarbete samt väg- och vattenbyggnad, med maskinskötare

Procuring entity image

20FMV6535 - Från uppdrag: VMH PC-dart

Date for initial dispatch of the notice 4/8/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 64216100-4 - Elektroniska meddelanden

Procuring entity image

KLF 2020 / 1520 - Elenergi 2021

Date for initial dispatch of the notice 4/8/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 09310000-5 - Elektricitet

Procuring entity image

T2021-00456 - Dammteknisk sakkunnig

Date for initial dispatch of the notice 4/7/2021
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 71300000-1 - Ingenjörstjänster, 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 - Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71600000-4 - Teknisk provning, analys och konsulttjänster, 71631460-2 - Dammbesiktning

Procuring entity image

SK2020-0243 - Parkeringsövervakning

Date for initial dispatch of the notice 4/9/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 63712400-7 - Parkeringstjänster

Upphandlingen är nu avslutad. Beslut om tilldelning meddelades till samtliga leverantörer den 2021-03-02.

Procuring entity image

KS2021/67 - Byggmaterial

Date for initial dispatch of the notice 4/9/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 44140000-3 - Byggmaterialrelaterade produkter, 44190000-8 - Diverse byggmaterial, 44191000-5 - Diverse byggmaterial av trä, 44192000-2 - Diverse annat byggmaterial

Procuring entity image

KLF 2021/10 - Kostdatasystem för skolverksamhet

Date for initial dispatch of the notice 4/8/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 48000000-8 - Programvara och informationssystem, 48300000-1 - Programvara för dokumentredigering, ritning, bildhantering, schemaläggning och produktivitet, 48400000-2 - Programvara för affärstransaktioner och personliga affärer, 48780000-9 - Programvara för system, lagring och innehållshantering, 48900000-7 - Diverse programvara och datorsystem, 72300000-8 - Datatjänster

Upphandlingen KLF 2021/10 Kostdatasystem för skolverksamhet är nu avgjort och en leverantör har antagits.

Procuring entity image

11082 - Drogtester

Date for initial dispatch of the notice 4/6/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 33140000-3 - Medicinska förbrukningsartiklar

Procuring entity image

KTN-2020-00678 - Drift av Gästspelscenen Parksnäckan inklusive sommarprogram 2021-2024

Date for initial dispatch of the notice 4/6/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 79952100-3 - Anordnande av kulturevenemang, 92000000-1 - Fritids-, kultur- och sporttjänster, 98350000-1 - Kultur- och fritidstjänster

Procuring entity image

- Strandbergsgatan

Date for initial dispatch of the notice 4/6/2021
NUTS: SE - Sverige, SE110 - Stockholms län
CPV: 45210000-2 - Byggnadsanläggning, 45262522-6 - Murning, 45317000-2 - Övriga elinstallationsarbeten, 45442110-1 - Målning av byggnader, - Hjälp mig välja CPV-kod

Procuring entity image

11479 - Nybyggnation av lokalgata, Gävle Kommun

Date for initial dispatch of the notice 4/6/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete

Procuring entity image

11614 - Transport och omhändertagande av deponi Nordanstigs kommun

Date for initial dispatch of the notice 4/6/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 90000000-7 - Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster, 90500000-2 - Avfallstjänster, 90510000-5 - Avfallshantering, 90512000-9 - Avfallstransport

Procuring entity image

11607 - Transport och omhändertagande av avfall till förbränning Nordanstigs kommun

Date for initial dispatch of the notice 4/8/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 90000000-7 - Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster, 90500000-2 - Avfallstjänster, 90510000-5 - Avfallshantering, 90512000-9 - Avfallstransport, 90513300-9 - Avfallsförbränning

1 / 8