Procuring entity image

A026.790/2020 - Upphandling av totalentreprenad för byggnation av lokaler i Sigtuna Kommun

Date for initial dispatch of the notice 6/15/2021
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete

Procuring entity image

T2021-00396 - Konkurrensutsättning av DIS - Styrapparater för trafiksignaltekniska anläggningar, paket 2 2021

Date for initial dispatch of the notice 6/14/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 34923000-3 - Vägtrafikledningsutrustning

Procuring entity image

11905 - Förvaltningshuset Ombyggnation av kontorslokaler

Date for initial dispatch of the notice 6/14/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45213150-9 - Byggnation av kontorsbyggnad

Procuring entity image

KFKS 2021/637 - Konkurrensutsättning av Rekryteringstjänster 14920, Search

Date for initial dispatch of the notice 6/14/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 79600000-0 - Rekryteringstjänster

Procuring entity image

939-A663.073/2020 - Bevakningstjänster Region Syd

Date for initial dispatch of the notice 6/14/2021
CPV: 75240000-0 - Tjänster för allmän säkerhet, lag och ordning, 75241000-7 - Tjänster för allmän säkerhet, 79710000-4 - Säkerhetstjänster, 79713000-5 - Vakttjänster, 79714000-2 - Övervakningstjänster

Procuring entity image

713/19 - Markentreprenörer

Date for initial dispatch of the notice 6/14/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45236000-0 - Markanläggning

Upphandlingen avslutades och avtal tecknades under 2020. Upphandlingsprocessen avslutas härmed i Kommers.

Procuring entity image

732/2019 - Jourtjänster

Date for initial dispatch of the notice 6/14/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 50700000-2 - Reparation och underhåll av utrustning i byggnader, 50800000-3 - Diverse reparationer och underhåll

Upphandlingen avslutades och avtal tecknades under 2020. Upphandlingsprocessen avslutas härmed i systemet Kommers.

Procuring entity image

T2021-00328 - Bällsta Bro

Date for initial dispatch of the notice 6/14/2021
NUTS: SE - Sverige, SE110 - Stockholms län
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45221000-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 - Anläggningsarbeten för broar, 45222000-9 - Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

2020/1669-3.4.6.1 - Mark- och beläggningsentreprenad

Date for initial dispatch of the notice 6/15/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 45233130-9 - Anläggningsarbeten för allmänna vägar, 45233162-2 - Anläggningsarbeten för cykelvägar, 45233222-1 - Vägbeläggningsarbeten, 45233260-9 - Anläggningsarbeten för gångvägar, 45236250-7 - Markanläggning för parker, 45332200-5 - VA-arbeten

Procuring entity image

KSN-2020-02191 - Besiktningsman bro

Date for initial dispatch of the notice 6/11/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 71631450-9 - Brobesiktning, 63723000-3 - Kajplatstjänster, 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71300000-1 - Ingenjörstjänster

Procuring entity image

KS2020/642 - Drift, support och underhåll av e-tjänstplattform

Date for initial dispatch of the notice 6/11/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 72514300-4 - Drift av dataanläggning för underhåll av datasystem

Procuring entity image

KS2020/592 - Storköksservice

Date for initial dispatch of the notice 6/11/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 39314000-6 - Utrustning för industrikök, 42959000-3 - Diskmaskiner för storkök

Procuring entity image

KS/2021:203 - Support, drift, underhåll och vidareutveckling av personalsystem

Date for initial dispatch of the notice 6/11/2021
NUTS: SE311 - Värmlands län
CPV: 72000000-5 - IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd, 72500000-0 - Datortjänster, 72510000-3 - Administrativa tjänster för datorer

Procuring entity image

2021:00148 - Tekniska konsulttjänster - Generalarkitekt fastighet

Date for initial dispatch of the notice 6/11/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 71318000-0 - Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning, 71251000-2 - Arkitekt- och byggmätningstjäster, 71300000-1 - Ingenjörstjänster, 71250000-5 - Arkitekt-, ingenjörs- och mätningstjänster, 71240000-2 - Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster, 71210000-3 - Arkitektoniska konsulttjänster, 71200000-0 - Arkitekttjänster, 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71320000-7 - Byggtekniska konstruktionstjänster

Procuring entity image

340-20-050 - Ventilationsarbeten Munkfors 9:43, Tallåsvägen 6

Date for initial dispatch of the notice 6/11/2021
NUTS: SE311 - Värmlands län
CPV: 45331210-1 - Installation av ventilation

Procuring entity image

KS 2021-455 - Direktupphandling Krisstöd för vårdpersonal under Coronapandemin

Date for initial dispatch of the notice 6/11/2021
NUTS: SE3 - Norra sverige, SE33 - Övre Norrland, SE332 - Norrbottens län
CPV: 79430000-7 - Krishantering, 80511000-9 - Personalutbildning, 80532000-2 - Chefsutbildning, 80570000-0 - Personlighetsutvecklande utbildning

Procuring entity image

KS 2020-993 - Dokument- och Ärendehanteringssystem med Möteshantering

Date for initial dispatch of the notice 6/11/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 72000000-5 - IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

Procuring entity image

706-2020 - 60141 Lekplats Fredriksdalsparken

Date for initial dispatch of the notice 6/11/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 45316100-6 - Installation av utomhusbelysning, 45311000-0 - Installation av elektriska ledningar och kopplingsarbeten, 45200000-9 - Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45112723-9 - Utformning av lekplatser, 45112711-2 - Utformning av parker, 45112710-5 - Utformning av grönområden, 45112500-0 - Schaktning, 45111100-9 - Rivning, 45100000-8 - Förberedande anläggningsarbeten, 45316000-5 - Installation av belysnings- och signalsystem

Procuring entity image

TN 2021/302 - Drift- underhålls- och reparationsarbeten av belysningsanläggningar i Kristianstads kommun

Date for initial dispatch of the notice 6/11/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete

Procuring entity image

SBF 2021/666-2.5.1.1 - Nulägesanalys

Date for initial dispatch of the notice 6/10/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 71621000-7 - Teknisk analys eller konsulttjänster

Procuring entity image

NVAAB 2021/34 - Konkurrensutsättning av DIS Administrativa tjänster 25243, Ekonomi - Projektcontroller

Date for initial dispatch of the notice 6/10/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 79412000-5 - Finansiella konsulttjänster

Procuring entity image

UPH-2018-0145 - Ramavtal VS

Date for initial dispatch of the notice 6/10/2021
NUTS: SE123 - Östergötlands län
CPV: 44163100-1 - Rörledningar, 44163111-1 - Avloppsrör, 45231100-6 - Allmänna bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, 45231110-9 - Rörläggningsarbete, 45330000-9 - Rörmokeriarbeten

Procuring entity image

11781 - Ny hockeysarg & ispist Alfta Ishall

Date for initial dispatch of the notice 6/10/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 37411200-4 - Utrustning för skridskoåkning och ishockey, 45212200-8 - Bygg- och anläggningsarbeten: idrottsanläggningar, 45212211-8 - Byggnation av skridskobana

Upphandlingen är avslutad och avtal tecknat.

Procuring entity image

KS 2020/443 - Fordonssystem

Date for initial dispatch of the notice 6/15/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 72250000-2 - System- och stödtjänster

Procuring entity image

KOM-405364 - Laboratorietjänster inom miljöanalys

Date for initial dispatch of the notice 6/10/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71900000-7 - Laboratorietjänster

Procuring entity image

KOM-400439 - Beläggning varmt DH

Date for initial dispatch of the notice 6/10/2021
NUTS: SE - Sverige, SE23 - Västsverige
CPV: 45233139-3 - Underhåll av allmänna vägar, 45233220-7 - Ytbehandling av vägar, 45233222-1 - Vägbeläggningsarbeten

Procuring entity image

KOM-404264 - Beläggning varmt DM

Date for initial dispatch of the notice 6/10/2021
NUTS: SE - Sverige, SE23 - Västsverige
CPV: 45233139-3 - Underhåll av allmänna vägar, 45233220-7 - Ytbehandling av vägar, 45233222-1 - Vägbeläggningsarbeten

Procuring entity image

KOM-405051 - Resurskonsult avseende digital projekthantering, (datasamordning/BIM), väg, järnväg inom distrikt Nord och Öst/Stockholm

Date for initial dispatch of the notice 6/10/2021
NUTS: SE - Sverige, SE1 - Östra Sverige, SE3 - Norra sverige
CPV: 71311200-3 - Konsulttjänster för transportsystem, 72220000-3 - Systemtjänster och tekniska konsulttjänster

Procuring entity image

KOM-400162 - Utförande av underhållsbeläggning varm inom Stockholms län (AB)

Date for initial dispatch of the notice 6/10/2021
NUTS: SE - Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 45233139-3 - Underhåll av allmänna vägar, 45233210-4 - Ytbehandling av allmänna vägar, 45233222-1 - Vägbeläggningsarbeten

Procuring entity image

KOM-404830 - Lagerbyte och reparation av bro 20-799-1 över Dalälven i Avesta

Date for initial dispatch of the notice 6/10/2021
NUTS: SE - Sverige, SE312 - Dalarnas län
CPV: 50000000-5 - Reparation och underhåll

Procuring entity image

20FMV6056 - Från uppdrag: Maintenance and Supply of Engine JT12A-8N for Airplane TP86-Sabreliner NA-265-40

Date for initial dispatch of the notice 6/9/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 34731100-1 - Flygmotorer, 50210000-0 - Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende flygplan och annan utrustning, 50211210-2 - Reparation och underhåll av flygplansmotorer, 50211211-9 - Underhåll av flygplansmotorer

Procuring entity image

SFF INF 103/2020 - Gräsfrö, gödsel och dressand Helsingborg

Date for initial dispatch of the notice 6/11/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 03110000-5 - Grödor, trädgårdshandels- och trädgårdsprodukter, 03111000-2 - Frön, 14310000-7 - Gödningsmineraler

Upphandlingen är avslutad.

Procuring entity image

- Oceanpiren Färdigställande Etapp 1

Date for initial dispatch of the notice 6/11/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45223000-6 - Byggnads- och anläggningsarbeten, 45231000-5 - Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, 45231100-6 - Allmänna bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, 45231300-8 - Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar

Entreprenaden har tilldelats Serneke Sverige AB

Procuring entity image

KLF 2021/14 - Flytande avfall Luleå hamn

Date for initial dispatch of the notice 6/9/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 90511300-5 - Insamling av avfall, 90512000-9 - Avfallstransport, 90513600-2 - Avlägsnande av slam, 90513700-3 - Transport av slam, 90513900-5 - Hantering av slam, 90514000-3 - Återvinning av avfall

Procuring entity image

KLF 2021/188 - Lastbils- och maskintjänster

Date for initial dispatch of the notice 6/11/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 45500000-2 - Uthyrning av maskiner och utrustning för bygg- och anläggningsarbete samt väg- och vattenbyggnad, med maskinskötare, 60181000-0 - Uthyrning av lastbilar med förare

Procuring entity image

NVAAB 2021/30 - Våtmarksexpertis för framtagande av underlag inför våtmarksrestaurering

Date for initial dispatch of the notice 6/9/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län

Procuring entity image

LTU-125-2021 - Konsulttjänster för kommersialisering och projektledning

Date for initial dispatch of the notice 6/11/2021
NUTS: SE331 - Västerbottens län, SE332 - Norrbottens län
CPV: 72224000-1 - Konsulttjänster för projektledning, 73210000-7 - Forskningsrådgivning, 73220000-0 - Utvecklingsrådgivning

Procuring entity image

KOM-400345 - Ledning och samordning av samarbetsprojekt mellan Tyskland, Frankrike och Sverige, avseende elvägar, samt analys och teknisk bedömning av elvägsteknikerna

Date for initial dispatch of the notice 6/9/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 73300000-5 - Planering och genomförande av forskning och utveckling

Procuring entity image

KOM-404362 - Nationellt Ramavtal avseende Konsulttjänster inom teleteknik för järnväg och väg

Date for initial dispatch of the notice 6/9/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71300000-1 - Ingenjörstjänster

22 leverantörer har tilldelats kontrakt inom de olika tjänsteområdena.

Procuring entity image

E2021-00066 - Konkurrensutsättning av Dynamiskt inköpssystem för byggledningstjänst, NDS K-427 Värtahamnen - E-383 Hangövägen

Date for initial dispatch of the notice 6/8/2021
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71315200-1 - Byggkonsulttjänster, 71318000-0 - Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning

Avbrytandebeslut annonserades den 2021-02-24.

1 / 11