Procuring entity image

KOM-410549 - Hällnäs, förlängning uppställningsspår, Bygghandling

Date for initial dispatch of the notice 3/29/2023
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster

Procuring entity image

KOM-412007 - Stålnätspanel Lycksele driftplats bandel 152

Date for initial dispatch of the notice 3/29/2023
NUTS: SE - Sverige, SE3 - Norra sverige
CPV: 45340000-2 - Montering av stängsel, räcken och säkerhetsutrustning, 45342000-6 - Uppförande av stängsel

Procuring entity image

UH 2022/17 - English language proofreading and editing services

Date for initial dispatch of the notice 3/29/2023
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 79500000-9 - Kontorshjälp, 79552000-8 - Ordbehandling, 79821100-6 - Korrekturläsning

Procuring entity image

KSEKO.2023.028 - Renovering med flexibla foder för självfallsledning

Date for initial dispatch of the notice 3/29/2023
NUTS: SE - Sverige, SE232 - Västra Götalands län
CPV: 45262600-7 - Diverse entreprenader inom särskilda fackområden

Procuring entity image

KSEKO2022.055 - Rekryteringssystem

Date for initial dispatch of the notice 3/29/2023
NUTS: SE - Sverige, SE232 - Västra Götalands län
CPV: 48000000-8 - Programvara och informationssystem

Procuring entity image

12010 - Nytt avloppsreningsverk Rengsjö, Helsinge Vatten

Date for initial dispatch of the notice 3/29/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45232421-9 - Reningsverk, 45252127-4 - Byggnation av avloppsreningsverk

Upphandlingen avslutad och avtal är tecknat.

Procuring entity image

KS 2022/150 - Utvärderings- och utredningstjänster 2022

Date for initial dispatch of the notice 3/29/2023
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 79000000-4 - Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet, 79311410-4 - Ekonomisk konsekvensanalys, 79313000-1 - Resultatuppföljning, 79410000-1 - Företags- och organisationsrådgivning, 79419000-4 - Utvärderingskonsulttjänster, 79720000-7 - Utredning

För delområde A2, A3, A4 och B började avtal att gälla 2022-08-01. Delområde A1 har varit föremål för överprövning och avtal har kunnat tecknas först den 6 mars 2023.

Procuring entity image

KOM-412242 - Projektledare till Basunderhåll för Norra Stambanan med placering i Gävle

Date for initial dispatch of the notice 3/28/2023
NUTS: SE - Sverige, SE31 - Norra mellansverige
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Upphandlingen är avslutad och avtal har tecknats.

Procuring entity image

KOM-411918 - Samverkansledare uppgradering av utdelssystem signalanläggning driftplats Hallsberg

Date for initial dispatch of the notice 3/28/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

12318 - Vägkantsslåtter, Gävle Kommun

Date for initial dispatch of the notice 3/28/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45233229-0 - Underhåll av vägrenar, 77112000-8 - Uthyrning av slåttermaskiner eller jordbruksutrustning med maskinskötare

Upphandling gällande Vägkantsslåtter för Gävle Kommun är avslutad och tilldelad leverantör blev Maserfrakt AB.

Procuring entity image

240/22 - Vinterrenhållning

Date for initial dispatch of the notice 3/28/2023
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 90620000-9 - Snöröjning

Procuring entity image

2022/183 - Auktoriserade revisorstjänster och sakkunnigt biträde till Lekmannarevisorer

Date for initial dispatch of the notice 3/27/2023
NUTS: SE - Sverige, SE110 - Stockholms län
CPV: 79200000-6 - Redovisning, revision och skattemässiga tjänster

SRV beslutade att avbryta upphandlingen med hänvisning till bristande konkurrens då endast en anbudsgivare lämnat anbud.

Procuring entity image

KUL 2023/227 - Konstnärlig gesaltning - Farsta Brandstation: Platsspecifikt måleri med oväntade perspektiv

Date for initial dispatch of the notice 3/27/2023
NUTS: SE - Sverige, SE110 - Stockholms län
CPV: 92310000-7 - Konstnärligt och litterärt skapande samt tolkningar, 92311000-4 - Konstverk

Procuring entity image

A305.384/2022 - Upphandling av lokalvårds- och fönsterputstjänster för Polis-region Stockholm polisområde City

Date for initial dispatch of the notice 3/27/2023
CPV: 90910000-9 - Städning, 90911200-8 - Städning av byggnader, 90919200-4 - Kontorsstädning

Procuring entity image

21FMV7688 - Tactical Communication Unit with Deployable Mast

Date for initial dispatch of the notice 3/27/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 35712000-8 - Taktisk ledning, styrning och kommunikation

Procurement is finalized. Contract signed with Conlog OY

Procuring entity image

KS/2023:00019 - TK Besiktning Mark NY

Date for initial dispatch of the notice 3/27/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71356100-9 - Tekniska kontroller, 71520000-9 - Övervakning av bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 - Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71630000-3 - Teknisk besiktning och provning, 71631000-0 - Teknisk besiktning, 71631400-4 - Teknisk besiktning av tekniska konstruktioner, 71631450-9 - Brobesiktning, 71631460-2 - Dammbesiktning, 71631480-8 - Vägbesiktning, 76600000-9 - Besiktning av rörledningar

Procuring entity image

21FMV8419 - Ramavtal Klimat- och värmeaggregat

Date for initial dispatch of the notice 3/27/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 42510000-4 - Värmeväxlare, luftkonditionerings- och kylutrustning samt filtreringsapparater

Procuring entity image

FSK 2022/639 - Renovering fasader Stockholm stadion

Date for initial dispatch of the notice 3/27/2023
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 45262521-9 - Murverk av fasadtegel, 45443000-4 - Fasadarbeten, 45452100-1 - Rengöring av fasader genom blästring

Avtal är tecknat. Upphandlingen avslutats härmed.

Procuring entity image

KOM-411862 - Resurskonsulter avseende inventering, utredning och ritningshantering inom region Väst, Västra Götalands län

Date for initial dispatch of the notice 3/27/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 34993000-4 - Vägbelysning, 71311300-4 - Konsulttjänster för infrastruktur

Procuring entity image

KOM-410508 - Ramavtal reservdelar motorer till vägfärja åt Färjerederiet

Date for initial dispatch of the notice 3/27/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 34300000-0 - Delar och tillbehör till fordon och tillhörande motorer, 34312000-7 - Motordelar, 42110000-3 - Turbiner och motorer, 42111000-0 - Motorer, 42124100-5 - Delar till motorer

Procuring entity image

KOM-408016 - Bro över Kvällån so Åsele kyrka, Produktion.

Date for initial dispatch of the notice 3/27/2023
NUTS: SE - Sverige, SE3 - Norra sverige
CPV: 44212100-0 - Bro, 44212120-6 - Brokonstruktioner, 45221100-3 - Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 - Byggnation av bro, 45221111-3 - Byggnation av vägbro, 45221115-1 - Konstruktionsarbeten för stålbroar, 45221119-9 - Byggnadsarbeten: brorenovering

Kontrakt signerat med entreprenör: GRK Infra AB

Procuring entity image

KOM-410427 - Projektring för saneringsåtgärder av fd Älmhult impregneringsplats

Date for initial dispatch of the notice 3/25/2023
NUTS: SE - Sverige, SE2 - Södra Sverige, SE212 - Kronobergs län
CPV: 71500000-3 - Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten

Procuring entity image

KOM-411985 - Södra stambanan Stehag bandel 912

Date for initial dispatch of the notice 3/24/2023
NUTS: SE2 - Södra Sverige
CPV: 45234100-7 - Anläggningsarbeten för järnvägar

Procuring entity image

2.3.5-556/2022 - Direktupphandling bemanning av socionomkonsulter

Date for initial dispatch of the notice 3/24/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 79620000-6 - Förmedling av personal, även tillfälligt anställda, 79621000-3 - Förmedling av kontorspersonal

Tilldelad

Procuring entity image

TN 2020/1920 - Måleriarbeten_Ramavtal 2020

Date for initial dispatch of the notice 3/24/2023
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 44812400-9 - Material för målning och tapetsering, 45442100-8 - Målning, 45442110-1 - Målning av byggnader, 45442180-2 - Ommålning

Procuring entity image

2022-00329/2022-410/2022-504/2022-603 - Revisionstjänster 2023

Date for initial dispatch of the notice 3/24/2023
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 79210000-9 - Redovisning och revision

Upphandlingen har avslutats och ramavtal tecknats med Ernst & Young AB.

Procuring entity image

KUL 2022-2666 - Konstnärligt gestaltningsuppdrag - Mälarhöjdens ishall | Ljus, skala och rumsliga samband – gestaltad installation på fasad

Date for initial dispatch of the notice 3/24/2023
NUTS: SE - Sverige, SE110 - Stockholms län
CPV: 92310000-7 - Konstnärligt och litterärt skapande samt tolkningar, 92311000-4 - Konstverk

Procuring entity image

13406 - Hyra av entrémattor inklusive tvätt-och utbytesservice

Date for initial dispatch of the notice 3/28/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 98310000-9 - Tvätt- och kemtvättstjänster, 98311000-6 - Tvättinsamling, 98311100-7 - Tvätthantering

Procuring entity image

133/2022 - CAD- och Informationssamordnare

Date for initial dispatch of the notice 3/29/2023
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71315000-9 - Byggnadsteknik, 71315200-1 - Byggkonsulttjänster, 71318000-0 - Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning, 71530000-2 - Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 72000000-5 - IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd, 72266000-7 - Programkonsulttjänster

Procuring entity image

KUL 2022-2667 - Konstnärlig gestaltning - Söderholmen | Johannesdalsparken

Date for initial dispatch of the notice 3/24/2023
NUTS: SE - Sverige, SE110 - Stockholms län
CPV: 92310000-7 - Konstnärligt och litterärt skapande samt tolkningar, 92311000-4 - Konstverk

Procuring entity image

KOM-411842 - Delprojektledare Mark och Avvattning för järnvägsprojekt, Distrikt Väst

Date for initial dispatch of the notice 3/23/2023
NUTS: SE - Sverige, SE23 - Västsverige
CPV: 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster

Procuring entity image

KOM-411439 - Konsultstöd inom CBRN-området

Date for initial dispatch of the notice 3/27/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 72000000-5 - IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

Procuring entity image

KOM-409600 - För utförande av projekt Holmfors-Sandträsk

Date for initial dispatch of the notice 3/27/2023
NUTS: SE - Sverige, SE3 - Norra sverige
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45220000-5 - Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk

Procuring entity image

KOM-411162 - Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Tingsryd inom Kronobergs län

Date for initial dispatch of the notice 3/27/2023
NUTS: SE - Sverige, SE2 - Södra Sverige
CPV: 45222000-9 - Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50230000-6 - Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning

Procuring entity image

KOM-411161 - Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Vimmerby inom Jönköpings län

Date for initial dispatch of the notice 3/27/2023
NUTS: SE - Sverige, SE2 - Södra Sverige
CPV: 45222000-9 - Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50230000-6 - Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning

Procuring entity image

KOM-411853 - För utförande av underhållsröjning av skötselgator längs trädsäkrade järnvägssträckor i mellersta Sverige

Date for initial dispatch of the notice 3/23/2023
NUTS: SE - Sverige, SE11 - Stockholm, SE12 - Östra Mellansverige, SE31 - Norra mellansverige, SE32 - Mellersta Norrland
CPV: 45111220-6 - Röjning av ris och buskar, 77211300-5 - Trädröjning

Upphandlingen har avslutats och avtal har tecknats.

Procuring entity image

E2023-00096 - Administration av budgivning vid markanvisning – fastighetsmäklartjänst

Date for initial dispatch of the notice 3/23/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 70100000-2 - Fastighetsmäklartjänster avseende egen fast egendom

Procuring entity image

E2022-05584 - Konkurrensutsättning av Dynamiskt inköpssystem för byggledningstjänst, byggledare Slakthusområdet Markförberedande åtgärder

Date for initial dispatch of the notice 3/23/2023
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71240000-2 - Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster, 71250000-5 - Arkitekt-, ingenjörs- och mätningstjänster, 71251000-2 - Arkitekt- och byggmätningstjäster, 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71315200-1 - Byggkonsulttjänster, 71318000-0 - Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning, 71320000-7 - Byggtekniska konstruktionstjänster, 71500000-3 - Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 - Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71540000-5 - Byggteknisk ledning

Procuring entity image

SK2020-0292 - Plantering- och garantiskötsel, Sollentuna kommun

Date for initial dispatch of the notice 3/23/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 03451000-6 - Växter, 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45112710-5 - Utformning av grönområden, 45112711-2 - Utformning av parker, 77310000-6 - Plantering och skötsel av grönområden

Procuring entity image

KOM-411037 - Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Österlen inom Skåne län

Date for initial dispatch of the notice 3/27/2023
NUTS: SE - Sverige, SE2 - Södra Sverige
CPV: 45222000-9 - Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50230000-6 - Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning

1 / 9