Procuring entity image

12627 - Elinstallatör, skylift/bil med korg och grävlastare med förare till gatubelysningsåtgärder

Date for initial dispatch of the notice 12/8/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 65000000-3 - El-, vatten- och energiverk, 65320000-2 - Drift av elektriska anläggningar

Procuring entity image

KOM-408243 - E45.01 Järnvågen - Överdäckning av ramper samt av byggnation av ventilationstorn - Byggplatsuppföljning (BPU)

Date for initial dispatch of the notice 12/8/2022
NUTS: SE232 - Västra Götalands län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 - Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad

Procuring entity image

KOM-409751 - Ny spåröverbyggnad och ommålning bro Gävle C 3500-2436-1

Date for initial dispatch of the notice 12/8/2022
NUTS: SE - Sverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45221000-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221119-9 - Byggnadsarbeten: brorenovering

Procuring entity image

A136.261/2022 - Serviceavtal mikroskop

Date for initial dispatch of the notice 12/8/2022
CPV: 50000000-5 - Reparation och underhåll, 50344000-8 - Reparation och underhåll av optisk utrustning, 50400000-9 - Reparation och underhåll av medicinsk utrustning och precisionsutrustning

Procuring entity image

RB2022-0098 - Tillverkning av skyltar

Date for initial dispatch of the notice 12/8/2022
NUTS: SE221 - Blekinge län
CPV: 34928472-7 - Skyltar

Procuring entity image

0111/22 - LOTS-tvättutrustning

Date for initial dispatch of the notice 12/8/2022
NUTS: SE232 - Västra Götalands län
CPV: 42995000-7 - Diverse rengöringsmaskiner, 90917000-8 - Rengöring av transportutrustning, 90918000-5 - Rengöring av avfallsbehållare

Procuring entity image

KOM-410074 - Projektering Förstärkning Karlbergsbroarna

Date for initial dispatch of the notice 12/8/2022
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71311210-6 - Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 - Konsulttjänster för infrastruktur

Procuring entity image

13074 - Diverse sprängningsarbeten Hudiksvalls kommun

Date for initial dispatch of the notice 12/8/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45111211-0 - Sprängning

Procuring entity image

RB2021-0003 - Förnyat serviceavtal gällande spårbarhetssystem T-DOC

Date for initial dispatch of the notice 12/8/2022
NUTS: SE221 - Blekinge län
CPV: 72000000-5 - IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd, 72253000-3 - Helpdesk- och stödtjänster

Procuring entity image

- Ramavtal gällande e-learning

Date for initial dispatch of the notice 12/8/2022
NUTS: SE - Sverige
CPV: 80000000-4 - Undervisning och utbildning

Procuring entity image

- FKU av utbildningsleverantörer inom företagarämnen 32552, Synlighet på webben

Date for initial dispatch of the notice 12/8/2022
NUTS: SE - Sverige
CPV: 79632000-3 - Utbildning av personal, 80420000-4 - E-lärande, 80500000-9 - Utbildningstjänster, 80510000-2 - Specialutbildning, 80511000-9 - Personalutbildning, 80532000-2 - Chefsutbildning, 80533200-1 - Datakurser, 80570000-0 - Personlighetsutvecklande utbildning

Procuring entity image

- FKU av utbildningsleverantörer inom företagarämnen 32552, Ledarskap och verksamhetsutveckling - Digitalisering och innovation

Date for initial dispatch of the notice 12/8/2022
NUTS: SE - Sverige
CPV: 79632000-3 - Utbildning av personal, 80500000-9 - Utbildningstjänster, 80510000-2 - Specialutbildning, 80511000-9 - Personalutbildning, 80532000-2 - Chefsutbildning

Procuring entity image

- FKU av utbildningsleverantörer inom företagarämnen 32552, Försäljning och marknadsföring

Date for initial dispatch of the notice 12/8/2022
NUTS: SE - Sverige
CPV: 79632000-3 - Utbildning av personal, 80500000-9 - Utbildningstjänster, 80511000-9 - Personalutbildning, 80532000-2 - Chefsutbildning

Procuring entity image

- FKU av utbildningsleverantörer inom företagarämnen 32552, Digital kommunikation

Date for initial dispatch of the notice 12/8/2022
NUTS: SE - Sverige
CPV: 79632000-3 - Utbildning av personal, 80500000-9 - Utbildningstjänster, 80511000-9 - Personalutbildning, 80532000-2 - Chefsutbildning, 80533200-1 - Datakurser

Procuring entity image

- FKU av utbildningsleverantörer inom företagarämnen 32552, Ledarskap och verksamhetsutveckling - generell

Date for initial dispatch of the notice 12/8/2022
NUTS: SE - Sverige
CPV: 80500000-9 - Utbildningstjänster, 80510000-2 - Specialutbildning, 80511000-9 - Personalutbildning, 80532000-2 - Chefsutbildning, 80570000-0 - Personlighetsutvecklande utbildning

Procuring entity image

- FKU av utbildningsleverantörer inom företagarämnen 32552, Medarbetarskap och personlig utveckling

Date for initial dispatch of the notice 12/8/2022
NUTS: SE - Sverige
CPV: 79632000-3 - Utbildning av personal, 80500000-9 - Utbildningstjänster, 80511000-9 - Personalutbildning, 80532000-2 - Chefsutbildning, 80570000-0 - Personlighetsutvecklande utbildning

Procuring entity image

KOM-409364 - Charlottenberg Resecentrum tillgänglighetsåtgärder Entreprenad

Date for initial dispatch of the notice 12/8/2022
NUTS: SE - Sverige, SE311 - Värmlands län
CPV: 42416100-6 - Hissar, 45234100-7 - Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234112-4 - Anläggningsarbeten för bangård

Procuring entity image

2022/397 - Fastighetstekniska installationer Förvaltningsentreprenad omr. 1- 3

Date for initial dispatch of the notice 12/8/2022
NUTS: SE - Sverige, SE110 - Stockholms län
CPV: 50700000-2 - Reparation och underhåll av utrustning i byggnader, 50730000-1 - Reparation och underhåll av kylargrupper, 65320000-2 - Drift av elektriska anläggningar

Vinnande anbudslämnare är Bravida Sverige AB

Procuring entity image

5481 - Aggregatbyte Fredriksdalsskolan

Date for initial dispatch of the notice 12/8/2022
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 45331210-1 - Installation av ventilation, 39563530-0 - Ventilationskanaler, 42500000-1 - Kyl- och ventilationsutrustning, 42512300-1 - Värme-, ventilations- och luftkonditioneringsenheter, 42520000-7 - Ventilationsutrustning, 45331000-6 - Installation av värme, ventilation och luftkonditionering, 45331200-8 - Installation av ventilation och luftkonditionering

Procuring entity image

KOM-411334 - Resurskonsult Underhållsingenjör signal

Date for initial dispatch of the notice 12/8/2022
NUTS: SE - Sverige, SE31 - Norra mellansverige
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71500000-3 - Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten

Procuring entity image

13096 - Hämtning, transport och destruktion av farligt avfall & kasserade läkemedel & kärl - Hälsingland

Date for initial dispatch of the notice 12/8/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 90512000-9 - Avfallstransport, 90513300-9 - Avfallsförbränning, 90520000-8 - Hantering av radioaktivt, giftigt, medicinskt och farligt avfall

Procuring entity image

KOM-410462 - Manöver Mälarens öppningsbara broar

Date for initial dispatch of the notice 12/7/2022
NUTS: SE - Sverige, SE121 - Uppsala län, SE122 - Södermanlands län, SE125 - Västermanlands län
CPV: 63710000-9 - Kringtjänster för landtransporter, 63712310-9 - Brodrift

Procuring entity image

KOM-410911 - Manöver Strömsholms kanal

Date for initial dispatch of the notice 12/7/2022
NUTS: SE - Sverige, SE125 - Västermanlands län
CPV: 63710000-9 - Kringtjänster för landtransporter, 63712310-9 - Brodrift

Procuring entity image

FSK 2022/337 - Ramavtal avseende Klottersanering, klotterskydd

Date for initial dispatch of the notice 12/7/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 90690000-0 - Klottersanering

Avtal har ingåtts i enlighet med tilldelningsbeslut. Upphandlingen avslutas härmed.

Procuring entity image

BUN 2022/3714 - Vattenjet till utbildning

Date for initial dispatch of the notice 12/7/2022
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 42000000-6 - Industrimaskiner

Procuring entity image

12928 - Centrumutveckling etapp 2 samt kajrenovering - Söderhamn

Date for initial dispatch of the notice 12/7/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45236000-0 - Markanläggning

Procuring entity image

13060 - Sakkunniga revision - Ljusdals kommun

Date for initial dispatch of the notice 12/7/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 79212000-3 - Revision

Procuring entity image

KS 2021/02301 - Hyra av textilier inkl. tvättservice

Date for initial dispatch of the notice 12/7/2022
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 98310000-9 - Tvätt- och kemtvättstjänster

Procuring entity image

593345 - Insamling och behandling av farligt avfall

Date for initial dispatch of the notice 12/8/2022
CPV: 90510000-5 - Avfallshantering, 90520000-8 - Hantering av radioaktivt, giftigt, medicinskt och farligt avfall

Procuring entity image

KOM-409245 - Ramavtal projektering brounderhåll väg och järnväg

Date for initial dispatch of the notice 12/6/2022
NUTS: SE - Sverige
CPV: 75000000-6 - Offentlig förvaltning, försvar och socialförsäkringstjänster, 70000000-1 - Tjänster avseende fast egendom, 50000000-5 - Reparation och underhåll, 45000000-7 - Anläggningsarbete, 44000000-0 - "Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)"

Procuring entity image

12279 - Biblioteksmedia: Film, musik och tv-spel till HelGe-biblioteken

Date for initial dispatch of the notice 12/6/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 92100000-2 - Film- och videotjänster, 48911000-7 - Datorspel, 44176000-4 - Film, 37532000-6 - Videospel, 37524000-7 - Spel, 32354500-4 - Videofilmer, 32353200-4 - Musikkassetter, 92120000-8 - Film- eller videodistribution, 92122000-2 - Filmdistribution

Procuring entity image

2022/2756 - kv. Måsholmen 33 - DE 15830 Brandtätning

Date for initial dispatch of the notice 12/8/2022
NUTS: SE - Sverige, SE1 - Östra Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 45343100-4 - Brandsäkringsarbeten

Procuring entity image

13183 - Byte av fönster, 1st fastighet Lastagegatan 10 - Glada Hudikhem AB

Date for initial dispatch of the notice 12/6/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 44221100-6 - Fönster, 45421110-8 - Montering av dörr- och fönsterkarmar, 45421130-4 - Montering av dörrar och fönster, 45421132-8 - Montering av fönster

Avtal tecknades 2022-11-25

Procuring entity image

12483 - Fordonsdäck och däckservice, 2022

Date for initial dispatch of the notice 12/6/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 34350000-5 - Däck till lätta och tunga fordon, 34351000-2 - Däck till lätta fordon, 34351100-3 - Bildäck, 50116500-6 - Reparation av däck, inklusive montering och balansering

Upphandlingen avslutad och avtal är tecknat.

Procuring entity image

RB2022-0020 - Trombektomi till Kirurgkliniken 2022

Date for initial dispatch of the notice 12/8/2022
NUTS: SE221 - Blekinge län
CPV: 33100000-1 - Medicinsk utrustning

Procuring entity image

- Försäkringsupphandling Ellevio AB

Date for initial dispatch of the notice 12/8/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 66516000-0 - Ansvarsförsäkringar

Procuring entity image

KLF 2022/1015 - Reparations & underhållsarbeten - bygg

Date for initial dispatch of the notice 12/6/2022
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 45211100-0 - Bygg- och anläggningsarbeten för bostäder, 50000000-5 - Reparation och underhåll

Tack för visat intresse i rubricerad upphandling! Två avtal har tecknats, ett för delområde Norr och ett för delområde Söder.

Procuring entity image

KOM-410395 - Beställarkontrollerad entreprenadförsäkring Mälarbanan, delen Sundbyberg-Solna och Spånga - Huvudsta

Date for initial dispatch of the notice 12/8/2022
NUTS: SE - Sverige
CPV: 66000000-0 - Finans- och försäkringstjänster, 66500000-5 - Försäkrings- och pensionstjänster

Procuring entity image

2021-00357 - Provningsledare 2022

Date for initial dispatch of the notice 12/5/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län, SE11 - Stockholm, SE - Sverige, SE1 - Östra Sverige
CPV: 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71600000-4 - Teknisk provning, analys och konsulttjänster

Procuring entity image

SBF 2022/1954-2.5.1.1 - Ormbergsskolan och Boskataskolan - byte styr och övervakning

Date for initial dispatch of the notice 12/5/2022
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 71300000-1 - Ingenjörstjänster

1 / 10