Procuring entity image

SU FV-2000-23 - Fototjänster

Date for initial dispatch of the notice 6/17/2024
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 79960000-1 - Foto- och tillhörande tjänster, 79961000-8 - Fototjänster

Procuring entity image

13850 - Skolskjuts Nordanstigs kommun

Date for initial dispatch of the notice 6/17/2024
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 60130000-8 - Passagerartransport på väg för särskilda ändamål, 60140000-1 - Icke-reguljär passagerartransport

Procuring entity image

UPVH/2024:4 - Entreprenadbesiktningsmän

Date for initial dispatch of the notice 6/17/2024
NUTS: SE - Sverige, SE1 - Östra Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län, SE12 - Östra Mellansverige, SE121 - Uppsala län, SE122 - Södermanlands län, SE123 - Östergötlands län, SE124 - Örebro län, SE125 - Västermanlands län, SE2 - Södra Sverige, SE21 - Småland och öarna, SE211 - Jönköpings län, SE212 - Kronobergs län, SE213 - Kalmar län, SE214 - Gotlands län, SE22 - Sydsverige, SE221 - Blekinge län, SE224 - Skåne län, SE23 - Västsverige, SE231 - Hallands län, SE232 - Västra Götalands län, SE3 - Norra sverige, SE31 - Norra mellansverige, SE311 - Värmlands län, SE312 - Dalarnas län, SE313 - Gävleborgs län, SE32 - Mellersta Norrland, SE321 - Västernorrlands län, SE322 - Jämtlands län, SE33 - Övre Norrland, SE331 - Västerbottens län, SE332 - Norrbottens län, SEZZ - SEZZ Sverige Extra region
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71631000-0 - Teknisk besiktning

Procuring entity image

KOM-413474 - Väg 1728 Dalstorp, tvärförbindelse

Date for initial dispatch of the notice 6/17/2024
NUTS: SE - Sverige, SE23 - Västsverige, SE231 - Hallands län, SE232 - Västra Götalands län
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete

Procuring entity image

23FMVU10724 - GSE 39 RM12

Date for initial dispatch of the notice 6/17/2024
NUTS: SE - Sverige
CPV: 34700000-4 - Flygplan och rymdfarkoster, 35611100-1 - Jaktplan

Procuring entity image

KOM-411079 - Trelleborg anpassninga av bangård för evakueringsväg

Date for initial dispatch of the notice 6/17/2024
NUTS: SE - Sverige, SE2 - Södra Sverige, SE22 - Sydsverige
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete

Procuring entity image

14482 - Gödning, gräsfrön och kritfärg till idrottsanläggningar - Gävle Kommun

Date for initial dispatch of the notice 6/17/2024
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 03111000-2 - Frön, 03117200-6 - Växtfrön för särskilda ändamål, 44810000-1 - Färger

Procuring entity image

KS-2024/00515 - Finplanering Norra Lummervägen, Norra gränd och Eriksbergsvägen. Helenelund, Sollentuna kommun

Date for initial dispatch of the notice 6/17/2024
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete

Procuring entity image

KOM-412188 - Utbyte bro 4-72-1, Klämmingen, Gnesta

Date for initial dispatch of the notice 6/17/2024
NUTS: SE - Sverige, SE1 - Östra Sverige
CPV: 45230000-8 - "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten"

Upphandlingen har avslutats och kontrakt har tecknats.

Procuring entity image

KS2024/0893 - 7 st tvätt – och måleriarbeten inklusive bl.a. fasad och/eller tak

Date for initial dispatch of the notice 6/17/2024
NUTS: SE232 - Västra Götalands län
CPV: 45261220-2 - Målning av tak och övrig ytbehandling, 45261221-9 - Målning av tak, 45442100-8 - Målning, 45442110-1 - Målning av byggnader, 45442180-2 - Ommålning

Procuring entity image

Hörby KS 2024-00189 / Unikom 2024-701 - Fönsterputsning och Höghöjdsstädning

Date for initial dispatch of the notice 6/17/2024
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 90910000-9 - Städning, 90911300-9 - Fönsterputsning

Procuring entity image

KOM-415306 - Konsult uppdrag : För utförande av åtgärdsutredning och projektering av riskreducerande åtgärder för järnväg. Inom Västra Götaland och Hallands län

Date for initial dispatch of the notice 6/16/2024
NUTS: SE23 - Västsverige, SE231 - Hallands län, SE232 - Västra Götalands län
CPV: 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster

Procuring entity image

KOM-413190 - Projektledare inom väg med placering i Karlstad

Date for initial dispatch of the notice 6/16/2024
NUTS: SE - Sverige, SE23 - Västsverige
CPV: 71541000-2 - Byggteknisk projektledning

Procuring entity image

KOM-408678 - Malmbanan, björkliden, Krokvik, Attavaaravägen förstärkt vägskydd, bygghandling

Date for initial dispatch of the notice 6/16/2024
NUTS: SE - Sverige, SE3 - Norra sverige
CPV: 71311230-2 - Järnvägsingenjörstjänster

Procuring entity image

KOM-415335 - Göteborg – DIS Byggledare Bas väg

Date for initial dispatch of the notice 6/16/2024
NUTS: SE - Sverige, SE23 - Västsverige, SE231 - Hallands län, SE232 - Västra Götalands län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

SB 2023/860 - Drift och avhjälpande underhåll av garageportar

Date for initial dispatch of the notice 6/16/2024
NUTS: SE - Sverige, SE1 - Östra Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län, SE12 - Östra Mellansverige, SE121 - Uppsala län, SE122 - Södermanlands län, SE123 - Östergötlands län, SE124 - Örebro län, SE125 - Västermanlands län, SE2 - Södra Sverige, SE21 - Småland och öarna, SE211 - Jönköpings län, SE212 - Kronobergs län, SE213 - Kalmar län, SE214 - Gotlands län, SE22 - Sydsverige, SE221 - Blekinge län, SE224 - Skåne län, SE23 - Västsverige, SE231 - Hallands län, SE232 - Västra Götalands län, SE3 - Norra sverige, SE31 - Norra mellansverige, SE311 - Värmlands län, SE312 - Dalarnas län, SE313 - Gävleborgs län, SE32 - Mellersta Norrland, SE321 - Västernorrlands län, SE322 - Jämtlands län, SE33 - Övre Norrland, SE331 - Västerbottens län, SE332 - Norrbottens län
CPV: 44221240-9 - Garageportar, 98341130-5 - Fastighetsskötsel

Procuring entity image

SB 2024/237 - Besiktning hiss och motordrivna anordningar

Date for initial dispatch of the notice 6/16/2024
NUTS: SE - Sverige, SE1 - Östra Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län, SE12 - Östra Mellansverige, SE121 - Uppsala län, SE122 - Södermanlands län, SE123 - Östergötlands län, SE124 - Örebro län, SE125 - Västermanlands län, SE2 - Södra Sverige, SE21 - Småland och öarna, SE211 - Jönköpings län, SE212 - Kronobergs län, SE213 - Kalmar län, SE214 - Gotlands län, SE22 - Sydsverige, SE221 - Blekinge län, SE224 - Skåne län, SE23 - Västsverige, SE231 - Hallands län, SE232 - Västra Götalands län, SE3 - Norra sverige, SE31 - Norra mellansverige, SE311 - Värmlands län, SE312 - Dalarnas län, SE313 - Gävleborgs län, SE32 - Mellersta Norrland, SE321 - Västernorrlands län, SE322 - Jämtlands län, SE33 - Övre Norrland, SE331 - Västerbottens län, SE332 - Norrbottens län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71630000-3 - Teknisk besiktning och provning, 71631000-0 - Teknisk besiktning, 71631400-4 - Teknisk besiktning av tekniska konstruktioner

Procuring entity image

KOM-415725 - Underhållstjänster gällande klimatanläggning på vägfärja

Date for initial dispatch of the notice 6/16/2024
NUTS: SE23 - Västsverige, SE232 - Västra Götalands län
CPV: 45331000-6 - Installation av värme, ventilation och luftkonditionering, 45331230-7 - Installation av kylutrustning, 50200000-7 - Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende flygplan, järnvägar, vägar och marin utrustning, 50241000-6 - Reparation och underhåll av skepp, 98360000-4 - Marina tjänster

Procuring entity image

14507 - Fordonstillbehör och reservdelar - Ljusdal

Date for initial dispatch of the notice 6/16/2024
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 34300000-0 - Delar och tillbehör till fordon och tillhörande motorer, 34330000-9 - Reservdelar till lastfordon, skåpbilar och bilar

Procuring entity image

KLF 2024/238 - Däck till tunga fordon- Luleå kommun

Date for initial dispatch of the notice 6/16/2024
NUTS: SE33 - Övre Norrland, SE331 - Västerbottens län, SE332 - Norrbottens län
CPV: 34350000-5 - Däck till lätta och tunga fordon, 34351100-3 - Bildäck, 34352100-0 - Lastbilsdäck, 34352200-1 - Bussdäck, 34913200-2 - Regummerade däck, 50116500-6 - Reparation av däck, inklusive montering och balansering, 50116510-9 - Regummering av däck, 63000000-9 - "Kringtjänster för transporter; resebyråtjänster"

Procuring entity image

23SVOA330 - Upphandling av lönehanteringssystem till Stockholm Vatten och Avfall

Date for initial dispatch of the notice 6/16/2024
NUTS: SE - Sverige, SE1 - Östra Sverige, SE110 - Stockholms län
CPV: 48000000-8 - Programvara och informationssystem, 72000000-5 - IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd, 79000000-4 - Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet

Upphandlingen har avbrutits pga att inga anbud inkom som uppfyller ställda kvalificeringskraven.

Procuring entity image

KLF 2024/1010 - Avrop Dynamiskt inköpssystem (DIS) Tekniska konsulttjänster - Utredning av ny takkonstruktion och fasadreparationer

Date for initial dispatch of the notice 6/16/2024
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 71300000-1 - Ingenjörstjänster

Procuring entity image

TN 2024/726 - Reservkraftverk

Date for initial dispatch of the notice 6/16/2024
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 31682510-8 - Reservkraftssystem, 31682530-4 - Reservkraftstillförsel

Upphandlingen är avslutad och avtal tecknat med Backup Engineering AB.

Procuring entity image

KLF 2023/1306 - Ramavtal Elinstallationer

Date for initial dispatch of the notice 6/16/2024
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 45214100-1 - Bygg- och anläggningsarbeten: förskolebyggnader, 45214200-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader, 45310000-3 - Installation av elektriska ledningar och armatur, 45311100-1 - Indragning av elektriska ledningar, 45311200-2 - Elektriska kopplingsarbeten, 45317100-3 - Elinstallationer för pumputrustning, 50000000-5 - Reparation och underhåll

Procuring entity image

KOM-414812 - Serviceavtal Frekvensomriktare

Date for initial dispatch of the notice 6/14/2024
NUTS: SE - Sverige
CPV: 32552420-7 - Frekvensomvandlare

Procuring entity image

KOM-412573 - Nationellt ramavtal för utförande av truminfodringar på väg

Date for initial dispatch of the notice 6/15/2024
NUTS: SE - Sverige, SE1 - Östra Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län, SE12 - Östra Mellansverige, SE121 - Uppsala län, SE122 - Södermanlands län, SE123 - Östergötlands län, SE124 - Örebro län, SE125 - Västermanlands län, SE2 - Södra Sverige, SE21 - Småland och öarna, SE211 - Jönköpings län, SE212 - Kronobergs län, SE213 - Kalmar län, SE214 - Gotlands län, SE22 - Sydsverige, SE221 - Blekinge län, SE224 - Skåne län, SE23 - Västsverige, SE231 - Hallands län, SE232 - Västra Götalands län, SE3 - Norra sverige, SE31 - Norra mellansverige, SE311 - Värmlands län, SE312 - Dalarnas län, SE313 - Gävleborgs län, SE32 - Mellersta Norrland, SE321 - Västernorrlands län, SE322 - Jämtlands län, SE33 - Övre Norrland, SE331 - Västerbottens län, SE332 - Norrbottens län
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45220000-5 - Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk

Procuring entity image

SKAB2024-000100 - Systemintegratör iFIX SCADA-system

Date for initial dispatch of the notice 6/15/2024
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 72220000-3 - Systemtjänster och tekniska konsulttjänster, 72230000-6 - Utveckling av kundanpassad programvara, 72250000-2 - System- och stödtjänster, 72260000-5 - Programrelaterade tjänster

Procuring entity image

14075 - Hudiksvalls kommun Skolskjuts utanför ordinarie skolskjuts

Date for initial dispatch of the notice 6/15/2024
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 60120000-5 - Taxitjänster, 60130000-8 - Passagerartransport på väg för särskilda ändamål

Procuring entity image

HaV 2024-000326 - Tjänst för att höja kunskapsnivån hos det vattenburna friluftslivet om vad som gäller under vattenytan

Date for initial dispatch of the notice 6/15/2024
NUTS: SE - Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län, SE123 - Östergötlands län, SE124 - Örebro län, SE125 - Västermanlands län, SE2 - Södra Sverige, SE21 - Småland och öarna, SE211 - Jönköpings län, SE212 - Kronobergs län, SE213 - Kalmar län, SE214 - Gotlands län, SE22 - Sydsverige, SE221 - Blekinge län, SE224 - Skåne län, SE23 - Västsverige, SE231 - Hallands län, SE232 - Västra Götalands län, SE312 - Dalarnas län, SE313 - Gävleborgs län, SE321 - Västernorrlands län, SE322 - Jämtlands län
CPV: 75100000-7 - Statsförvaltning, 75110000-0 - Allmänna offentliga tjänster, 77000000-0 - Jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds-, vattenbruks- och biodlingstjänster, 77800000-8 - Vattenbruk, 77810000-1 - Havsbruk, 79000000-4 - Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet, 80000000-4 - Undervisning och utbildning, 90000000-7 - Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster

Procuring entity image

KOM-415422 - E45 Tösse-Åmål Konsultuppdrag BPU

Date for initial dispatch of the notice 6/15/2024
NUTS: SE232 - Västra Götalands län
CPV: 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster

Procuring entity image

KOM-415288 - Byggledare för bulleråtgärder ink fastighetsnära åtgärder invid järnväg Göteborg

Date for initial dispatch of the notice 6/15/2024
NUTS: SE23 - Västsverige, SE231 - Hallands län, SE232 - Västra Götalands län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

KOM-415748 - Direktupphandling Basunderhåll väg område Värmdö inom Stockholms län

Date for initial dispatch of the notice 6/14/2024
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 45233139-3 - Underhåll av allmänna vägar

Upphandlingen är avslutad och tilldelad Svevia.

Procuring entity image

KOM-414612 - Utredning och projektering av riskreducerande åtgärder, väg i Region Väst

Date for initial dispatch of the notice 6/14/2024
NUTS: SE23 - Västsverige, SE231 - Hallands län, SE232 - Västra Götalands län
CPV: 71311210-6 - Konsulttjänster för vägar

Procuring entity image

UH-23-37171 - Byggservice snickeri

Date for initial dispatch of the notice 6/14/2024
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 44230000-1 - Byggnadssnickerier, 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45420000-7 - Snickerimonteringar, 45421000-4 - Snickeriarbeten

Procuring entity image

14489 - Elevrelaterade resor till ordinarie undervisning mm, Nordanstigs kommun

Date for initial dispatch of the notice 6/14/2024
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 60130000-8 - Passagerartransport på väg för särskilda ändamål

Procuring entity image

14390 - Underhållssopning Gator, Torg och Parkeringar

Date for initial dispatch of the notice 6/14/2024
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 34144430-1 - Gatsopningsfordon, 34921100-0 - Gatsopningsmaskiner, 90612000-0 - Gatsopning

Procuring entity image

KOM-415189 - Västra länken Umeå, utförande av gabioner på E09.

Date for initial dispatch of the notice 6/14/2024
NUTS: SE33 - Övre Norrland, SE331 - Västerbottens län
CPV: 45233100-0 - Anläggning av huvudvägar och andra vägar

Procuring entity image

KOM-415548 - Gävle – DIS Byggledare Byggnadsverk för väg- och järnvägsbroar i Gävleborg län

Date for initial dispatch of the notice 6/17/2024
NUTS: SE - Sverige, SE1 - Östra Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län, SE12 - Östra Mellansverige, SE121 - Uppsala län, SE122 - Södermanlands län, SE123 - Östergötlands län, SE124 - Örebro län, SE125 - Västermanlands län, SE2 - Södra Sverige, SE21 - Småland och öarna, SE211 - Jönköpings län, SE212 - Kronobergs län, SE213 - Kalmar län, SE214 - Gotlands län, SE22 - Sydsverige, SE221 - Blekinge län, SE224 - Skåne län, SE23 - Västsverige, SE231 - Hallands län, SE232 - Västra Götalands län, SE3 - Norra sverige, SE31 - Norra mellansverige, SE311 - Värmlands län, SE312 - Dalarnas län, SE313 - Gävleborgs län, SE32 - Mellersta Norrland, SE321 - Västernorrlands län, SE322 - Jämtlands län, SE33 - Övre Norrland, SE331 - Västerbottens län, SE332 - Norrbottens län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

KOM-412233 - Kiruna malmbangård, ny spåranslutning mot LKAB, produktion, etapp 2

Date for initial dispatch of the notice 6/13/2024
NUTS: SE - Sverige, SE3 - Norra sverige
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete

Procuring entity image

KOM-412166 - Bro över Lillån, utbyte rörbro, Vallentuna vid Ekskogens stn

Date for initial dispatch of the notice 6/13/2024
NUTS: SE - Sverige, SE11 - Stockholm
CPV: 45221000-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 - Anläggningsarbeten för broar

1 / 9