Procuring entity image

KSN-2020-02895 - Service, underhåll och anskaffning av brandteknisk utrustning

Date for initial dispatch of the notice 11/30/2020
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 75251110-4 - Brandskyddstjänster, 50413200-5 - Reparation och underhåll av utrustning och anordningar för brandbekämpning, 39525400-2 - Brandfiltar, 44221220-3 - Branddörrar, 35111300-8 - Brandsläckare, 31625200-5 - Brandlarmssystem, 24951230-6 - Brandsläckningspatroner, 24951220-3 - Brandsläckningsmedel, 24951210-0 - Pulver för brandsläckare, 44482000-2 - Brandskyddsanordningar

”Uppsala Kommun avser att gå ut i upphandling beträffande Service, underhåll och anskaffning av brandteknisk utrustning. Planerad tidpunkt är februari/första kvartalet 2021 men såväl tidpunkt som omfattning kan komma att ändras. Upphandlingen omfattar ramavtal för Service och underhåll av: H ...

-231

days left
Procuring entity image

11729 - Lärplattform för förskola, särskola och grundskola i Gävle kommun

Date for initial dispatch of the notice 9/24/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 30211300-4 - Dataplattformar, 48000000-8 - Programvara och informationssystem, 48330000-0 - Programvara för schemaläggning och produktivitet

-204

days left
Procuring entity image

12136 - Förvärmningsaggregat

Date for initial dispatch of the notice 9/20/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 09323000-9 - Fjärrvärme, 45232140-5 - Byggnadsarbeten: fjärrvärmehuvudledningar

Upphandling av 2 st förvärmningsaggregat för fjärrvärmerör DN500. Förvärmningsaggregat för förvärmning av plastmantlade fjärrvärmerör upp till DN 500 med, ST 37, stål med låg kolhalt, 6,3 mm vägg tjocklek. Enheten skall kunna förvärma som mest upp till 900 m grävlängd d.v.s. 1800 m rör upp till e ...

-7

days left
Procuring entity image

12171 - Rivning av ångcenralen i Ljusne

Date for initial dispatch of the notice 9/23/2021
NUTS: SE31 - Norra mellansverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45110000-1 - Rivning av byggnader och schaktning, 45262600-7 - Diverse entreprenader inom särskilda fackområden

Objektet avser sanering av farligt avfall och totalrivning av en f.d. ångcentral som uppfördes i början på 1950-talet. Total byggnadsarea är ca. 1 200 m2. Entreprenaden omfattar projektering och utförande av nedanstående arbeten: - Rivning av fd. ångcentralbyggnad från 1950-talet. - Sanering ...

-4

days left
Procuring entity image

11394 - Vitvaror samt leverans- och installationstjänster

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE - Sverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 39221000-7 - Köksutrustning, 39711100-0 - Kylskåp och frysar, 39711110-3 - Kylfrysar, 39711130-9 - Kylskåp, 39713100-4 - Diskmaskiner

Planering pågår för en upphandling gällande vitvaror samt leverans och installationstjänster. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

3

days left
Procuring entity image

11512 - Skogsförvaltning

Date for initial dispatch of the notice 12/11/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 03000000-1 - Jordbruks-, jakt-, fiske- och skogsbruksprodukter samt tillhörande produkter, 03400000-4 - Skogsbruk och skogsavverkning, 77200000-2 - Skogstjänster, 77210000-5 - Skogsavverkning, 77211000-2 - Tjänster i samband med skogsavverkning, 77230000-1 - Tjänster förknippade med skogsbruk, 77231000-8 - Skogsskötsel, 77231300-1 - Skogsförvaltning

Planering pågår för en upphandling gällande skogsförvaltning. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

3

days left
Procuring entity image

UH-21-30377 - Nybyggnation av äldreboende i Bålsta

Date for initial dispatch of the notice 8/23/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 45211200-1 - Byggnation av servicehus, 45215212-6 - Byggnation av ålderdomshem

Förhandsannons! Upphandlingsdokumenten publiceras preliminärt i slutet av augusti. Projektering och byggnation av nytt äldreboende med 40 boendeplatser för personer med demenssjukdom. Boendet uppförs på Åsen i centrala Bålsta. Entreprenaden genomförs som en totalentreprenad i samverkan med en b ...

3

days left
Procuring entity image

KOM-405272 - FSE810 Teknikbyggnader E4 Förbifart Stockholm

Date for initial dispatch of the notice 5/10/2021
NUTS: SE11 - Stockholm
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete

3

days left
Procuring entity image

11477 - Journalsystem elevhälsa

Date for initial dispatch of the notice 8/5/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 48180000-3 - Medicinsk programvara, 48310000-4 - Programvara för dokumentredigering, 48900000-7 - Diverse programvara och datorsystem

Gävle kommun planerar upphandling av Journalföring för elevhälsa för Utbildning Gävle. OBS! Detta är en planerad upphandling, tidsplan och innehåll kan ändras under projekttiden.

3

days left
Procuring entity image

11880 - Syslöjdsmaterial

Date for initial dispatch of the notice 9/1/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län, SE - Sverige
CPV: 37800000-6 - Hantverks- och konstmateriel, 39563100-7 - Textilvadd, 39563000-6 - Textilvadd, garn, tyg och artiklar för tekniskt bruk, 39561132-6 - Textilmärken, 39561131-9 - Textiletiketter, 39561130-2 - Textiletiketter och -märken, 39561120-9 - Textilband, 39560000-5 - Diverse textilier, 39500000-7 - Textilvaror, 39143113-1 - Hemtextilier för särskilda ändamål, 37810000-9 - Konsthantverksmateriel, 80200000-6 - Högstadie- och gymnasieundervisning, 80100000-5 - Grundskoleundervisning, 37000000-8 - Musikinstrument, sportartiklar, spel, leksaker, hantverk, konsthantverksmateriel och tillbehör, 19430000-9 - Textilgarn och tråd av naturfibrer, 19400000-0 - Textilgarn och -tråd, 19270000-9 - Fibertyger, 19260000-6 - Tyg, 19250000-3 - Stickat eller virkat material, 19240000-0 - Specialtyger, 19230000-7 - Linnetyger, 19220000-4 - Ylletyger, 19210000-1 - Väv, 19200000-8 - Textilier och tillhörande varor, 19000000-6 - Skinn och textilier, plast- och gummimaterial, 19440000-2 - Syntetgarn eller -tråd, 80110000-8 - Förskoleundervisning

Planering pågår för en upphandling gällande textilslöjdsmaterial. Upphandlingen planeras omfatta textilsslöjdsmaterial såsom tyger, garn, tråd, mönster, sytillbehör, hobby och övrigt förekommande material inom syslöjd. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram ...

5

days left
Procuring entity image

134/2021 - H22 Paviljong

Date for initial dispatch of the notice 9/16/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 45100000-8 - Förberedande anläggningsarbeten, 45211200-1 - Byggnation av servicehus, 45212310-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: utställningsbyggnader, 45212600-2 - Byggnation av paviljong, 45432112-2 - Stenläggning, 45212000-6 - Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet

Entreprenaden består av en nybyggnad i 2 våningar med informationsyta på nedre plan samt utsiktsplats på övre plan. Byggnaden består av pelare och bjälklag i KL trä med en inglasad del på bottenvåningen. Golvet i byggnaden är trall. Paviljongen ska fungera som ett informationsnav som visar upp H22 ...

7

days left
Procuring entity image

12138 - Städning av Gästrike Vattens AB koncerns lokaler

Date for initial dispatch of the notice 9/8/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 90900000-6 - Städning och renhållning, 90911200-8 - Städning av byggnader, 90919200-4 - Kontorsstädning

Gästrike Vatten AB som moderbolag planerar att upphandla städning för dotterbolag i deras anläggningar och fastigheter i Gävle- Hofors- Ockelbo- Älvkarleby- samt Östhammar. OBS! detta är en planerad upphandling där omfattning och tider kan förändras ända fram till att upphandlingen annonseras. ...

21

days left
Procuring entity image

KSTFU/2021:224 - Fyrklövern - Etapp 2 Finplanering

Date for initial dispatch of the notice 9/23/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län, SE - Sverige, SE1 - Östra Sverige, SE11 - Stockholm
CPV: 45236000-0 - Markanläggning, 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45232451-8 - Dränerings- och markanläggningar, 45233100-0 - Anläggning av huvudvägar och andra vägar, 45233161-5 - Anläggningsarbeten för gångbanor, 45233162-2 - Anläggningsarbeten för cykelvägar, 45233260-9 - Anläggningsarbeten för gångvägar, 45233300-2 - Grundläggning av motorvägar, vägar, gator och gångvägar, 45236210-5 - Markanläggning för lekplats

Upplands Väsby kommun har tagit beslutet att förtäta centrala Upplands Väsby med omkring 2 000 nya bostäder i projektet Fyrklövern. Arbetet med att bygga ut den kommunala infrastrukturen startade försommaren 2016 och byggstarten av de första bostäderna skedde hösten 2017. Objektet avser finplaneri ...

28

days left
Procuring entity image

12185 - Projektering allmän plats Gavlehov Västra

Date for initial dispatch of the notice 9/23/2021
NUTS: SE - Sverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 - Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311210-6 - Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 - Konsulttjänster för infrastruktur, 71321300-7 - Konsulttjänster inom VA, 71530000-2 - Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten

Gävle kommun önskar upphandla projekteringsresurser för projektering av gata, park, VA, med mera (allmän plats) inom Gavlehov Västra. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras.

28

days left
Procuring entity image

KLF 2021/853 - Elevadministrativt system

Date for initial dispatch of the notice 6/28/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 75121000-0 - Utbildningsadministration, 31711310-9 - System för närvaroregistrering, 48190000-6 - Programvara för undervisning, 48610000-7 - Databassystem, 48613000-8 - Elektronisk databehandling, 48931000-3 - Programvara för utbildning, 72212931-4 - Programvaruutvecklingstjänster för utbildning, 72246000-1 - Konsulttjänster för system, 72253200-5 - Stödtjänster för system, 80520000-5 - Utbildningslokaler/system

Var med och ge medborgarna i Luleå förutsättningar för ett modernt lärande! Luleå kommuns inköpsenhet, på uppdrag av Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen samt Arbetsmarknadsförvaltningen avser att genomföra en upphandling av ett elevadministrativt system. Upphandlingens omfattning ...

29

days left
Procuring entity image

12135 - Gas-, svets-, medicinsk- och gasolflaskor

Date for initial dispatch of the notice 9/8/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 24100000-5 - Gaser, 24110000-8 - Industrigaser, 24111500-0 - Gaser för medicinskt bruk, 44612200-5 - Gastuber

Gas-, svets-, medicinsk- och gasolflaskor: Upphandling av svetsgaser, medicinsk gas och gasol i flaskor för Gävle- Hofors- Ockelbo- Älvkarleby- och Östhammar Vatten AB:s räkning.

35

days left
Procuring entity image

12175 - Fönsterputsning - Gästrike Vatten AB och dess dotterbolag

Date for initial dispatch of the notice 9/22/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 90911300-9 - Fönsterputsning

Fönsterputsning - Gästrike Vatten AB och dess dotterbolag. Detta är en planerad upphandling där tider och innehåll kan komma att förändras fram till och med skarpt annonseringstillfälle.

35

days left
Procuring entity image

12179 - Inkassotjänster för AB Gavlegårdarna

Date for initial dispatch of the notice 9/26/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 79940000-5 - Inkasso

AB Gavlegårdarna upphandlar ramavtal för inkassotjänster. Inkassohantering, inkassobevakningstjänst, delgivningsservice, juridiskt biträde samt kreditupplysningar av företag och privatpersoner. Observera att samtliga annonsdatum är preliminära.

37

days left
Procuring entity image

12149 - Yttre skötsel - Gästrike Vatten AB och dess dotterbolag

Date for initial dispatch of the notice 9/20/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 77310000-6 - Plantering och skötsel av grönområden, 77313000-7 - Parkskötsel, 77314000-4 - Markskötsel

Yttre skötsel vid Gästrike Vatten AB:s anläggningar i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar. OBS! Detta är en planerad upphandling där omfattning och tider kan komma att förändras fram till dess att upphandlingen annonseras.

64

days left
Procuring entity image

11401 - Kioskvaror

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 15000000-8 - Livsmedel, drycker, tobak o d

Planering pågår för en upphandling gällande kioskvaror. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

65

days left
Procuring entity image

11959 - Skogsförvaltning Nordanstig, Ovanåker och Söderhamns kommun

Date for initial dispatch of the notice 8/31/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 77231300-1 - Skogsförvaltning

Ovanåkers kommun upphandlar åt Nordanstigs kommun, Ovanåkers kommun och Söderhamns kommun skogsförvaltning. Uppdraget omfattar förvaltning och skötsel av kommunernas skogsinnehav.

65

days left
Procuring entity image

12194 - Labbutrustning för skolundervisning

Date for initial dispatch of the notice 9/28/2021
NUTS: SE - Sverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 38000000-5 - Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas), 39162100-6 - Undervisningsutrustning, 39162110-9 - Undervisningsmaterial, 39162200-7 - Hjälpmedel och apparater för undervisning, 80000000-4 - Undervisning och utbildning, 80100000-5 - Grundskoleundervisning, 80110000-8 - Förskoleundervisning, 80200000-6 - Högstadie- och gymnasieundervisning, 80210000-9 - Teknisk och yrkesmässig undervisning på högstadie- och gymnasienivå, 80211000-6 - Teknisk undervisning på högstadie- och gymnasienivå

Planering pågår för en upphandling gällande labbutrustning i skolundervisning. Utrustningen ska vara avsedd för experimentering i exempelvis matte, fysik, kemi och biologi. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras.

65

days left
Procuring entity image

GSN-2019-1160 - Tullgarnsbron entreprenad E02

Date for initial dispatch of the notice 7/8/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 45100000-8 - Förberedande anläggningsarbeten, 45111000-8 - Rivning och förberedande anläggningsarbeten, 45221000-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45222000-9 - Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45000000-7 - Anläggningsarbete

Uppdaterad förhandsannons pga justerad tidsplan: Uppsala Kommun avser att gå ut i upphandling beträffande "Etapp 02 av Tullgarnsbron - omfattar: -Entreprenaden är belägen på Ulleråkersvägen västra sidan av Fyrisån vid Studenternas IP -Om- nyanläggning av Ulleråkersvägen inkl plantering, raingar ...

70

days left
Procuring entity image

11863 - Användarnära IT, arbetsplats & skoldatorer med kringutrustning

Date for initial dispatch of the notice 9/8/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 30000000-9 - Kontorsmaskiner, datorer samt kontors- och datorutrustning, utom möbler och programvara, 30200000-1 - Datorer och datamateriel

Upphandling av Ramavtal med en leverantör för inköp och leasing av datorer, kringutrustning samt tjänster som exempelvis leverans, service och utbyten till arbetsplatser och skolor för Gävle kommun och dess bolag, samt Ockelbo kommun. Ramavtal kommer att tecknas med utvald leverantör innan nuvaran ...

81

days left
Procuring entity image

SEAB 20121/144 - Ramavtal Mark & Anläggningsentreprenad

Date for initial dispatch of the notice 9/9/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete

Mark & anläggningsarbete inom Beställarens hela verksamhetsområde. Sandviken Energi AB, Sandviken Energi Vatten AB, Sandviken Energi Elnät AB.

112

days left
Procuring entity image

SEAB 2021/146 - Ramavtal Slamsugning & Spoltjänster

Date for initial dispatch of the notice 9/7/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 90000000-7 - Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster

Slamsugning och spoltjänster. Slamtömning av dagvattenbrunnar. Akut spolning av VA ledningar. Grus-och slamspolning av FJV ledningar. Sandviken Energi AB avser att gå ut i upphandling beträffande ramavtal för Slamsugning Spoltjänster till Sandviken Energi AB inkl bolag. Planerad tidpunkt är 1:a kv ...

141

days left
Procuring entity image

SEAB2021/157 - Ramavtal Styrd borrning

Date for initial dispatch of the notice 9/7/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete

Sandviken Energi AB avser att gå ut i upphandling beträffande ramavtal för Styrdborrning till Sandviken Energi AB inkl bolag. Planerad tidpunkt är 1:a kvartalet 2022 men såväl tidpunkt som omfattning kan komma att ändras. Upphandlingen omfattar borrningsarbeten, styrd borrning, hammarborrning, AT ...

141

days left
Procuring entity image

11398 - Biblioteksmedia: Film, musik och tv-spel till HelGe-biblioteken

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 39155100-4 - Biblioteksutrustning, 45212331-5 - Byggnation av multimediebibliotek, 48160000-7 - Programvara för bibliotek, 92511000-6 - Bibliotekstjänster

Planering pågår för en upphandling gällande biblioteksmedia. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

184

days left
Procuring entity image

11406 - Gävle kommun servicemätning Insikt och Upphandling

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 71355000-1 - Mätningstjänster

Planering pågår för en upphandling gällande servicemätning Insikt och Upphandling i Gävle kommun. Uppdraget avser genomförandet av Sveriges Kommuners och Regioners (SKR:s) servicemätning Insikt till Gävle Kommun samt Servicemätning för Upphandling. SBAs Servicemätning och SKRs Insiktsmätning har ge ...

185

days left
1 / 1