Procuring entity image

KSN-2020-02895 - Service, underhåll och anskaffning av brandteknisk utrustning

Date for initial dispatch of the notice 11/30/2020
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 75251110-4 - Brandskyddstjänster, 50413200-5 - Reparation och underhåll av utrustning och anordningar för brandbekämpning, 39525400-2 - Brandfiltar, 44221220-3 - Branddörrar, 35111300-8 - Brandsläckare, 31625200-5 - Brandlarmssystem, 24951230-6 - Brandsläckningspatroner, 24951220-3 - Brandsläckningsmedel, 24951210-0 - Pulver för brandsläckare, 44482000-2 - Brandskyddsanordningar

”Uppsala Kommun avser att gå ut i upphandling beträffande Service, underhåll och anskaffning av brandteknisk utrustning. Planerad tidpunkt är februari/första kvartalet 2021 men såväl tidpunkt som omfattning kan komma att ändras. Upphandlingen omfattar ramavtal för Service och underhåll av: H ...

-342

days left
Procuring entity image

11512 - Skogsförvaltning

Date for initial dispatch of the notice 10/8/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 03000000-1 - Jordbruks-, jakt-, fiske- och skogsbruksprodukter samt tillhörande produkter, 03400000-4 - Skogsbruk och skogsavverkning, 77200000-2 - Skogstjänster, 77210000-5 - Skogsavverkning, 77211000-2 - Tjänster i samband med skogsavverkning, 77230000-1 - Tjänster förknippade med skogsbruk, 77231000-8 - Skogsskötsel, 77231300-1 - Skogsförvaltning

Planering pågår för en upphandling gällande skogsförvaltning. Nuvarande avtal går ut 2022-06-30 OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

15

days left
Procuring entity image

12284 - Skolfoto

Date for initial dispatch of the notice 12/27/2021
NUTS: SE - Sverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 22315000-1 - Fotografier, 79960000-1 - Foto- och tillhörande tjänster, 79961000-8 - Fototjänster, 79962000-5 - Fotoframkallning

Planering pågår för en upphandling gällande skolfotografering. Upphandlingen omfattar de kommunala grundskolorna som behöver klass/gruppfoton på sina elever som ett arbetsinstrument för pedagogisk personal. Vi vill även kunna erbjuda våra elever och deras vårdnadshavare kostnadsfria digitala grupp ...

15

days left
Procuring entity image

UH-21-32416 - Exploatering Bålsta C steg 1

Date for initial dispatch of the notice 12/7/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 45231300-8 - Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar, 45232100-3 - Anläggningsarbeten och tillhörande arbeten: vattenrörledningar

OBS!! Detta är en förhandsannons. Entreprenaden omfattar schaktning och nedläggning av VA i gata, Stockholmsvägen (750 m, se blå stäckning i bifogad kartbilaga) samt återställande. Lägga ner VA i brittsätersvägen och återställa till bygg väg.

16

days left
Procuring entity image

SEAB 2021/146 - Ramavtal Slamsugning & Spoltjänster

Date for initial dispatch of the notice 9/7/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 90000000-7 - Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster

Slamsugning och spoltjänster. Slamtömning av dagvattenbrunnar. Akut spolning av VA ledningar. Grus-och slamspolning av FJV ledningar. Sandviken Energi AB avser att gå ut i upphandling beträffande ramavtal för Slamsugning Spoltjänster till Sandviken Energi AB inkl bolag. Planerad tidpunkt är 1:a kv ...

30

days left
Procuring entity image

SEAB2021/157 - Ramavtal Styrd borrning

Date for initial dispatch of the notice 9/7/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete

Sandviken Energi AB avser att gå ut i upphandling beträffande ramavtal för Styrdborrning till Sandviken Energi AB inkl bolag. Planerad tidpunkt är 1:a kvartalet 2022 men såväl tidpunkt som omfattning kan komma att ändras. Upphandlingen omfattar borrningsarbeten, styrd borrning, hammarborrning, AT ...

30

days left
Procuring entity image

12377 - Cyklar till medarbetare och brukare- Söderhamns kommun

Date for initial dispatch of the notice 11/23/2021
NUTS: SE - Sverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 34000000-7 - Transportutrustning och transporthjälpmedel

Upphandlingen omfattar cyklar till medarbetare (att användas under arbetstid) och brukare i Söderhamns kommun. Den omfattar cyklar och elcyklar samt tillbehör som korgar, lås, hjälmar. I upphandlingen ingår även service av cyklarna.

44

days left
Procuring entity image

12264 - Skyltar - namnskylt, dörrskylt, entréskylt, fasadskylt, foliering på dörr/fönster

Date for initial dispatch of the notice 12/27/2021
NUTS: SE - Sverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 31523000-8 - Upplysta skyltar och namnskyltar, 31523100-9 - Neonreklamskyltar, 31523200-0 - Permanenta informationsskyltar, 31523300-1 - Upplysta namnskyltar, 34928471-0 - Skyltmaterial, 34928472-7 - Skyltar, 44423400-5 - Skyltar och liknande föremål, 44423450-0 - Namnskyltar, 44423460-3 - Adresskyltar, 44812320-4 - Skyltfärger

Planering gällande upphandling av skyltar, namnskyltar, dörrskyltar, entréskyltar, fasadskyltar samt foliering på dörrar/fönster pågår. Den planerade upphandlingen avser bl.a. produktion, leverans, montering av både interiöra och exteriöra skyltar till Gävle kommun. Skyltar inom följande områ ...

44

days left
Procuring entity image

21FMV8453 - Omsättning belysta skyltar F21 Kallax

Date for initial dispatch of the notice 12/25/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 34960000-4 - Flygplatsutrustning, 34995000-8 - Lampor för flygledning och flygbelysning, 34997200-4 - Flygplatsbelysning, 34997210-7 - Belysning för start- och landningsbanor, 45315100-9 - Eltekniska installationer

FMV avser att upphandla omsättning av belysta skyltar på Luleå/Kallax flygplats. Entreprenaden omfattar: rivning/demontering av befintliga skyltar, leverans av nya belysta skyltar, fundament och stolpar, installation av nya belysta skyltar, förläggning, skarvning och kapning av armaturkablar för ...

50

days left
Procuring entity image

11398 - Biblioteksmedia: Film, musik och tv-spel till HelGe-biblioteken

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 39155100-4 - Biblioteksutrustning, 45212331-5 - Byggnation av multimediebibliotek, 48160000-7 - Programvara för bibliotek, 92511000-6 - Bibliotekstjänster

Planering pågår för en upphandling gällande biblioteksmedia. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

73

days left
Procuring entity image

11406 - Gävle kommun servicemätning Insikt och Upphandling

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 71355000-1 - Mätningstjänster

Planering pågår för en upphandling gällande servicemätning Insikt och Upphandling i Gävle kommun. Uppdraget avser genomförandet av Sveriges Kommuners och Regioners (SKR:s) servicemätning Insikt till Gävle Kommun samt Servicemätning för Upphandling. SBAs Servicemätning och SKRs Insiktsmätning har ge ...

74

days left
Procuring entity image

12361 - Textilslöjdsmaterial- Söderhamns kommun

Date for initial dispatch of the notice 11/16/2021
NUTS: SE - Sverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 18000000-9 - Kläder, skor, väskor och tillbehör, 19000000-6 - Skinn och textilier, plast- och gummimaterial

Upphandling omfattar textilmaterial till främst slöjdverksamheten i kommunens skolor.

75

days left
Procuring entity image

12250 - Flyttjänster

Date for initial dispatch of the notice 12/27/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 60000000-8 - Transporter (utom avfallstransport)

Planering pågår för en upphandlingen gällande flyttjänster. Med flyttjänster avses: • Flytt av exempelvis möbler av olika slag, datautrustning, skrivare, flyttlådor. • Utplacering av gods vid inflyttning. • Demontering/montering av inventarier som exempelvis white‐boards. Observera att d ...

75

days left
Procuring entity image

12394 - Processhandledning till social- och omvårdnadsförvaltningen

Date for initial dispatch of the notice 12/14/2021
NUTS: SE - Sverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 80000000-4 - Undervisning och utbildning

Upphandling omfattar processhandledning till i första hand socialförvaltningen och omvårdnadsförvaltning i Bollnäs, Söderhamn, Hudiksvall, Nordanstig och Ovanåkers kommun.

105

days left
Procuring entity image

12448 - Lärplattform - gymnasiet

Date for initial dispatch of the notice 12/22/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 48000000-8 - Programvara och informationssystem

OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

409

days left
1 / 1