Procuring entity image

14512 - Möbler till Agnes kulturhus

Date for initial dispatch of the notice 3/10/2024
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 39000000-2 - Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter

Möbler till Agnes Kulturhus

-56

days left
Procuring entity image

14267 - Växtmaterial: Sommarblommor (annueller)

Date for initial dispatch of the notice 12/19/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 03120000-8 - Trädgårdsväxter och plantskoleprodukter, 03451300-9 - Buskar, 03452000-3 - Träd

Planerad upphandling av sommarblommor/annueller och perenner till Gävle kommun. Obs! Detta är en förhandsannonsering, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonserats.

-26

days left
Procuring entity image

14417 - Drift av Musik- och Kulturverkstad för barn och unga i Nordanstigs Kommun

Date for initial dispatch of the notice 5/9/2024
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 80340000-9 - Speciella undervisningstjänster, 80410000-1 - Diverse skoltjänster, 80500000-9 - Utbildningstjänster, 98350000-1 - Kultur- och fritidstjänster

Nordanstigs kommun upphandlar leverantör för att bedriva musik- och kulturverkstad för barn och unga i Nordanstigs kommun.

-21

days left
Procuring entity image

KOM-415408 - RFI - IT-systemstöd rangerplanering

Date for initial dispatch of the notice 5/24/2024
NUTS: SE11 - Stockholm
CPV: 72212140-2 - Programvaruutvecklingstjänster för trafikledning för järnvägstrafik, 72000000-5 - IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

I samband med att Trafikverket avser att etablera en rangeringstjänst i egen regi kommer vi att skaffa oss ett systemstöd för den operativa planeringen av rangering på vagnsnivå. Planeringen kommer att utgå från information från järnvägsföretagen avseende tågsammansättning i ankommande tåg och önska ...

-10

days left
Procuring entity image

14541 - Utsmyckning av Klintbergsparkens förskola

Date for initial dispatch of the notice 5/1/2024
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 92310000-7 - Konstnärligt och litterärt skapande samt tolkningar, 92311000-4 - Konstverk

Gävle kommun kommer framöver bjuda in konstnärer till att inkomma med intresseanmälan gällande konstnärlig gestaltning vid Klintbergsgårdens förskola utifrån LOU 19 kap tvåstegsförfarande med fh-annons. Till uppdraget kommer vi söka konstnärer som får i uppdrag att lämna skissförslag varav en kom ...

5

days left
Procuring entity image

14636 - Målningsarbeten - Faxeholmen (OBS kort anbudstid)

Date for initial dispatch of the notice 5/22/2024
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45432200-6 - Väggbeklädnad och tapetsering, 45432220-2 - Tapetsering, 45442100-8 - Målning, 45442110-1 - Målning av byggnader, 45442121-1 - Målning av byggnadsverk, 45442180-2 - Ommålning

Uppdragen består av planerade och oplanerade målningsarbeten inom- och utomhus gällande Faxeholmen AB's fastighetsbestånd. Efter fördröjning pga. överprövningsprocess och den nu rådande avtalsspärren så kommer denna upphandling att annonseras med kortare anbudstid.

8

days left
Procuring entity image

KOM-414713 - Alvesta-Älmhult KTL Fundament

Date for initial dispatch of the notice 2/15/2024
NUTS: SE - Sverige, SE1 - Östra Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län, SE12 - Östra Mellansverige, SE121 - Uppsala län, SE122 - Södermanlands län, SE123 - Östergötlands län, SE124 - Örebro län, SE125 - Västermanlands län, SE2 - Södra Sverige, SE21 - Småland och öarna, SE211 - Jönköpings län, SE212 - Kronobergs län, SE213 - Kalmar län, SE214 - Gotlands län, SE22 - Sydsverige, SE221 - Blekinge län, SE224 - Skåne län, SE23 - Västsverige, SE231 - Hallands län, SE232 - Västra Götalands län, SE3 - Norra sverige, SE31 - Norra mellansverige, SE311 - Värmlands län, SE312 - Dalarnas län, SE313 - Gävleborgs län, SE32 - Mellersta Norrland, SE321 - Västernorrlands län, SE322 - Jämtlands län, SE33 - Övre Norrland, SE331 - Västerbottens län, SE332 - Norrbottens län
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete

Alvesta-Älmhult utförandeentreprenad fundamentsättning.

24

days left
Procuring entity image

- Ramavtal Landskapsarkitektur

Date for initial dispatch of the notice 5/23/2024
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71240000-2 - Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster, 71420000-8 - Landskapsarkitektur

Exploateringskontoret planerar att under juni månad 2024 komma ut med upphandlingen för kommande ramavtal för landskapsarkitektur. Preliminärt datum för anbudsinlämning är under v.35.

29

days left
Procuring entity image

14497 - Uppställning, drift och skötsel av servering

Date for initial dispatch of the notice 5/27/2024
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 15000000-8 - Livsmedel, drycker, tobak o d, 55300000-3 - Restaurang- och serveringstjänster

29

days left
Procuring entity image

T2023-03144 - Barmarksrenhållning och vinterväghållning i stadsdelarna enskede-årsta-vantör

Date for initial dispatch of the notice 5/9/2024
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 90610000-6 - Gaturenhållning och gatsopning, 90620000-9 - Snöröjning

Upphandlingen avser barmarksrenhållning och vinterväghållning i stadsdelarna enskede-årsta-vantör. Uppdraget omfattar i huvudsak följande delar: * Städning * Tömning av skräpkorgar * Omhändertagande av skräp och föremål * Snöröjning * Kompletteringsröjning * Halkbekämpning * Snöröjning och ...

77

days left
Procuring entity image

UPH-2018-0356 - Ramavtal VS

Date for initial dispatch of the notice 4/22/2024
NUTS: SE123 - Östergötlands län
CPV: 44163100-1 - Rörledningar, 44163111-1 - Avloppsrör, 45231100-6 - Allmänna bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, 45231110-9 - Rörläggningsarbete, 45330000-9 - Rörmokeriarbeten

Denna upphandling avser ramavtal VS. Ramavtal omfattar uppdrag såsom underhållsarbeten eller om- och tillbyggnader. Entreprenören är en totalentreprenör. För uppdrag gäller ABT 06 med ändringar och tillägg enligt dessa administrativa föreskrifter. Beställaren avser att teckna avtal med två (2) entre ...

98

days left
Procuring entity image

UPH-2018-0357 - Ramavtal El

Date for initial dispatch of the notice 4/28/2024
NUTS: SE123 - Östergötlands län
CPV: 45311000-0 - Installation av elektriska ledningar och kopplingsarbeten, 45311100-1 - Indragning av elektriska ledningar, 45311200-2 - Elektriska kopplingsarbeten, 45315000-8 - Elektriska installationer av värme och övrig elektrisk utrustning för byggnader, 45315100-9 - Eltekniska installationer, 45316000-5 - Installation av belysnings- och signalsystem, 45317000-2 - Övriga elinstallationsarbeten, 50711000-2 - Reparation och underhåll av elektrisk utrustning i byggnader, 51100000-3 - Installation av elektrisk och maskinteknisk utrustning, 51110000-6 - Installation av elektrisk utrustning

Denna upphandling avser ramavtal El. Detta ramavtal omfattar elarbeten vid underhållsarbeten eller om- och tillbyggnader. Entreprenören är en totalentreprenör. För uppdrag gäller ABT 06 med ändringar och tillägg enligt dessa administrativa föreskrifter. Beställaren avser att teckna avtal med tre (3 ...

127

days left
1 / 1