Procuring entity image

13291 - Bevakningstjänster/Säkerhetstjänster Gävle Kommun med bolag

Date for initial dispatch of the notice 1/11/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 35120000-1 - Bevaknings- och säkerhetssystem, 79710000-4 - Säkerhetstjänster, 79711000-1 - Larmövervakningstjänster, 79713000-5 - Vakttjänster, 79714000-2 - Övervakningstjänster, 79715000-9 - Patrullering

Detta är en förhandsannonsering - Upphandlingen omfattar utryckning vid larm, rondering, fast bevakning och andra närliggande tjänster för Gävle kommun med bolag. Beräknad avtalsstart 2024-04-01.

-17

days left
Procuring entity image

13592 - Yttre skötsel

Date for initial dispatch of the notice 11/14/2023
NUTS: SE121 - Uppsala län, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 16311000-8 - Gräsklippare, 45111220-6 - Röjning av ris och buskar, 77211300-5 - Trädröjning, 77312000-0 - Ogräsröjning

Upphandlingen avser yttre sommarskötsel för Gästrike Vattens dotterbolag i Ockelbo, Hofors, Gävle, Älvkarleby och Östhammar från våren 2024. Med yttre sommarskötsel avses bl.a. gräsklippning och trimning av grönytor, röjning av högt gräs och sly samt beskäring av buskar. Vidare finns behov av exe ...

31

days left
Procuring entity image

14093 - Utförandeentreprenad i samverkan avseende byggnation av vattenverk, projekt Vattenförsörjning Mon

Date for initial dispatch of the notice 11/5/2023
NUTS: SE121 - Uppsala län, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 65000000-3 - El-, vatten- och energiverk

PROJEKT VATTENFÖRSÖRJNING MON Som en del i att trygga Gävle och Älvkarleby kommuners framtida vattenförsörjning och skapa redundans i dricksvattensystemet, kommer ett nytt vattenverk att anläggas i Älvkarleby kommun, vilket ska förse både Gävle och Älvkarleby med dricksvatten. För uppförandet av v ...

35

days left
Procuring entity image

14094 - Utförandeentreprenad i samverkan avseende maskininleverans och maskininstallationer till vattenverk, projekt Vattenförsörjning Mon

Date for initial dispatch of the notice 11/5/2023
NUTS: SE121 - Uppsala län, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 65000000-3 - El-, vatten- och energiverk

PROJEKT VATTENFÖRSÖRJNING MON Som en del i att trygga Gävle och Älvkarleby kommuners framtida vattenförsörjning och skapa redundans i dricksvattensystemet, kommer ett nytt vattenverk att anläggas i Älvkarleby kommun, vilket ska förse både Gävle och Älvkarleby med dricksvatten. För maskininstallati ...

35

days left
Procuring entity image

14014 - Om- och tillbyggnad av Alunda Avloppsreningsverk

Date for initial dispatch of the notice 11/23/2023
NUTS: SE121 - Uppsala län, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45231300-8 - Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar, 45232421-9 - Reningsverk, 45252000-8 - Bygg- och anläggningsarbeten: avlopps- och vattenreningsverk och avfallsförbränningsanläggningar, 45252127-4 - Byggnation av avloppsreningsverk

Alunda Avloppsreningsverk behöver byggas om och utökas för att kunna ta emot mer avloppsvatten från en förväntad befolkningsökning. Ökningen är från 2 000 pe (personekvivalenter) till 3 500 pe. Byggnaden ska byggas ut och processen ska förändras. Befintlig process består idag av förbehandling, ...

39

days left
Procuring entity image

SBN2023:109 - Driftentreprenör för vinterväghållning 2024

Date for initial dispatch of the notice 12/3/2023
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 90620000-9 - Snöröjning

Upphandling av driftentreprenör för vinterväghållning inom Älvkarleby kommun. Då kommunen byter upphandlingsverktyg under 2024 kommer denna upphandling att annonseras i TendSign. Intressenter ombedes att skapa konto i TendSign för att ta del av denna upphandling. Annonsering av upphandling k ...

41

days left
Procuring entity image

14077 - Totalentreprenad i samverkan avseende Membran/ultrafilteranläggning, projekt Vattenförsörjning Mon

Date for initial dispatch of the notice 11/5/2023
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 65000000-3 - El-, vatten- och energiverk

PROJEKT VATTENFÖRSÖRJNING MON Som en del i att trygga Gävle och Älvkarleby kommuners framtida vattenförsörjning och skapa redundans i dricksvattensystemet, kommer ett nytt vattenverk att anläggas i Älvkarleby kommun, vilket ska förse både Gävle och Älvkarleby med dricksvatten. Gävle Vatten avser u ...

61

days left
Procuring entity image

14092 - Totalentreprenad i samverkan avseende Membran/nanofilteranläggning, projekt Vattenförsörjning Mon

Date for initial dispatch of the notice 11/5/2023
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 65000000-3 - El-, vatten- och energiverk

PROJEKT VATTENFÖRSÖRJNING MON Som en del i att trygga Gävle och Älvkarleby kommuners framtida vattenförsörjning och skapa redundans i dricksvattensystemet, kommer ett nytt vattenverk att anläggas i Älvkarleby kommun, vilket ska förse både Gävle och Älvkarleby med dricksvatten. Gävle Vatten avser u ...

61

days left
Procuring entity image

SBN2023:114 - Biblioteksmöbler till Älvkarleby folkbibliotek

Date for initial dispatch of the notice 11/6/2023
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 31520000-7 - Lampor och belysningsarmatur, 39155000-3 - Biblioteksmöbler

Nya bokhyllor och belysning (fast inredning) till Älvkarleby folkbibliotek i Skutskär.

90

days left
1 / 1