[VOF 121/2021] LOV - Hemvård

Tender notice overview

Upphandlingens nummer
VOF 121/2021
Place of execution
Skåne län
The procurement is carried out with procedure
The Act on System of Choice in the Public Sector (LOV)
Procuring organisation
Helsingborgs stad
Tender notice

Public notice: This is a public call for applications.

Anbudsgivaren ska åta sig att för vård-­ och omsorgsnämndens räkning utföra hemvårdsinsatser. Hemvård avser insatser som utförs huvudsakligen i och i anslutning till den enskildes hem efter biståndsbeslut enligt SoL samt hemsjukvårdsåtgärder enligt 18 § HSL.

Final day for submitting
12/31/2031
Application valid until
6/1/2032
Deadline for submitting your tender
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Application documents in the menu on the left and under the heading Create tender you can find information on how to submit your application.

This procurement allows ongoing application opening, this means that the procurer can open your application immediately after submission. This also means that you will not be able to withdraw your application. However, it is possble to submit several applications.

This procurement allows multiple applications, you may create and sign several applications.

Category codes
CPV
85000000-9
Hälso- och sjukvård samt socialvård
CPV
85323000-9
Kommunal hälso- och sjukvård
Nuts
SE224
Skåne län

By registering interest on the page registration you will receive notifications via email and can access updated application documents. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.