[KLF 2021/194] Dynamiskt inköpssystem (DIS) Tekniska konsulttjänster

Tender notice overview

Upphandlingens nummer
KLF 2021/194
Place of execution
Norrbottens län
The procurement is carried out with procedure
Dynamic purchasing system
Procuring organisation
Luleå Kommun
Tender notice

Public notice: This is a public call for applications.

Luleå befinner sig i en expansiv fas och förändras i snabb takt - var med och bidra i förändringsresan! Detta Dynamiska inköpssystem innefattar följande delområden gällande tekniska konsulttjänster. ARKITEKT, BESIKTNING AV KONSTBYGGNADER, BESIKTNING OVK, DAGVATTEN, DETALJPLANER, FUKTSAKKUNNIG, HYDROGEOLOGI OCH VATTENSKYDD, KONSTRUKTION BYGG, LANDSKAPSARKITEKT, MARK- OCH EXPLOATERINGSTJÄNST, MILJÖSAMORDNARE, MULTIDISCIPLINÄRA UPPDRAG (GENERALKONSULTUPPDRAG), PROJEKT-BYGGLEDNING BYGG, PROJEKT-BYGGLEDNING MARK, PROJEKTERING EL – TELE, PROJEKTERING KYLA, PROJEKTERING LUFT, PROJEKTERING MARK, PROJEKTERING STORKÖK, PROJEKTERING SÖ, PROJEKTERING VS, PROJEKTLEDARE UTREDNING, TRAFIKUTREDNING, VA-LEDNINGSNÄT, VA-STRATEGI, VA-SÖ OCH EL, VA-VERK Vill ni vara med och skapa framtidens hållbara Luleå? Ansök redan idag!

Final day for submitting
3/17/2031
Last date for asking questions
3/17/2031
Tender valid until
3/17/2031
Deadline for submitting your tender
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Application documents in the menu on the left and under the heading Create application you can find information on how to submit your application.

This procurement allows ongoing application opening, this means that the procurer can open your application immediately after submission. This also means that you will not be able to withdraw your application. However, it is possble to submit several applications.

This procurement allows multiple applications, you may create and submit multiple applications.

Category codes
CPV
71300000-1
Ingenjörstjänster
Nuts
SE332
Norrbottens län

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.