Procurements

You are currently searching notices published at Kommers Annons Gävleborgs län, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
Last tender date
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

13025 - Drift och underhåll av offentlig belysning-Nordanstigs kommun Tender notice

Deadline for tenders 10/11/2022, the notice is published between 9/5/2022 and 10/11/2022. Place of execution Gävleborgs län.
13 days left

ProcuringEntityProfile

12134 - Gemensamt löne- och/eller schema-/bemanningssystem för kommunkoncernerna i Hälsingland Award notice

Deadline for tenders 3/1/2022, the notice is published between 7/8/2022 and 7/8/2023. Place of execution Sverige, Gävleborgs län. Other organisations that participate:Hudiksvalls Kommun, Ljusdals Kommun, Nordanstigs Kommun, Ovanåkers Kommun, Söderhamns Kommun
Upphandlingen är avslutad och avtal är tecknade.
0 days left

ProcuringEntityProfile

12636 - Visselblåsarfunktion för Hälsinglands kommuner Award notice

Deadline for tenders 4/29/2022, the notice is published between 7/5/2022 and 6/30/2024. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Alfta-Edsbyns Fastighets AB, Helsingevatten AB, Hälsinglands Utbildningsförbund, Kommunalförbundet Hälsingland, Ljusdal Energiföretag AB, Ljusdals Kommun, Nordanstigs Bostäder AB, Nordanstigs Kommun, Ovanåkers Kommun, Söderhamn Nära AB, Söderhamns Kommun, Hudiksvalls Kommun, AB Hudiksvalls Bostäder, Fiberstaden AB *
Upphandlingen är avslutad och avtal tecknade.
0 days left

ProcuringEntityProfile

8451 - Transport av avfall i container, Hassela ÅVC Award notice

Deadline for tenders 11/1/2019, the notice is published between 1/21/2020 and 3/31/2023. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Nordanstigs Kommun
0 days left

ProcuringEntityProfile

7599 - Laboratorietjänster - Hälsingland Award notice

Deadline for tenders 12/4/2019, the notice is published between 1/10/2020 and 12/31/2023. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Helsingevatten AB, Bollnäs Kommun, Hudiksvalls Kommun, Ljusdals Energi AB * *, Ljusdal Renhållning AB, Ljusdal Vatten AB, Ljusdals Kommun, Nordanstigs Kommun, Ovanåkers Kommun, Söderhamn Nära AB, Söderhamns Kommun
0 days left

ProcuringEntityProfile

7864 - Tolk och översättningstjänster Award notice

Deadline for tenders 9/6/2019, the notice is published between 11/28/2019 and 11/30/2023. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Ockelbo Kommun, Bollnäs Kommun, Ljusdals Kommun, AB Gavlegardarna, Bollnäs Energi AB, Söderhamns Kommun, Söderhamn Nära AB, Ockelbogårdar AB, Gävle Kommun, BORAB, Ovanåkers Kommun, Hudiksvalls Kommun, Älvkarleby Kommun, Hälsinglands Utbildningsförbund, Hofors Kommun, Hudiksvalls Näringsliv AB *, Nordanstigs Kommun, Söderhamns Elnät AB
Avtal tecknat och upphandlingen är avslutad.
0 days left

ProcuringEntityProfile

8086 - Redovisningstjänster/Stiftelseadministration Söderhamns kommun Award notice

Deadline for tenders 9/30/2019, the notice is published between 11/28/2019 and 12/31/2023. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Nordanstigs Kommun, Söderhamns Kommun
Upphandlingen avslutad och avtal är tecknat.
0 days left

ProcuringEntityProfile

7848 - Revision av kommunerna i Älvkarleby, Ockelbo, Ovanåker och Nordanstig Award notice

Deadline for tenders 9/2/2019, the notice is published between 11/18/2019 and 12/31/2023. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Ockelbo Kommun, Älvkarleby Kommun, Ovanåkers Kommun, Nordanstigs Kommun
Upphandlingen avslutad och avtal är tecknat.
0 days left

ProcuringEntityProfile

8187 - Omhändertagande av hushållsavfall till förbränning - Nordanstigs kommun Award notice

Deadline for tenders 5/15/2019, the notice is published between 10/24/2019 and 12/31/2022. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Nordanstigs Kommun
Upphandlingen är avslutad
0 days left

ProcuringEntityProfile

8266 - Transport av Hushållsavfall - Nordanstigs kommun Award notice

Deadline for tenders 8/30/2019, the notice is published between 10/24/2019 and 12/31/2022. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Nordanstigs Kommun
Upphandlingen är avslutad
0 days left

ProcuringEntityProfile

7368 - Bemanningstjänster för Gävleborg Award notice

Deadline for tenders 4/23/2019, the notice is published between 10/23/2019 and 6/30/2023. Place of execution Uppsala län, Gävleborgs län. Other organisations that participate:Ockelbo Kommun, Ovanåkers Kommun, Ljusdals Kommun, Nordanstigs Kommun, Hudiksvalls Kommun, Gästrike Räddningstjänst, Gästrike Vatten AB, Gävle Kommun, AB Gavlegardarna, Söderhamns Kommun, Bollnäs Kommun, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gavle drift & service AB, Gävle Flygplats AB, Gävle Parkeringsservice AB, Hofors Kommun, Älvkarleby Kommun, Svenska Kommunförsäkringar AB (SKFAB)
0 days left

ProcuringEntityProfile

7397 - Färskt bröd Award notice

Deadline for tenders 6/6/2019, the notice is published between 8/9/2019 and 6/30/2023. Place of execution Uppsala län, Gävleborgs län. Other organisations that participate:Bollnäs Kommun, Gävle Kommun, Hofors Kommun, Hudiksvalls Kommun, Landstinget Gävleborg, Ljusdals Kommun, Nordanstigs Kommun, Ockelbo Kommun, Ovanåkers Kommun, Söderhamns Kommun, Älvkarleby Kommun
Upphandling gällande Färskt bröd är avslutat och tilldelad leverantör för Hofors kommun och Ockelbo kommun är Mattes bröd i Ockelbo. För Älvkarleby kommun och Gävle kommun Nya Olssons bröd i Gävle AB. För Bollnäs kommun, Hudiksvalls kommun, Ljusdals kommun, Ovanåkers kommun och Söderhamns kommun Bull-Olles bageri AB.
0 days left

ProcuringEntityProfile

7781 - Bredbandsmaterial Fiberstaden AB, Hudiksvall och Nordanstigs kommuner Award notice

Deadline for tenders 6/4/2019, the notice is published between 7/3/2019 and 6/30/2023. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Nordanstigs Kommun
Upphandlingen avslutad och avtal är tecknat.
0 days left

ProcuringEntityProfile

7859 - Personalstöd Award notice

Deadline for tenders 6/12/2019, the notice is published between 7/1/2019 and 8/31/2023. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Ockelbo Kommun, AB Gavlegardarna, Bollnäs Kommun, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gavle drift & service AB, Gävle Parkeringsservice AB, Gävle Hamn AB, Gävle Kommun, Hudiksvalls Kommun, Nordanstigs Kommun, Ovanåkers Kommun, Söderhamns Kommun
0 days left

ProcuringEntityProfile

7822 - Konferensanläggningar Award notice

Deadline for tenders 5/6/2019, the notice is published between 6/14/2019 and 6/30/2023. Place of execution Uppsala län, Gävleborgs län. Other organisations that participate:Bollnäs Kommun, Ovanåkers Kommun, Gävle Kommun, Nordanstigs Kommun, Hudiksvalls Kommun, AB Gavlegardarna, Svenska Kommunförsäkringar AB (SKFAB), Söderhamns Kommun, Bollnäs Energi AB, Gästrike Räddningstjänst, Gästrike Återvinnare, Gävle Hamn AB, Helsingevatten AB, Hälsinglands Utbildningsförbund, Söderhamn Nära AB, Älvkarleby Kommun, Hofors Kommun, Ljusdal Energiföretag AB
0 days left

ProcuringEntityProfile

7593 - Chef-, ledar- och medarbetarskapsutveckling Award notice

Deadline for tenders 1/16/2019, the notice is published between 6/13/2019 and 6/14/2023. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Gävle Kommun, Fiberstaden AB *, Älvkarleby Kommun, Bollnäs Kommun, Ovanåkers Kommun, Nordanstigs Kommun, Hudiksvalls Kommun, Söderhamns Kommun, Söderhamn Nära AB, Söderhamns Elnät AB, Hofors Kommun, Ockelbo Kommun
0 days left

ProcuringEntityProfile

7849 - Fordonsleasing för Gävleborg Award notice

Deadline for tenders 4/24/2019, the notice is published between 5/29/2019 and 5/31/2023. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Ockelbo Kommun, Bollnäs Kommun, Hudiksvalls Kommun, Gävle Energi AB, AB Bollnäs Bostäder * *, AB Älvkarlebyhus, Bollnäs Energi AB, BORAB, Fastighets AB Glysis, Faxeholmen AB, Fiberstaden AB *, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gavle drift & service AB, Gästrike Räddningstjänst, Gästrike Vatten AB, Gästrike Återvinnare, Gävle Hamn AB, Gävle Kommun, Helsingevatten AB, Hofors Kommun, Hoforshus AB, Hälsinglands Utbildningsförbund, IFTAC AB, Kommunalförbundet Södra Hälsingland, Ljusdal Energiföretag AB, Ljusdal Elnät AB, Ljusdals Energi AB * *, Ljusdal Renhållning AB, Ljusdal Vatten AB, Ljusnet AB, Ljusdals Kommun, Nordanstigs Bostäder AB, Nordanstigs Kommun, Ockelbogårdar AB, Ovanåkers Kommun, Söderhamn Nära AB, Söderhamns Kommun, Visit Glada Hudik AB, Älvkarleby Kommun
Upphandlingen är avslutad och avtal är tecknat.
0 days left

ProcuringEntityProfile

7620 - Utdatatjänster Award notice

Deadline for tenders 3/3/2019, the notice is published between 5/3/2019 and 3/30/2023. Place of execution Uppsala län, Gävleborgs län. Other organisations that participate:Söderhamns Kommun, Hudiksvalls Kommun, Söderhamn Nära AB, Söderhamns Elnät AB, Fiberstaden AB *, Alfta-Edsbyns Fastighets AB, Bollnäs Energi AB, Helsingevatten AB, Bollnäs Kommun, BORAB, Nordanstigs Kommun, Älvkarleby Kommun, Ovanåkers Kommun, Hälsinglands Utbildningsförbund, Hofors Kommun, Faxeholmen AB, Ljusdals Energi AB * *, Ljusdal Energiföretag AB, Ljusdal Elnät AB, Ljusdal Renhållning AB, Ljusdal Vatten AB, Ljusnet AB, Ockelbogårdar AB
Upphandlingen avslutad och avtal tecknat.
0 days left

ProcuringEntityProfile

7745 - Maskindiskmedel och torkmedel för storkök Award notice

Deadline for tenders 3/31/2019, the notice is published between 5/3/2019 and 4/30/2023. Place of execution Uppsala län, Gävleborgs län. Other organisations that participate:Bollnäs Kommun, Ockelbo Kommun, Älvkarleby Kommun, Ljusdals Kommun, Söderhamns Kommun, Gävle Kommun, Ovanåkers Kommun, Hudiksvalls Kommun, Hofors Kommun, Nordanstigs Kommun, Hälsinglands Utbildningsförbund
Upphandlingen avslutad och avtal är tecknat.
0 days left

ProcuringEntityProfile

7712 - Hämtning, transport och destruktion av farligt avfall (smittförande, stickande, skärande) samt kasserade läkemedel i Gävleborg Award notice

Deadline for tenders 12/20/2018, the notice is published between 1/28/2019 and 1/31/2023. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Nordanstigs Kommun, Hälsinglands Utbildningsförbund, Ockelbo Kommun, Söderhamns Kommun, Ljusdals Kommun, Hudiksvalls Kommun, Gävle Kommun, Ovanåkers Kommun, Hofors Kommun, Bollnäs Kommun
Upphandlingen avslutad och avtal tecknat med Suez Recycling AB. Avtalsstart 2019-02-01.
0 days left

1 / 2