Procurements

You are currently searching notices published at Kommers Annons Gävleborgs län, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

13948 - Revision - Nordanstigs kommun Tender notice

Deadline for tenders 10/16/2023, the notice is published between 9/14/2023 and 10/16/2023. Place of execution Gävleborgs län.
Nordanstigs kommun upphandlar sakkunniga till kommunens revisorer respektive till lekmannarevisorerna i kommunens bolag för verksamhetsåren 2024-2026 med möjlighet till 1 års förlängning.
20 days left

ProcuringEntityProfile

13572 - DIS Bemanningstjänster sjuksköterskor och vårdpersonal Tender notice

Last bid date is 30, ad is running between 20 and 30. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Hudiksvalls Kommun, Ljusdals Kommun, Nordanstigs Kommun, Ovanåkers Kommun, Söderhamns Kommun
Upphandlingen omfattar ett upprättande av ett dynamiskt inköpssystem (DIS) gällande tillfällig bemanningspersonal inom yrkesområdena sjuksköterskor, fysio- och arbetsterapeut. Intresserade aktörer är välkomna att ansöka om kvalificering till det dynamiska inköpssystemet. Detta DIS gäller för samtliga kommuner i Hälsingland.
3504 days left

ProcuringEntityProfile

13533 - DIS Bemanningstjänster socionomer/socialsekreterare Tender notice

Last bid date is 30, ad is running between 20 and 30. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Hudiksvalls Kommun, Ljusdals Kommun, Nordanstigs Kommun, Ovanåkers Kommun, Söderhamns Kommun
Upphandlingen omfattar ett upprättande av ett dynamiskt inköpssystem (DIS) gällande tillfällig bemanningspersonal inom yrkesområdet socionomer/socialsekreterare. Intresserade aktörer är välkomna att ansöka om kvalificering till det dynamiska inköpssystemet. Detta DIS gäller för samtliga kommuner i Hälsingland.
3504 days left

ProcuringEntityProfile

12636 - Visselblåsarfunktion för Hälsinglands kommuner Award notice

Deadline for tenders 4/29/2022, the notice is published between 7/5/2022 and 6/30/2024. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Alfta-Edsbyns Fastighets AB, Helsingevatten AB, Hälsinglands Utbildningsförbund, Kommunalförbundet Hälsingland, Ljusdal Energiföretag AB, Ljusdals Kommun, Nordanstigs Bostäder AB, Nordanstigs Kommun, Ovanåkers Kommun, Söderhamn Nära AB, Söderhamns Kommun, Hudiksvalls Kommun, Glada Hudikhem AB, Fiberstaden AB *
Upphandlingen är avslutad och avtal tecknade.
0 days left

ProcuringEntityProfile

7599 - Laboratorietjänster - Hälsingland Award notice

Deadline for tenders 12/4/2019, the notice is published between 1/10/2020 and 12/31/2023. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Helsingevatten AB, Bollnäs Kommun, Hudiksvalls Kommun, Ljusdals Energi AB * *, Ljusdal Renhållning AB, Ljusdal Vatten AB, Ljusdals Kommun, Nordanstigs Kommun, Ovanåkers Kommun, Söderhamn Nära AB, Söderhamns Kommun
0 days left

ProcuringEntityProfile

7864 - Tolk och översättningstjänster Award notice

Deadline for tenders 9/6/2019, the notice is published between 11/28/2019 and 11/30/2023. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Ockelbo Kommun, Bollnäs Kommun, Ljusdals Kommun, AB Gavlegardarna, Bollnäs Energi AB, Söderhamns Kommun, Söderhamn Nära AB, Ockelbogårdar AB, Gävle Kommun, BORAB, Ovanåkers Kommun, Hudiksvalls Kommun, Älvkarleby Kommun, Hälsinglands Utbildningsförbund, Hofors Kommun, Hudiksvalls Näringsliv AB *, Nordanstigs Kommun, Söderhamns Elnät AB
Avtal tecknat och upphandlingen är avslutad.
0 days left

ProcuringEntityProfile

8086 - Redovisningstjänster/Stiftelseadministration Söderhamns kommun Award notice

Deadline for tenders 9/30/2019, the notice is published between 11/28/2019 and 12/31/2023. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Nordanstigs Kommun, Söderhamns Kommun
Upphandlingen avslutad och avtal är tecknat.
0 days left

ProcuringEntityProfile

7848 - Revision av kommunerna i Älvkarleby, Ockelbo, Ovanåker och Nordanstig Award notice

Deadline for tenders 9/2/2019, the notice is published between 11/18/2019 and 12/31/2023. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Ockelbo Kommun, Älvkarleby Kommun, Ovanåkers Kommun, Nordanstigs Kommun
Upphandlingen avslutad och avtal är tecknat.
0 days left

1 / 1