Procurements

You are currently searching notices published at Kommers Annons Gävleborgs län, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

14643 - Försäljningstjänst fordon och maskiner samt övriga inventarier Tender notice

Deadline for tenders 8/23/2024, the notice is published between 6/28/2024 and 8/23/2024. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:AB Gavlegardarna, Gävle Energi AB
Gavlefastigheter Gävle Kommun AB upphandlar Försäljningstjänst fordon och maskiner samt övriga inventarier
39 days left

ProcuringEntityProfile

14716 - Rörsvets för fjärrvärmeledningar utomhus för GEAB, Bionär, SEAB Tender notice

Deadline for tenders 8/28/2024, the notice is published between 6/13/2024 and 8/28/2024. Place of execution Gävleborgs län.
Rörsvets för fjärrvärmeledningar utomhus för Gävle Energi AB, Bionär Närvärme AB, Gävle Kraftvärme AB och Sandviken Energi AB. Underhåll samt nybyggnation av fjärrvärme utomhus är det som omfattas av denna upphandling. Exempelvis: -Nybyggnation-/ombyggnation av fjärrvärmeledningar utomhus. -Reparation av läckor. -Reparationer av muffar. Vid behov kan i mindre omfattning även andra liknande arbeten omfattas. Syftet med upphandlingen är att få flera ramavtalsentreprenörer som sedan kan konkurrensutsättas och avropas efter uppkommet behov.
44 days left

ProcuringEntityProfile

14717 - Installationer och reparationer av fjärrvärme-/fjärrkylacentraler för GEAB, Bionär, SEAB Tender notice

Deadline for tenders 8/28/2024, the notice is published between 6/13/2024 and 8/28/2024. Place of execution Gävleborgs län.
Installationer och reparationer av fjärrvärme-/fjärrkylacentraler för Gävle Energi AB, Bionär Närvärme AB, Gävle Kraftvärme AB och Sandviken Energi AB. Reinvesteringar och underhåll samt nybyggnation av fjärrvärme/fjärrkyla inomhus – exempelvis: -Ombyggnation av befintliga kundanläggningar. Installationer av prefabricerade kundanläggningar men även byggnation med lösa värmeväxlare förekommer. -Montage av nya kundanläggningar. Installationer av prefabricerade -kundanläggningar men även byggnation med lösa värmeväxlare förekommer. -Reparationer och underhåll av kundanläggningar. -Om ett område ska anslutas till fjärrvärme kan konvertering till vattenburen värme i bostäder ingå i entreprenaden. Vid behov kan i mindre omfattning även andra liknande arbeten omfattas. Syftet med upphandlingen är att få flera ramavtalsentreprenörer som sedan kan konkurrensutsättas och avropas efter uppkommet behov.
44 days left

ProcuringEntityProfile

13091 - Datacenter Award notice

Deadline for tenders 3/10/2023, the notice is published between 4/26/2023 and 3/31/2027. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gävle Energi AB
0 days left

1 / 1