Procurements

You are currently searching notices published at Kommers Annons Gävleborgs län, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

13623 - Inhyrning av entreprenadmaskiner och kranbilar med förare till Gävle Energi AB 2023 Qualification notice

Last date for application 6/26/2023, the notice is published between 5/24/2023 and 6/26/2023. Place of execution Gävleborgs län.
Inhyrning av Entreprenadmaskiner och kranbilar med förare. Följande arbeten är exempel på arbeten som omfattas: • Arbete med ledningsförläggning för el, opto och fjärrvärme/fjärrkyla. • Schaktning för elserviser. • Schaktning för elserviser/laddstolpar. • Schaktning för kabel och kanalisation. • Schaktning för grundläggning till nätstationer. • Markplanering och återställning efter schaktarbeten. • Återpackning. • Resning av stolpe till luftlinje. • Luftlinjearbeten. • Schaktarbeten för tillbyggnad, reparation och underhåll av fjärrvärmenätet. Delen kranbilar i denna upphandling omfattar transporter som kan ske med kranbilar och inte är upphandlade separat. Det som innefattas avseende transporter i denna upphandling är till exempel transporter av elmateriel, stolpar och grus samt kranarbeten. Upphandlingen omfattar arbeten inom beställarens verksamhetsområde.
23 days left

ProcuringEntityProfile

13091 - Datacenter Award notice

Deadline for tenders 3/10/2023, the notice is published between 4/26/2023 and 3/31/2027. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gävle Energi AB
0 days left

ProcuringEntityProfile

13130 - Beläggningsarbeten Gävle Kommun Award notice

Deadline for tenders 1/20/2023, the notice is published between 4/1/2023 and 3/31/2024. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gävle Energi AB
0 days left

ProcuringEntityProfile

11140 - Psykologtjänster/psykoterapeut Award notice

Deadline for tenders 11/5/2021, the notice is published between 1/7/2022 and 12/31/2023. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:AB Gavlegardarna, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gävle Energi AB, Gävle Hamn AB
0 days left

ProcuringEntityProfile

7768 - Bevakningstjänster Gästrikland och Älvkarleby Award notice

Deadline for tenders 1/30/2020, the notice is published between 3/23/2020 and 3/31/2024. Place of execution Uppsala län, Gävleborgs län. Other organisations that participate:Ockelbo Kommun, Älvkarleby Kommun, Gävle Kommun, AB Älvkarlebyhus, Gästrike Vatten AB, Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB, Östhammar Vatten AB, Gävle Energi AB, Gävle Hamn AB
0 days left

ProcuringEntityProfile

8413 - Förmånscykel till anställda i Gävle och Söderhamn Award notice

Deadline for tenders 12/16/2019, the notice is published between 1/16/2020 and 1/14/2024. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Gävle Kommun, Gävle Energi AB, Söderhamns Kommun
Upphandlingen är avslutad och avtal har tecknats.
0 days left

ProcuringEntityProfile

7944 - Beroendevård till kommunanställda Award notice

Deadline for tenders 10/11/2019, the notice is published between 1/14/2020 and 12/31/2023. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:AB Gavlegardarna, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gavle drift & service AB, Gävle Parkeringsservice AB, Hofors Kommun, Ljusdal Energiföretag AB, Ljusdal Elnät AB, Ljusdals Energi AB * *, Ljusdal Renhållning AB, Ljusdal Vatten AB, Ljusnet AB, Gästrike Återvinnare, Älvkarleby Kommun, Bollnäs Energi AB, Gävle Kommun, Gävle Energi AB
Avtal tecknade och upphandlingen avslutad.
0 days left

ProcuringEntityProfile

7836 - Utskriftstjänst Gävle Ockelbo Söderhamn Award notice

Deadline for tenders 12/2/2018, the notice is published between 2/22/2019 and 2/28/2024. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:AB Gavlegardarna, Bionär Närvärme AB, Faxeholmen AB, Gavle drift & service AB, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gästrike Kraftvärme AB, Gästrike Räddningstjänst, Gästrike Vatten AB, Gävle Vatten AB, Gästrike Återvinnare, Gävle Energi AB, Gävle Hamn AB, Gävle Kommun, Gävle Parkeringsservice AB, Hälsinglands Utbildningsförbund, Movexum, Ockelbo Kommun, Ockelbogårdar AB, Svenska Kommunförsäkringar AB (SKFAB), Söderhamn Nära AB, Söderhamns Elnät AB, Söderhamns Kommun
Upphandlingen avslutad och avtal tecknat.
0 days left

ProcuringEntityProfile

5896 - Banktjänster Gävle Kommunkoncern Award notice

Deadline for tenders 6/9/2016, the notice is published between 6/27/2016 and 4/30/2024. Other organisations that participate:AB Gavlegardarna, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gävle Flygplats AB, Gävle Parkeringsservice, Gästrike Räddningstjänst, Gästrike Vatten AB, Gävle Vatten AB, Gästrike Återvinnare, Gävle Energi AB, Gävle Hamn AB, Gävle Kommun, Gavle drift & service AB
Avtalsspärr löper t o m 2016-07-07.
0 days left

1 / 1