Procurements

You are currently searching notices published at Kommers Annons Gävleborgs län, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
Last tender date
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

11902 - Material och tjänster för trafikavstängning för Gävle Energi AB och Gävle Kommun Tender notice

Deadline for tenders 11/23/2021, the notice is published between 10/21/2021 and 11/23/2021. Place of execution Gävleborgs län.
Syfte med upphandlingen är att få till stånd ramavtal för hyra av materiel och tjänster för trafikavstängning för beställarens behov såsom till exempel hyra av avstängningsmateriel, TMA bilar inkl förare, skyltkontroll, utbildningar, TA-planer, tillstånd.
28 days left

ProcuringEntityProfile

11140 - Psykologtjänster/psykoterapeut Tender notice

Deadline for tenders 11/5/2021, the notice is published between 10/1/2021 and 11/5/2021. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:AB Gavlegardarna, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gävle Energi AB, Gävle Hamn AB
Upphandling gällande Psykologtjänster/psykoterapeut med omfattning: Samtalsstöd på individnivå, utveckling av arbetsgrupper, samtalsstöd vid akut händelse/kris samt föreläsningar och utbildningar.
10 days left

ProcuringEntityProfile

7768 - Bevakningstjänster Gästrikland och Älvkarleby Award notice

Deadline for tenders 1/30/2020, the notice is published between 3/23/2020 and 3/31/2024. Place of execution Uppsala län, Gävleborgs län. Other organisations that participate:Ockelbo Kommun, Älvkarleby Kommun, Gävle Kommun, AB Älvkarlebyhus, Gästrike Vatten AB, Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB, Östhammar Vatten AB, Gävle Energi AB, Gävle Hamn AB
0 days left

ProcuringEntityProfile

8413 - Förmånscykel till anställda i Gävle och Söderhamn Award notice

Deadline for tenders 12/16/2019, the notice is published between 1/16/2020 and 1/14/2024. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Gävle Kommun, Gävle Energi AB, Söderhamns Kommun
Upphandlingen är avslutad och avtal har tecknats.
0 days left

ProcuringEntityProfile

7944 - Beroendevård till kommunanställda Award notice

Deadline for tenders 10/11/2019, the notice is published between 1/14/2020 and 12/31/2023. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:AB Gavlegardarna, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gavle drift & service AB, Gävle Parkeringsservice AB, Hofors Kommun, Ljusdal Energiföretag AB, Ljusdal Elnät AB, Ljusdals Energi AB * *, Ljusdal Renhållning AB, Ljusdal Vatten AB, Ljusnet AB, Gästrike Återvinnare, Älvkarleby Kommun, Bollnäs Energi AB, Gävle Kommun, Gävle Energi AB
Avtal tecknade och upphandlingen avslutad.
0 days left

ProcuringEntityProfile

7849 - Fordonsleasing för Gävleborg Award notice

Deadline for tenders 4/24/2019, the notice is published between 5/29/2019 and 5/31/2023. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Ockelbo Kommun, Bollnäs Kommun, Hudiksvalls Kommun, Gävle Energi AB, AB Bollnäs Bostäder * *, AB Älvkarlebyhus, Bollnäs Energi AB, BORAB, Fastighets AB Glysis, Faxeholmen AB, Fiberstaden AB *, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gavle drift & service AB, Gästrike Räddningstjänst, Gästrike Vatten AB, Gästrike Återvinnare, Gävle Hamn AB, Gävle Kommun, Helsingevatten AB, Hofors Kommun, Hoforshus AB, Hälsinglands Utbildningsförbund, IFTAC AB, Kommunalförbundet Södra Hälsingland, Ljusdal Energiföretag AB, Ljusdal Elnät AB, Ljusdals Energi AB * *, Ljusdal Renhållning AB, Ljusdal Vatten AB, Ljusnet AB, Ljusdals Kommun, Nordanstigs Bostäder AB, Nordanstigs Kommun, Ockelbogårdar AB, Ovanåkers Kommun, Söderhamn Nära AB, Söderhamns Kommun, Visit Glada Hudik AB, Älvkarleby Kommun
Upphandlingen är avslutad och avtal är tecknat.
0 days left

ProcuringEntityProfile

7951 - Beläggningsarbeten Asfalt - Gävle Kommun Award notice

Deadline for tenders 2/4/2019, the notice is published between 3/15/2019 and 12/31/2022. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Gävle Energi AB, Gävle Kommun, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gavle drift & service AB
Avslutades 2019-03-12.
0 days left

ProcuringEntityProfile

7836 - Utskriftstjänst Gävle Ockelbo Söderhamn Award notice

Deadline for tenders 12/2/2018, the notice is published between 2/22/2019 and 2/28/2024. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:AB Gavlegardarna, Bionär Närvärme AB, Faxeholmen AB, Gavle drift & service AB, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gästrike Kraftvärme AB, Gästrike Räddningstjänst, Gästrike Vatten AB, Gävle Vatten AB, Gästrike Återvinnare, Gävle Energi AB, Gävle Hamn AB, Gävle Kommun, Gävle Parkeringsservice AB, Hälsinglands Utbildningsförbund, Movexum, Ockelbo Kommun, Ockelbogårdar AB, Svenska Kommunförsäkringar AB (SKFAB), Söderhamn Nära AB, Söderhamns Elnät AB, Söderhamns Kommun
Upphandlingen avslutad och avtal tecknat.
0 days left

ProcuringEntityProfile

7542 - Användarnära tjänst - IT Award notice

Deadline for tenders 6/12/2018, the notice is published between 8/12/2018 and 8/19/2022. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:AB Gavlegardarna, Bionär Närvärme AB, Faxeholmen AB, Gavle drift & service AB, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gästrike Räddningstjänst, Gästrike Vatten AB, Gästrike Återvinnare, Gävle Energi AB, Gävle Hamn AB, Gävle Kommun, Gästrike Kraftvärme AB, Gävle Parkeringsservice AB, Hälsinglands Utbildningsförbund, Movexum, Ockelbo Kommun, Ockelbogårdar AB, Region Gävleborg, Sandviken Energi AB, Sandvikenhus AB, Sandvikens kommun, Svenska Kommunförsäkringar AB (SKFAB), Söderhamn Nära AB, Söderhamns Elnät AB, Söderhamns Kommun, Gävle Vatten AB
Upphandlingen avslutad och avtal tecknat.
0 days left

ProcuringEntityProfile

5896 - Banktjänster Gävle Kommunkoncern Award notice

Deadline for tenders 6/9/2016, the notice is published between 6/27/2016 and 4/30/2024. Other organisations that participate:AB Gavlegardarna, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gävle Flygplats AB, Gävle Parkeringsservice, Gästrike Räddningstjänst, Gästrike Vatten AB, Gävle Vatten AB, Gästrike Återvinnare, Gävle Energi AB, Gävle Hamn AB, Gävle Kommun, Gavle drift & service AB
Avtalsspärr löper t o m 2016-07-07.
0 days left

1 / 1