Procuring entity image

TFN/2023:00379 - Fastighetssystem

Date for initial dispatch of the notice 11/20/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Programvara för administration, Programvara för dokumentredigering, ritning, bildhantering, schemaläggning och produktivitet, Programvara och programsviter för fastighetsförvaltning, Informationssystem, IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd, Programvaruutvecklingstjänster och programsviter för fastighetsförvaltning, Programvaruutvecklingstjänster för fastighetsförvaltning, IT-tjänster, System- och stödtjänster, Programimplementation

Teknik- och Fastighetsförvaltningen i Botkyrka kommun ska upphandla och implementera systemstöd som ger medarbetare, interna och externa hyresgäster samt leverantörer nytta av och tillgång till fastighetsinformation.

2

days left
Procuring entity image

A558.792/2023 - Upphandling av lokalvårds- och fönsterputstjänster för Polisregion Nord polisområde Jämtland

Date for initial dispatch of the notice 10/21/2023
CPV: Städning, Städning av byggnader, Kontorsstädning

Kontraktet omfattar städning/rengöring samt fönsterputsning av de objekt som framgår av UF3.12. Vidare ingår det för E att kunna tillhandahålla det förbrukningsmaterial som framgår av SF1.213 samt entrémattor, SF1.3. Kontraktsarbetena ska bedrivas vid de tidpunkter som anges i punkten SF4.3 och i ...

2

days left
Procuring entity image

SF 2023/223 - Näringspreparat 2023

Date for initial dispatch of the notice 11/29/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Speciella näringsprodukter

Staden har ett behov av näringspreparat för vuxna, bl.a. näringsdrycker, berikningsmedel, sondnäring m.m. Kosttillägg för barn inkluderas i upphandlingen för att skapa variation i utbudet till vuxna.

2

days left
Procuring entity image

KLF 2023/1215 - Kommunikationstjänster till Luleå Hamn AB

Date for initial dispatch of the notice 11/15/2023
NUTS: Norrbottens län
CPV: Reklam och marknadsföring

Upphandlingen omfattar tjänster för en fullservicebyrå som i nära samverkan med interna resurser ska leverera kommunikationstjänster till Luleå Hamn AB.

2

days left
Procuring entity image

14155 - Trapphusstädning inom Brynäs fastighetsbestånd

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2023
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Städning av byggnader

Upphandling av trapphusstädning inom Brynäs fastighetsbestånd

2

days left
Procuring entity image

E2023-04462 - E-446 Finplanering södra Hagaplan

Date for initial dispatch of the notice 11/8/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Anläggningsarbete

Finplanering på Södra Hagaplan.

2

days left
Procuring entity image

14204 - Teknisk rust av Labbis i Forsbacka

Date for initial dispatch of the notice 11/14/2023
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Ombyggnadsarbete, Indragning av elektriska ledningar

Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar på uppdrag av Gävle kommun; Teknisk rust av byggnaden Labbis i Forsbacka. Nyinstallation av FTX- system, nya eldragningar samt nya radiatorer.

2

days left
Procuring entity image

A040.721/2023 - Rättsdatabas

Date for initial dispatch of the notice 11/30/2023
CPV: Juridisk rådgivning och informationstjänster

Fyra-årigt nationellt avtal avseende rättsdatabastjänster.

2

days left
Procuring entity image

KOM-411771 - E4 delen förbi Skellefteå, vägplan

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2023
NUTS: Sverige, Västerbottens län
CPV: Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad

Vägplan E4 delen förbi Skellefteå

3

days left
Procuring entity image

KOM-410947 - ÖVB Belysning - Sammansatt tekniskt system

Date for initial dispatch of the notice 12/4/2023
NUTS: Sverige
CPV: Belysningssystem, Vägbelysning

Upphandling av centraler för vägbelysning med tillhörande kommunikationsskåp, inklusive montage av aktiv utrustning för kommunikation som tillhandahålls av Trafikverket. Upphandlingen avser leverans av centraler och skåp för kommunikationsutrustning som tillsammans kommer innebära en helhetslösning ...

3

days left
Procuring entity image

A395.243/2023 - Projektledning och arbetsplatsstrateg inom lokalförsörjning

Date for initial dispatch of the notice 11/27/2023
CPV: Ingenjörstjänster, Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, Byggnadsteknisk rådgivning, Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning, Tekniska planeringstjänster, Byggteknisk ledning, Byggteknisk projektledning

Polismyndigheten har behov av projektledningstjänster i olika omfattning och i enlighet med vad som beskrivs i detta underlag. Ramavtalet omfattar projekt i hela Sverige. Detta ramavtal omfattar följande tekniska konsulter: • Senior projektledare • Projektledare • Biträdande projektledare • Ar ...

3

days left
Procuring entity image

A395.245/2023 - Arkitekttjänster och tillgänglighetskonsult inom lokalförsörjning

Date for initial dispatch of the notice 11/27/2023
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, Arkitekttjänster, Arkitektoniska konsulttjänster, Arkitektonisk formgivning, Organisering av arkitektonisk formgivningstävling, Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster, Ingenjörstjänster, Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, Byggnadsteknisk rådgivning, Byggnadsteknik, Byggkonsulttjänster, Rådgivning i samband med byggnadsteknik, Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning, Byggtekniska konstruktionstjänster, Landskapsarkitektur, Trädgårdsarkitektur

Polismyndigheten har behov av arkitekttjänster i olika omfattning och i enlighet med vad som beskrivs i detta underlag. Ramavtalet omfattar projekt i hela Sverige. Detta ramavtal omfattar tjänsterna: • Uppdragsansvarig arkitekt, större projekt • Uppdragsansvarig arkitekt • Handläggande arkite ...

3

days left
Procuring entity image

KOM-413669 - Underhåll av Bro 17-43-1 över Klarälven vid Ö Deje

Date for initial dispatch of the notice 11/22/2023
NUTS: Sverige
CPV: Bro, Brokonstruktioner, Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, Underhåll av allmänna vägar, Reparation och underhåll av anläggningar, Betongarbeten, Målning av byggnadsverk

Objektet avser utförande av underhållsreparationer av bro 17-43-1 på väg 732. Arbetet består bland annat av utbyte av bro-räcke, målningsarbeten, utbyte tätskikt och betongreparationer

3

days left
Procuring entity image

KOM-413226 - Utredning av Vattenskyddsåtgärder, Hultsfred, Kalmar län.

Date for initial dispatch of the notice 11/22/2023
NUTS: Sverige, Södra Sverige
CPV: Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, Teknisk provning, analys och konsulttjänster

Utredning av vattenskyddsåtgärder på väg 23/24 samt väg 129, Hultsfred, Hultsfreds kommun, Kalmar län.

3

days left
Procuring entity image

RB2023-0310 - Ortopedtekniska produkter 2023

Date for initial dispatch of the notice 11/3/2023
NUTS: Blekinge län
CPV: Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar

Ortopedtekniska produkter

3

days left
Procuring entity image

2023-1411 - Kv. Persikan 6: DE 17 Gipsarbeten

Date for initial dispatch of the notice 12/1/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Mellanväggar, Byggnadssnickerier, Bygg- och anläggningsarbeten för bostäder, Byggnation av flerfamiljshus, Väggbeklädnad

Stockholmshem uppför inom kvarteret Persikan 6 (tidigare 5) på Södermalm i Stockholm flerbostadshus med 151 lägenheter och förskola, livsmedelsaffär, mindre lokaler samt garage. Total BTA är ca 24 000 m2 fördelat på ca 11 200 m2 BOA respektive ca 5400 m2 LOA. Denna entreprenad omfattar gipsarbete ...

3

days left
Procuring entity image

A111.383/2023 - Upphandlingskonsulter för Inköpsenheten

Date for initial dispatch of the notice 11/24/2023
CPV: Konsulttjänster för upphandling

Polismyndigheten avser att upphandla ett ramavtal gällande upphandlingskonsulter inom 2 anbudsområden, i syfte att täcka behov vid de tillfällen möjlighet inte finns att genomföra upphandlingsinsatser i egen regi, exempelvis vid produktionstoppar och tillfälliga vakanser.

3

days left
Procuring entity image

E2023-04395 - E-429 Finplanering område D och norra Norra Stationsparken

Date for initial dispatch of the notice 11/22/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Anläggningsarbete

Finplaneringsentreprenad inom projekt Hagastaden. Projektet har ambitionen om att driva entreprenaden så klimatvänligt som möjligt.

3

days left
Procuring entity image

SBN 2023-878 - Städtjänster ÅVS Boden

Date for initial dispatch of the notice 11/14/2023
NUTS: Övre Norrland, Norrbottens län
CPV: Avfallstjänster, Hantering av ofarligt avfall, Snöröjning, Städning och renhållning

Upphandlingen avser kontrakt för städning och underhåll vid återvinningsstationer (”ÅVS”) inom Bodens kommun fördelat på fyra avtalsområden. Uppdraget, som är reserverat för sociala företag, omfattar städning av området runt insamlingsbehållarna och underhåll i form av skötsel av området runt behåll ...

3

days left
Procuring entity image

KS 2023/731 - Kundtjänst för avfallshantering

Date for initial dispatch of the notice 11/11/2023
NUTS: Skåne län
CPV: Kundservice

Upphandlingen omfattar kundtjänst för Bromölla kommuns invånare när det gäller avfallshantering. Uppdraget omfattar kundtjänst, ekonomiadministration och fakturering, samt IT-stöd. Bromölla kommun avser teckna avtal för tre år med möjlighet att förlänga avtalet i två år med ett år i taget. Avtalssta ...

3

days left
Procuring entity image

KS/2023:00458 - Kassasystem till Botkyrka kommun

Date for initial dispatch of the notice 11/11/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Programvara för kassasystem, Programvara för affärstransaktioner och personliga affärer, Programvara för kundhantering, Programvara för schemaläggning och produktivitet, Programvaruutvecklingstjänster för kassasystem, IT-tjänster, System- och stödtjänster

Upphandling omfattar ett sammanhållet anbudsområde och avser en strategisk partner för Kassasystem (kassa- och administrationssystem för bad och rackethall i Botkyrka kommun ).

3

days left
Procuring entity image

KFKS 2023-1059 - Ramavtal konsulttjänster Affärsstöd, Quantity och Quality controller 2024

Date for initial dispatch of the notice 11/11/2023
NUTS: Stockholm, Stockholms län
CPV: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, Byggkonsulttjänster, Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning, Mätningstjänster, Tekniska kontroller, Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten

Upphandlingen omfattar att på ramavtal utföra konsulttjänster inom dennes verksamhet avseende kvalitetsgranskning av mätningstekniska arbeten enligt kravställningar under AUA.21. Se bifogat upphandlingsdokument med tillhörande bilagor.

3

days left
Procuring entity image

KOM-413707 - Projektstöd El Infrateknik för Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne län

Date for initial dispatch of the notice 12/1/2023
NUTS: Sverige, Sydsverige
CPV: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster

I uppdraget ingår att stödja Trafikverkets projektledare med bearbetning av anläggningsdata mm. Grundprincipen är att utförande konsult ska kunna utföra uppdraget utan att besöka anläggningar ute i fält. Beställaren vill främja återväxten av konsulter inom teknikområdet. Leverantör ska därför upp ...

3

days left
Procuring entity image

KOM-413233 - Projektledare inom väg med placering i Göteborg

Date for initial dispatch of the notice 11/28/2023
NUTS: Sverige, Västra Götalands län
CPV: Byggteknisk projektledning

Uppdraget avser att tillhandahålla en resurskonsult för investering inom vägprojekt i region väst investeringsenhet IVväv3 med stationeringsort i Göteborg. I uppdraget ingår även vid behov att även bistå andra enheter inom investering Väst.

3

days left
Procuring entity image

2023/244 - Ramavtal Entreprenadmaskiner

Date for initial dispatch of the notice 11/13/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Hjullastare, Schakt- och grävmaskiner samt tillhörande delar, Gräv-, last- och gruvmaskiner

Upphandlingen avser ramavtal för köp av nya grävmaskiner/materialhanterare och hjullastare. mm. med olika drivmedelsval.

3

days left
Procuring entity image

T2023-02826 - Ersättningstrafik för bergbanan i Skärholmen

Date for initial dispatch of the notice 11/12/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Bussar för kollektivtrafik, Vägtransporter, Taxitjänster, Passagerartransport på väg för särskilda ändamål

Upphandlingen omfattar ersättningstrafik för bergbanan i Skärholmen.

3

days left
Procuring entity image

KOM-413883 - Plantering skötsel träd driftområde Gävleborgs län

Date for initial dispatch of the notice 12/4/2023
NUTS: Sverige, Gävleborgs län
CPV: Anläggningsarbete

För utförande av nyplantering och garantiskötsel av träd inom Gävleborgs län

3

days left
Procuring entity image

KOM-414094 - Mottagning av Jordschakt Fall B innehållande invasiva arter från projekt Vändspår Lerum

Date for initial dispatch of the notice 11/13/2023
NUTS: Sverige
CPV: Rivning och förberedande anläggningsarbeten, Hantering av radioaktivt, giftigt, medicinskt och farligt avfall, Disponering av kontaminerad jord, Deponering av giftigt avfall utom radioaktivt avfall och kontaminerad jord

Mottagning av Jordschakt Fall B innehållande invasiva arter från projekt Vändspår Lerum.

3

days left
Procuring entity image

2023-1440 - kv. Måsholmen 5 - DE 15600 Asfaltering

Date for initial dispatch of the notice 11/20/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Golvbeläggning

Upphandlingen omfattar asfaltering och hålkälslister vid renovering av garage i Skärholmen centrum.

3

days left
Procuring entity image

UPH 2023-37 - Revisionstjänster

Date for initial dispatch of the notice 11/20/2023
NUTS: Värmlands län
CPV: Revision

Hagfors kommun inbjuder till anbudsgivning gällande Revisionstjänster med diarienummer UPH2023-37, i enlighet med upphandlingsdokumenten. Anbudet ska omfatta Revisortjänster för successiva beställningar och leveranser under avtalsperioden.

3

days left
Procuring entity image

- Liten skåpbil

Date for initial dispatch of the notice 11/22/2023
NUTS: Norrbottens län
CPV: Lätta skåpbilar

3

days left
Procuring entity image

- Transportfordon

Date for initial dispatch of the notice 11/22/2023
NUTS: Norrbottens län
CPV: Skåpbilar

Ett styck transportfordon avropas i enlighet med addas ramavtal, "fordon 2022" och riktas till avtalade leverantörer.

3

days left
Procuring entity image

- Personbil

Date for initial dispatch of the notice 11/22/2023
NUTS: Norrbottens län
CPV: Personbilar, Bilar av sedanmodell

1 st personbil avropas i enlighet med addas ramavtal, "fordon 2022" och riktas till avtalade leverantörer. Kravspecifikation framgår av bifogad avropsmall.

3

days left
Procuring entity image

- Minibuss

Date for initial dispatch of the notice 11/22/2023
NUTS: Norrbottens län
CPV: Minibussar

1 st minibuss upphandlas i enlighet med addas ramavtal, "fordon 2022" och riktas till avtalade leverantörer. Kravspecifikation framgår av bifogad avropsmall.

3

days left
Procuring entity image

KSTFU/2023:69 - Hyresmoduler Runby Skolpaviljonger

Date for initial dispatch of the notice 12/4/2023
NUTS: Stockholm, Stockholms län
CPV: Byggnation av paviljong

Skolmoduler för ca 180 elever innehållande klassrum, arbetsrum, personalrum och elevhälsa. Bedömd BTA ca 1300–1400 kvadratmeter.

3

days left
Procuring entity image

638/23 - Innovationsupphandling som katalysator för cirkuläritet av avloppsvatten

Date for initial dispatch of the notice 12/8/2023

Avtalstid 1/12 2023 - 30/4 2024. Genomförandet handlar i korthet om att identifiera och utforska de olika perspektiv som blir nödvändiga att förstå för att kunna avgöra om och hur vi kan använda innovationsupphandling, och vilka förutsättningar vi i så fall kan hänsyn till.

3

days left
Procuring entity image

KLF 2023/470 - Utskrift som tjänst och köp av skrivare 2023

Date for initial dispatch of the notice 12/7/2023
NUTS: Norrbottens län
CPV: Toner för laserskrivare/faxmaskiner, Skrivare och kurvskrivare, Färgskrivare, Utskriftshanterare

Upphandlingen omfattar beställarens behov av Ny utskriftsplattform Utskrift som tjänst Utenheter för köp i syfte att säkerställa behovet av utskrift, kopiering och scanning. Avtalet ska säkerställa att beställaren får en enhetlig, ändamålsenlig och kostnadseffektiv funktion för utskrift, ko ...

4

days left
Procuring entity image

A498.895/2023 - Markkonsulter och konstruktion

Date for initial dispatch of the notice 11/27/2023
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster, Byggtekniska konstruktionstjänster, Markundersökningstjänster

Upphandlingen omfattar projektering inom mark samt konstruktör.

4

days left
Procuring entity image

14072 - Tjänstekoncession foodtruck - Stenö camping

Date for initial dispatch of the notice 11/16/2023
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Restaurang- och serveringstjänster, Allmänna serveringstjänster

Söderhamns kommun bedriver campingverksamhet i egen regi med egen personal på Stenö camping utanför Söderhamn. Med campingverksamhet avses stuguthyrning, konferensbokningar, camping, allmän service samt aktiviteter. Kommunen söker nu en Koncessionshavare som kan erbjuda servering från befintlig food ...

4

days left
Procuring entity image

14102 - Tjänstekoncession tillfälliga matvagnar - Stenö camping

Date for initial dispatch of the notice 10/26/2023
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Allmänna serveringstjänster

Söderhamns kommun bedriver campingverksamhet i egen regi med egen personal på Stenö camping utanför Söderhamn. Med campingverksamhet avses stuguthyrning, konferensbokningar, camping, allmän service samt aktiviteter. Kommunen söker nu flera olika entreprenörer som kan erbjuda servering av enklare ma ...

4

days left
1 / 13