Procurements

ProcuringEntityProfile

KS 2020/1348 - Bevakning/rondering & Personlarm Tender notice

Deadline for tenders 11/20/2020, the notice is published between 10/20/2020 and 11/20/2020. Place of execution Norrbottens län.
Upphandlingen avser ramavtal gällande bevakning/rondering och personlarm inklusive mottagning och behandling av larm. Upphandlingen omfattar byggnader och verksamheter inom Bodens kommun. Bevakningstjänsterna består av följande delar 1. Rondering - inre och yttre 2. Personlarm 3. Larmutryckning 4. Brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser Följande bolag deltar i upphandlingen. 1. Boden Science Park Fastighets AB, 556970–3431 2. Bodens Energi AB, Org.nr 556200–9117 3. Bodens Energi Nät AB, Org.nr 556226-8561 4. Bodens Näringsfastigheter AB, Org.nr 556004-2377
24 days left

ProcuringEntityProfile

KS 2019/1648 - Köp av kaffeautomater med tillhörande förbrukningsvaror Tender notice

Deadline for tenders 11/18/2020, the notice is published between 10/13/2020 and 11/18/2020. Place of execution Norrbottens län.
Bodens kommun inbjuder er härmed att lämna anbud på köp av kaffeautomater med tillhörande förbrukning. Upphandlingen omfattar köp av kaffeautomater, köp av tillhörande förbrukningsvaror och serviceavtal. Kommunen avser att teckna ramavtal med en leverantör för löpande avrop. Anbudsgivaren, ska enligt krav ställda i detta förfrågningsunderlag kunna tillse kommunens behov och beställningar.
22 days left

ProcuringEntityProfile

KS 2020/967 - Livsmedel - huvudupphandling 2021 Tender notice

Deadline for tenders 12/9/2020, the notice is published between 10/12/2020 and 12/9/2020. Place of execution Norrbottens län.
Bodens kommun inbjuder er här med att lämna anbud på kommunens huvudupphandling av livsmedel till skolor, förskolor, äldreboenden etc. I uppdraget ingår även anskaffning, lagerhållning och leverans. Kommunen avser att teckna ramavtal med en (1) leverantör.
43 days left

ProcuringEntityProfile

KS 2020/1196 - 2020 Turistcenter Bodens kommun Tender notice

Deadline for tenders 11/11/2020, the notice is published between 10/8/2020 and 11/11/2020. Place of execution Norrbottens län.
Bodens kommun avser upphandla en leverantör för drift av kommunens turistcenter.
15 days left