Procurements

You are currently searching notices published at Kommers Annons Gävleborgs län, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

14585 - Larmsystem kriskommunikation - Söderhamns kommun. Tender notice

new

Deadline for tenders 6/14/2024, the notice is published between 5/28/2024 and 6/14/2024. Place of execution Gävleborgs län.
Upphandlingen avser internt larmsystem för kriskommunikation till receptionen i Söderhamns kommuns förvaltningshus.
18 days left

ProcuringEntityProfile

14358 - Verkstadstjänster och åtgärder på fordon upp till 3,5 ton - Bollnäs kommun Award notice

new

Deadline for tenders 4/5/2024, the notice is published between 5/27/2024 and 5/31/2025. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

14439 - VS-arbeten, Bollnäs kommun Award notice

new

Deadline for tenders 5/6/2024, the notice is published between 5/27/2024 and 5/31/2025. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

14497 - Uppställning, drift och skötsel av servering Pre info notice

new

Preliminary publication of specification is 6/25/2024, Place of execution Gävleborgs län.
28 days left

ProcuringEntityProfile

14786 - Renovering av omklädningsrum m m Hagaströms IP, Gavlefastigheter Tender notice

new

Deadline for tenders 6/18/2024, the notice is published between 5/27/2024 and 6/18/2024. Place of execution Gävleborgs län.
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar renovering av omklädningsrum m m Hagaströms IP; Invändig och utvändig målning och snickeriarbeten, VVS arbeten i vissa omklädningsrum, byte av ljuskällor till LED och låskistor till Iloc,
22 days left

ProcuringEntityProfile

14352 - Mensskyddsautomater Hudiksvalls kommun Tender notice

new

Deadline for tenders 6/18/2024, the notice is published between 5/27/2024 and 6/18/2024. Place of execution Gävleborgs län.
Hudiksvalls Kommun har beslutat att erbjuda gratis mensskydd till kommunens skolelever
22 days left

ProcuringEntityProfile

14647 - Hyra av städmaskiner Tender notice

new

Deadline for tenders 6/10/2024, the notice is published between 5/24/2024 and 6/10/2024. Place of execution Gävleborgs län.
Gävle Kommun planerar hyra av städmaskiner.
14 days left

ProcuringEntityProfile

14497 - Uppställning, drift och skötsel av servering Tender notice

new

Deadline for tenders 6/24/2024, the notice is published between 5/24/2024 and 6/24/2024. Place of execution Gävleborgs län.
Upphandlingen avser upplåtelse av mark för uppställning, drift och skötsel på Rådhustorget i Gävle.
28 days left

ProcuringEntityProfile

14773 - Sjöängsskolan relining spillvattenledningar - Gavlefastigheter Tender notice

new

Deadline for tenders 6/12/2024, the notice is published between 5/23/2024 and 6/12/2024. Place of execution Gävleborgs län.
Gavlefastigheter Gävle Kommun AB upphandlar relining av spillvattenledningar.
16 days left

ProcuringEntityProfile

14127 - Tryckeritjänster Ljusdals kommun Award notice

Deadline for tenders 3/22/2024, the notice is published between 5/22/2024 and 6/21/2024. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

13283 - Utskriftstjänst Gävle kommun och Ockelbo kommun Award notice

Deadline for tenders 5/21/2024, the notice is published between 5/22/2024 and 6/21/2024. Place of execution Gävleborgs län.
Beslut om avbrytande av utskriftstjänst Gävle kommun och Ockelbo kommun Gävle kommun beslutar att avbryta upphandlingen av utskriftstjänst ärendenr: 13283. Ny upphandling beräknas annonseras på nytt inom kort. Motivering till beslut: Felaktigt utformad utvärderingsmodell.
0 days left

ProcuringEntityProfile

14534 - Mattransporter Ovanåkers Kommun Award notice

Deadline for tenders 4/26/2024, the notice is published between 5/22/2024 and 6/23/2024. Place of execution Gävleborgs län.
Avtal har tecknats och upphandlingen avslutad.
0 days left

ProcuringEntityProfile

14636 - Målningsarbeten - Faxeholmen (OBS kort anbudstid) Pre info notice

Preliminary publication of specification is 6/4/2024, Place of execution Gävleborgs län.
Uppdragen består av planerade och oplanerade målningsarbeten inom- och utomhus gällande Faxeholmen AB's fastighetsbestånd. Efter fördröjning pga. överprövningsprocess och den nu rådande avtalsspärren så kommer denna upphandling att annonseras med kortare anbudstid.
23 days left

ProcuringEntityProfile

14455 - Spolbil till Ljusdal Vatten AB Award notice

Deadline for tenders 4/7/2024, the notice is published between 5/21/2024 and 6/20/2024. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

14764 - Hämtning och skrotning av fordonsvrak - Nordanstigs kommun Tender notice

Deadline for tenders 6/11/2024, the notice is published between 5/21/2024 and 6/11/2024. Place of execution Gävleborgs län.
Hämtning och skrotning av fordonsvrak inom Nordanstigs kommun. Avtalet omfattas även av skrotbilskampanj som kommunen kommer att ha under 2024 för hämtning av skrotbilar. Planerad tid för kampanj är 3 veckor i slutet av september.
15 days left

ProcuringEntityProfile

14518 - Kost entreprenad till Gävle kommun Tender notice

Deadline for tenders 6/20/2024, the notice is published between 5/21/2024 and 6/20/2024. Place of execution Gävleborgs län.
Gävle kommun söker entreprenör till den del av deras måltidsverksamhet som är utlagd på entreprenad. Upphandlingen är uppdelad i 5 olika delområden och i ett delområde ingår det även städverksamhet.
24 days left

ProcuringEntityProfile

14353 - Ask-, biobränsle- och avfallstransporter samt bränslehantering, Bollnäs Energi AB Tender notice

Deadline for tenders 7/5/2024, the notice is published between 5/20/2024 and 7/5/2024. Place of execution Gävleborgs län.
Upphandlingen omfattar transporter av aska-, biobränsle och avfall samt biobränslehantering för Bollnäs Energi AB.
39 days left

ProcuringEntityProfile

13084 - Lastväxlare till Gästrike Räddningstjänst 2025 Tender notice

Deadline for tenders 6/18/2024, the notice is published between 5/17/2024 and 6/18/2024. Place of execution Gävleborgs län.
Gästrike Räddningstjänst upphandlar tre lastväxlarfordon.
22 days left

ProcuringEntityProfile

14616 - Juristkonsult inom fastighetsfrågor - Hudiksvalls kommun Tender notice

Deadline for tenders 6/5/2024, the notice is published between 5/17/2024 and 6/5/2024. Place of execution Gävleborgs län.
Hudiksvalls kommun har ett behov av konsultstöd när det gäller fastighetsjuridiska frågor.
9 days left

ProcuringEntityProfile

14671 - Snöröjning GFAB & ABG Tender notice

Deadline for tenders 6/17/2024, the notice is published between 5/16/2024 and 6/17/2024. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gavle drift & service AB, Gävle Energi AB