Hjälp

Order

Du hanterar alltid en order via stegen Bekräfta order, Avisera leverans och slutligen Fakturera. Om du inte kan leverera något på ordern väljer du Avvisa order. Du kan inte hoppa över något steg. Du kan alltid gå tillbaka till en tidigare order och följa den steg för steg genom systemet. När du vill kan du arkivera de order du inte behöver bevaka eller hantera mer. När som helst plocka fram fullständig information om alla order ur Arkivet.

Orderspecifikation

Du kan skriva ut eller ladda ner en kopia av ordern genom att klicka på ikonerna till höger. Om kunden bifogat en bilaga till ordern visas en klickbar ikon till vänster.

Bekräfta order

Genom att bekräfta order får beställaren besked om att du kan leverera det som beställts. Om du inte kan leverera exakt det som beställts, kan du ändra leveransdatum, ändra kvantitet samt ersätta artiklar om avtalet med kunden tillåter det. Observera att om du ersätter en artikel måste den nya artikeln finnas i kundens artikelregister. Ni måste alltså ha kommit överens om vilka ersättningsartiklar som är ok att använda. Kan du inte leverera alls, avvisar du ordern. Bekräfta alltid ordern så snart som möjligt eftersom beställaren väntar på ditt svar.

Avisera leverans

Genom att avisera din leverans får beställaren besked om att leveransen är på väg. Samtidigt uppdateras kundens system vilket underlättar mottagning av leveransen. Ange den exakta kvantitet du levererar nu. Kontrollera att leveransdatum är korrekt. Om du inte kan eller avser leverera all den kvantitet som är bekräftad markerar du bocken för slutleverans. Då informeras kunden om att det inte kommer några mer leveranser för denna order.

Fakturera

När du fakturerar via denna portal kan kundens system automatiskt säkerställa att endast det som beställts och mottagits faktureras och till överenskomna priser. Om du som leverantör har ett eget system för att fakturera, skriver du enklast ut fakturan för att säkerställa att det överensstämmer med det faktureringsförslag som automatiskt genereras i portalen. Ange fakturanummer och momssats. Det är också möjligt att ange OCR-nummer eller fakturareferens. Om du önskar kan du förhandsgranska en utskrift. Du kan också ladda ner eller skriva ut en fakturakopia i efterhand.

Top