Hjälp

Upphandling

Du kan titta på planerade, pågående och avslutade upphandlingar. Du kan söka efter ärenden med hjälp av sökfunktionen. Sökning sker på ärendenummer, titel och beskrivning och resultatet visas som en klickbar lista.

Vissa upphandlingar har helt publika annonser som vem som helst kan titta på men för att se alla detaljer om ett ärende måste du ha ett leverantörskonto. Ett konto skapar du lätt, mer information om konton hittar du i hjälpsektionen användare och konton.

Top

Förhandsannons

Förhandsannonsen är en annons som upphandlande enhet lägger ut en innan upphandlingen har börjat. Det är ett meddelande om att en upphandling kommer att påbörjas och ger leverantörer större möjlighet att förbereda och planera kommande upphandlingar och anbudsinlämningar.

I förhandsannonsen ska det finnas information om när upphandlingen är tänkt att starta, vilket område det handlar om och ett uppskattat värde.

Top

Ansökningsinbjudan

Ansökningsinbjudan innehåller information som möjliggör för leverantörer att bedöma om han ska ansöka om att få lämna anbud. Det framgår hur ansökan får lämnas och sista datum för mottagande av ansökan. Utöver dessa uppgifter finns även information om den upphandlande myndighetens/enhetens namn, kontaktuppgifter, beskrivning av det som ska upphandlas och vilka krav som gäller för att få ansöka om att lämna anbud och övrig relevant information.

Anbudsansökan

Om leverantören vill ansöka om att lämna anbud ska en anbudsansökan skickas in. Ofta finns krav som måste uppfyllas direkt i anbudsansökan. På det sättet kan upphandlande enhet avgöra vilka som är kvalificerade för att få lämna anbud. Finns det kvalificeringskrav måste dessa uppfyllas för att anbudsansökan ska beaktas. Lämnas anbudsansökan in elektroniskt ska den innehålla efterfrågade dokument(om upphandlande enhet begärt det) och eventuella krav måste vara markerade som uppfyllda. När upphandlande enhet utvärderat inkomna anbudsansökningar väljer de vilka leverantörer som ska få gå vidare i processen och lämna anbud. Leverantören skall bli meddelad om han går vidare och när det är dags att påbörja anbud.

Top

Förfrågan och förfrågningsunderlag

Förfrågan är hela underlaget i en upphandling och ligger till grund för ditt anbud. Där finns all information om vad som upphandlas och hur anbud utvärderas.

Dokument

Upphandlande enhet bifogar ofta dokument i föfrågningsunderlaget. Det kan vara färdiga mallar för anbudsinlämning, specifikationer och ritningar, prislistor och mycket annat.

Prisförfrågan

Beroende på vad som upphandlas kan prisförfrågan se ut på lite olika sätt. Ibland vill upphandlande enehet bara ha in ett totalt anbudspris och ibland vill de ha in specifikationer och priser över många olika artiklar och tjänster som upphandlas.

Strukturerat underlag

Den nyaste och enklaste tekniken för att begära in anbud är genom strukturerade elektroniska underlag. Upphandlande enehet bygger då upp underlaget i olika sektioner med krav, kriterier och olika frågor som när de är besvarade av anbudsgivare kan poängsättas och utvärderas.

Top

Tilldelningsannons

Här meddelas hur upphandalren valt att tilldela uppdraget.

Top

Signering av anbud

När anbudet är komplett måste det signeras. Signeringen innebär att du godkänner innehållet i ditt anbud och att upphandlaren får ta del av det efter sista anbudsdag. När du signerar anbudet kommer det att låsas och du kan inte längre göra några ändringar.

Om du av någon anledning vill ändra på innehållet i ditt anbud kan du återkalla det så länge inte sista anbudsdag har passerats. När du återkallar ditt anbud låses anbudet upp. Du kan göra ändringar, men oavsett om du ändrar något eller ej måste du signera anbudet igen för att det ska utvärderas.

Top