Hjälp

Annonsplatser

Kommers Annons Leverantörsportal används av många olika organisationer. Vissa av dessa har egna instanser av Kommers Annons där endast organisationens egna upphandlingar annonseras. Du kan se vilka annonsplatser som finns och vilka organisationer som använder respektive annonsplats på www.kommersannons.se. I nuläget måste du registrera ett separat leverantörs-konto på respektive annonsplats.