Procurements

Here you can search for tenders that the City of Stockholm publishes in the city's own advertising portal Kommers Annons Stockholms stad. To see the procurement documents, you need to have an account on the city's supplier portal and be logged in. Read more at Annonserade upphandlingar - Stockholms stad.

You are currently looking for messages published on Kommers Annons Stockholms Stad, if you would like to browse procurements from other authorities see www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

2023/132 - Ramavtal konsulttjänster VVS och kökskyla Award notice

Deadline for tenders 5/12/2023, the notice is published between 9/15/2023 and 10/16/2023. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

2022/460 - Ramavtal Elrevisionsbesiktningar Tender notice

Deadline for tenders 10/16/2023, the notice is published between 9/11/2023 and 10/16/2023. Place of execution Stockholm, Stockholms län.
Denna upphandling avser revisionsbesiktningar av el-anläggningar i skolor samt egenkontroll/säkerhetskontroll av el-anläggningar i förskolor.
20 days left

ProcuringEntityProfile

SISAB 2023/179 - Förmånsportal Tender notice

Deadline for tenders 10/2/2023, the notice is published between 8/28/2023 and 10/2/2023. Place of execution Stockholms län.
SISAB ska upphandla en förmånsportal för medarbetarna. Portalen ska kunna erbjuda olika former av förmåner som exempelvis friskvård, löneväxling, lunchförmån mm. Avtalsförlaga publiceras senare.
6 days left

ProcuringEntityProfile

SISAB 2022/474 - Grimstaskolan, Renovering Tender notice

Deadline for tenders 10/12/2023, the notice is published between 8/14/2023 and 10/12/2023. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län.
Utbyte tekniska system, renovering tillagningskök, planlösningsförändringar, ytskiktsrenovering, dörrbyte, renovering entrépartier och fönster. Ny hiss, radontätning, konstruktiva åtgärder i stomme och bjälklag. Dränering, markarbeten, markschakt och bergschakt delvis under grundvattennivå för nya fläktrum, nya ventilationstorn, fettavskiljare, fördröjningsmagasin. Nyby. lastkaj ca 25 m2 , Omb. ca 9280 m2, Beh. tomtarea ca 3000 m2, Skolan evakuerad VT 2023 - VT 2025
16 days left

ProcuringEntityProfile

SISAB 2020-00504 - Förskolan Torpgläntan , nyproduktion av förskola Tender notice

Deadline for tenders 10/11/2023, the notice is published between 6/20/2023 and 10/11/2023. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län.
Nybyggnation av Framtidens förskola, 8 avdelningar och tillagningskök, samt rivning av befintlig förskola.
15 days left

ProcuringEntityProfile

2019-00390 - DIS Markentreprenader 2020 Tender notice

Last bid date is 14, ad is running between 26 and 14. Place of execution Stockholm, Stockholms län.
Detta dynamiska inköpssystem avser underhållsarbeten och entreprenader vid samtliga av B:s förvaltade fastigheter.
2333 days left

ProcuringEntityProfile

2020-00348 - DIS Tillfälliga byggnader för skol- och förskoleverksamhet Tender notice

Last bid date is 7, ad is running between 7 and 7. Place of execution Sverige, Stockholms län.
Det dynamiska inköpssystemet omfattar förhyrning alternativt köp av tillfälliga byggnader (moduler). Det kan bli fråga om både hyra under olika hyresperioder eller köp av moduler. Leverantören ska bygga, anpassa, montera, etablera och avetablera tillfälliga byggnader enligt beställarens anvisningar. Det kommer även att omfatta tillhörande tjänster som drift och skötsel. En gränsdragningslista kommer att fastställas i respektive förnyad konkurrensutsättning. Sannolikt är det moduler till förskola och skola som kommer att avropas i störst utsträckning, men andra behov kan komma att föreligga. Inga garantier kan ges på viss omfattning eller antal förnyade konkurrensutsättningar. Hyrestiden kommer vanligtvis löpa på mellan 1-10 år.
4364 days left

1 / 1