Procurements

You are currently searching notices published at Kommers Annons Stockholms Stad, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
Last tender date
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

2021-00340 - Strategisk Fastighetsrådgivning 2022 Award notice

new

Deadline for tenders 3/21/2022, the notice is published between 6/30/2022 and 7/30/2022. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

2021-00141 - Golvarbeten och renovering Award notice

new

Deadline for tenders 5/9/2022, the notice is published between 6/30/2022 and 7/30/2022. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

2020-00191 - Låssmedstjänster 2022-2023 Tender notice

new

Deadline for tenders 8/12/2022, the notice is published between 6/29/2022 and 8/12/2022. Place of execution Stockholms län.
Ramavtal med 2 antal leverantörer, Låssmedstjänster 2022-2023
42 days left

ProcuringEntityProfile

2021-00356 - Skomakargatan 30 (Atlas) - Byte av VVS/el Award notice

new

Deadline for tenders 6/8/2022, the notice is published between 6/29/2022 and 7/29/2022. Place of execution Sverige, Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

2021-00413 - Modulbyggd förskola Bägerstavägen 41 Award notice

new

Deadline for tenders 6/22/2022, the notice is published between 6/29/2022 and 7/29/2022. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholms län.
Inga anbud inkomna.
0 days left

ProcuringEntityProfile

2022-00073 - Trädinventering med risk bedömning och framtagande av åtgärdsförslag Award notice

new

Deadline for tenders 4/12/2022, the notice is published between 6/29/2022 and 7/29/2022. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

2022-00122 - Elinsborgsskolan Tender notice

new

Deadline for tenders 8/15/2022, the notice is published between 6/27/2022 and 8/15/2022. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län.
Byte av tekniska installationer, inkl. nya armaturer Ytskikt renoveras Fönsterbyte i enlighet med inventering Tillgänglighetsåtgärder utförs Mindre verksamhetsanpassningar
45 days left

ProcuringEntityProfile

2022/257 - Solcellsinstallation Äppelviks- och Eriksdalsskolan Tender notice

Deadline for tenders 7/24/2022, the notice is published between 6/23/2022 and 7/24/2022. Place of execution Sverige, Stockholms län.
Projektet omfattar uppförande av två nätanslutna solcellsanläggningar på SISAB:s fastigheter Gamla vägen 8 och Kornet 17. Solcellsanläggningarna skall installeras på byggnadens tak, på de takytor som beskrivs under objektsbeskrivning. Viss förstärkning av takens tätskikt ingår i entreprenaden. Entreprenören behöver själv besöka fastigheten för att skaffa sig en egen uppfattning om deras förutsättningar.
23 days left

ProcuringEntityProfile

2022/196 - Ramavtal Utvändig målning och fönsterrenovering 2021 Tender notice

Deadline for tenders 7/8/2022, the notice is published between 6/3/2022 and 7/8/2022. Place of execution Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län.
Upphandlingen avser ramavtal för utförande av utvändig målning samt fönsterrenovering, främst planerat underhåll.
7 days left

ProcuringEntityProfile

2022/201 - Invändigt måleri 2022 Tender notice

Deadline for tenders 7/6/2022, the notice is published between 5/24/2022 and 7/6/2022. Place of execution Stockholm, Stockholms län.
Upphandlingen avser invändigt måleri.
5 days left

ProcuringEntityProfile

2019-00390 - DIS Markentreprenader 2020 Tender notice

Last bid date is 14, ad is running between 23 and 14. Place of execution Stockholms län.
Detta dynamiska inköpssystem avser underhållsarbeten och entreprenader vid samtliga av B:s förvaltade fastigheter.
2785 days left

ProcuringEntityProfile

2020-00348 - Tillfälliga byggnader för skol- och förskoleverksamhet Tender notice

Last bid date is 7, ad is running between 7 and 7. Place of execution Sverige, Stockholms län.
Det dynamiska inköpssystemet omfattar förhyrning alternativt köp av tillfälliga byggnader (moduler). Det kan bli fråga om både hyra under olika hyresperioder eller köp av moduler. Leverantören ska bygga, anpassa, montera, etablera och avetablera tillfälliga byggnader enligt beställarens anvisningar. Det kommer även att omfatta tillhörande tjänster som drift och skötsel. En gränsdragningslista kommer att fastställas i respektive förnyad konkurrensutsättning. Sannolikt är det moduler till förskola och skola som kommer att avropas i störst utsträckning, men andra behov kan komma att föreligga. Inga garantier kan ges på viss omfattning eller antal förnyade konkurrensutsättningar. Hyrestiden kommer vanligtvis löpa på mellan 1-10 år.
4816 days left

1 / 1