Procurements

You are currently searching notices published at Kommers Annons Stockholms Stad, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
Last tender date
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

2020-00044 - Ramavtal: Konsulttjänster inom El/Tele, Lås, Brandlarm & Solcell 2021 Award notice

new

Deadline for tenders 4/26/2021, the notice is published between 9/28/2021 and 10/28/2021. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

Dnr: 2020-00450 - Ramavtal konsulttjänster Takarbeten 2021 Award notice

new

Deadline for tenders 6/7/2021, the notice is published between 9/27/2021 and 10/27/2021. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

2020-00043 - Ramavtal Storkökskonsulter Award notice

Deadline for tenders 10/2/2020, the notice is published between 9/20/2021 and 10/20/2021. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

2021-00275 - Revisionsbesiktningar brand- och sprinkler anläggningar Tender notice

Deadline for tenders 10/18/2021, the notice is published between 9/17/2021 and 10/18/2021. Place of execution Stockholms län.
Denna ramavtalsupphandling avser revisionsbesiktning av brandlarm och sprinkleranläggningar. Leveransbesiktning kan komma att ske vid om- och nybyggnation.
21 days left

ProcuringEntityProfile

2021-00132 - Invändigt måleri 2021 Tender notice

Deadline for tenders 10/10/2021, the notice is published between 9/10/2021 and 10/10/2021. Place of execution Stockholm, Stockholms län.
Upphandlingen avser invändigt måleri
13 days left

ProcuringEntityProfile

2021-00227 - Rivning Futurum Vällingby, fastighet Detaljisten 6 Award notice

Deadline for tenders 8/5/2021, the notice is published between 9/9/2021 and 10/9/2021. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

2021-00297 - Styr- och övervakningstjänster Tender notice

Deadline for tenders 10/7/2021, the notice is published between 9/7/2021 and 10/7/2021. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholms län.
Denna förfrågan avser ramavtal avseende styr- och övervakningsarbeten inom SISAB:s fastighetsbestånd, samt leverans av produkter inom detta område.
10 days left

ProcuringEntityProfile

2021-00181 - Bromma gymnasium, Ny-, till- och ombyggnad Award notice

Deadline for tenders 6/28/2021, the notice is published between 8/11/2021 and 11/11/2021. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

Dnr: 2020-00109 - Hästhagsskolan, om-, ny- och tillbyggnad Award notice

Deadline for tenders 12/14/2020, the notice is published between 6/4/2021 and 9/30/2021. Place of execution Stockholm.
0 days left

ProcuringEntityProfile

2019-00390 - DIS Markentreprenader 2020 Tender notice

Last bid date is 14, ad is running between 23 and 14. Place of execution Stockholms län.
Detta dynamiska inköpssystem avser underhållsarbeten och entreprenader vid samtliga av B:s förvaltade fastigheter.
3062 days left

ProcuringEntityProfile

2020-00348 - Tillfälliga byggnader för skol- och förskoleverksamhet Tender notice

Last bid date is 7, ad is running between 7 and 7. Place of execution Sverige, Stockholms län.
Det dynamiska inköpssystemet omfattar förhyrning alternativt köp av tillfälliga byggnader (moduler). Det kan bli fråga om både hyra under olika hyresperioder eller köp av moduler. Leverantören ska bygga, anpassa, montera, etablera och avetablera tillfälliga byggnader enligt beställarens anvisningar. Det kommer även att omfatta tillhörande tjänster som drift och skötsel. En gränsdragningslista kommer att fastställas i respektive förnyad konkurrensutsättning. Sannolikt är det moduler till förskola och skola som kommer att avropas i störst utsträckning, men andra behov kan komma att föreligga. Inga garantier kan ges på viss omfattning eller antal förnyade konkurrensutsättningar. Hyrestiden kommer vanligtvis löpa på mellan 1-10 år.
5093 days left

1 / 1