Procurements

You are currently searching notices published at Kommers Annons Stockholms Stad, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
Last tender date
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

- RFI - Trädinventering med riskbedömning Informal enquiry
new

Answer last is 17, ad is displayed between 3 and 17. Place of execution Stockholms län.
RFI - Trädinventering med riskbedömning
10 days left

ProcuringEntityProfile

2020-00503 - FSK Ekholmsvägen 133, nybyggnad Tender notice

Deadline for tenders 3/31/2021, the notice is published between 2/25/2021 and 3/31/2021. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län.
Objektet avser nybyggnad av en förskola på ca 1600 m2 BTA förskola i två plan med tillhörande komplementbyggnader samt förskolegård på ca 4400 m2 i Skärholmen, Stockholm stad. Förskolan är på 8 avdelningar med tillhörande tillagningskök.
24 days left

ProcuringEntityProfile

2021-0050 - Ramavtal avseende styr- och övervakningsarbeten Tender notice

Deadline for tenders 3/18/2021, the notice is published between 2/16/2021 and 3/18/2021. Place of execution Sverige, Stockholms län.
Denna förfrågan avser ramavtal avseende styr- och övervakningsarbeten för underhålls- och ombyggnadsarbeten inom SISAB:s fastighetsbestånd.
11 days left

ProcuringEntityProfile

2020-00437 - Ramavtal avseende säkerhetsbesiktning av lekutrustning Tender notice

Deadline for tenders 3/15/2021, the notice is published between 2/11/2021 and 3/15/2021. Place of execution Stockholms län.
Denna upphandling avser ramavtal för säkerhetsbesiktning av lekredskap, fallunderlag och inhägnader på samtliga förskolor och skolor. Säkerhetsbesiktningarna ska ske enligt SS-EN 1176 och 1177.
8 days left

ProcuringEntityProfile

2020-00390 - Sturebyskolan hus H och L, ventilationsombyggnad Tender notice

Deadline for tenders 3/15/2021, the notice is published between 2/8/2021 and 3/15/2021. Place of execution Stockholms län.
Objektet avser ombyggnad av ventilation i Hus H och L på Sturebyskolan. Ventilationen i Hus H och L på Sturebyskolan behöver uppgraderas. Ombyggnationen ska genomföras med anledning av brister i ventilation och OVK-besiktning. I samband med ventilationsombyggnad kommer även utbyte av datanät, byte av belysning i vissa utrymmen samt utbyte av undertak mm utföras.
8 days left

ProcuringEntityProfile

2020-00390 - Sturebyskolan hus H och L, ventilationsombyggnad Award notice

Deadline for tenders 3/15/2021, the notice is published between 2/8/2021 and 3/10/2021. Place of execution Stockholms län.
8 days left

ProcuringEntityProfile

2019-00024 - Bromma gymnasium, Ny-, till- och ombyggnad Tender notice

Deadline for tenders 3/10/2021, the notice is published between 2/5/2021 and 3/10/2021. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län.
Objektet avser nybyggnad av Hus D (konceptskolan). En byggnad i två plan. Plan 100 i hus D kommer under ca 1 år fungera som provisorisk matsal då Hus C byggs om. Objektet avser även om- och tillbyggnad av hus C. Storkök och matsal byggs om/till. Total bruttoyta konceptsskolan: ca 760 kvm Total bruttoyta om/tillbyggnad kök/matsal: ca 1 150 kvm Entreprenaden är uppdelad i tre etapper Den nya byggnaden hus D ska certifieras enligt Miljöbyggnad silver.
3 days left

ProcuringEntityProfile

Dnr: 2020-00343 - Slättgårdsskolan, återuppbyggnad idrotten, hus H Tender notice

Deadline for tenders 3/16/2021, the notice is published between 2/3/2021 and 3/16/2021. Place of execution Stockholm, Stockholms län.
Slättgårdsskolans gymnastikbyggnad hus H, utsattes 2020-03-22 för en brand. Byggnaden har delvis rivits, betongstomme inkl. platta mark har sparats. Denna nybyggnadsentreprenad avser uppbyggnad av en ny gymnastik-hall inkl. tillhörande omklädningsrum etc. BTA är ca 1 100 m². Inom skolområdet pågår en nybyggnad av hus J samt en rivning av hus C, D, E, F. Hus J färdigställs 2021-09-30 och därefter ställer skolan den klar för att öppna skolverksamhet 2022-01-01. Rivningen av hus C, D, E, F pågår under perioden februari-maj 2021. Delar av skolans personal har verksamhet i paviljong som är placerad nordväst om hus H. Vissa skolbarn vistas i/vid paviljongen innan och efter att de bussas till tillfälliga skolor. Bussningen sker från Frimurarvägen samt Lilla Sällskapets väg till andra tillfälliga skolor.
9 days left

ProcuringEntityProfile

2019-00390 - DIS Markentreprenader 2020 Tender notice

Last bid date is 14, ad is running between 23 and 14. Place of execution Stockholms län.
Detta dynamiska inköpssystem avser underhållsarbeten och entreprenader vid samtliga av B:s förvaltade fastigheter.
3266 days left

ProcuringEntityProfile

2020-00348 - Tillfälliga byggnader för skol- och förskoleverksamhet Tender notice

Last bid date is 7, ad is running between 7 and 7. Place of execution Sverige, Stockholms län.
Det dynamiska inköpssystemet omfattar förhyrning alternativt köp av tillfälliga byggnader (moduler). Det kan bli fråga om både hyra under olika hyresperioder eller köp av moduler. Leverantören ska bygga, anpassa, montera, etablera och avetablera tillfälliga byggnader enligt beställarens anvisningar. Det kommer även att omfatta tillhörande tjänster som drift och skötsel. En gränsdragningslista kommer att fastställas i respektive förnyad konkurrensutsättning. Sannolikt är det moduler till förskola och skola som kommer att avropas i störst utsträckning, men andra behov kan komma att föreligga. Inga garantier kan ges på viss omfattning eller antal förnyade konkurrensutsättningar. Hyrestiden kommer vanligtvis löpa på mellan 1-10 år.
5297 days left

1 / 1