Procurements

Here you can search for tenders that the City of Stockholm publishes in the city's own advertising portal Kommers Annons Stockholms stad. To see the procurement documents, you need to have an account on the city's supplier portal and be logged in. Read more at Annonserade upphandlingar - Stockholms stad.

You are currently looking for messages published on Kommers Annons Stockholms Stad, if you would like to browse procurements from other authorities see www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

SISAB 2024/30 - Norra Vägen 4, utbyte av luftbehandlingsinstallationer Tender notice

new

Deadline for tenders 5/21/2024, the notice is published between 4/23/2024 and 5/21/2024. Place of execution Stockholms län.
Upphandlingen omfattar utbyte av ventilation byggåtgärder i hela byggnaden. Befintliga luftbehandlingsinstallationer ska rivas. Ett nytt luftbehandlingsaggregat med takhuv ska installeras samt en ny takfläkt till kök.
28 days left

ProcuringEntityProfile

- Request for information (RFI). Konsulttjänster inom Entreprenadbesiktning. Informal enquiry

new

Answer last is 5/22/2024, ad is displayed between 4/22/2024 and 5/22/2024. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län.
Inför upphandling av ett ramavtal avseende konsulttjänster inom byggentreprenadbesiktning vill SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, skaffa sig kännedom och kunskap om vad dagens potentiella leverantörsmarknad har att erbjuda gällande dessa tjänster.
29 days left

ProcuringEntityProfile

- Request for information (RFI). Konsulttjänster inom geoteknik- och markmiljö. Informal enquiry

Answer last is 4/26/2024, ad is displayed between 4/11/2024 and 4/26/2024. Place of execution Sverige, Stockholm, Stockholms län.
Inför upphandling av ett ramavtal avseende konsulttjänster inom geoteknik och markmiljö vill SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, skaffa sig kännedom och kunskap om vad dagens potentiella leverantörsmarknad har att erbjuda gällande dessa tjänster.
3 days left

ProcuringEntityProfile

SISAB 2024/164 - Ramavtal Sakkunnig tillgänglighet 2024 Tender notice

Deadline for tenders 5/13/2024, the notice is published between 4/10/2024 and 5/13/2024. Place of execution Sverige, Stockholm.
Denna ramavtalsupphandling avser konsulttjänster i form av sakkunnig tillgänglighet. Uppdragen avser projektering för såväl om-, till- och nybyggnationer som ROT-arbeten, i förskolor eller skolor. Detta är försök nr 2. Försök nr 1 hade dnr SISAB 2023/100.
20 days left

ProcuringEntityProfile

SISAB 2022/517 - Ramavtal Systemintegrationer och –förvaltning av BMS-system Award notice

Deadline for tenders 1/26/2024, the notice is published between 4/8/2024 and 5/5/2024. Place of execution Sverige, Stockholm.
0 days left

ProcuringEntityProfile

SISAB 2023/455 - Ramavtal Säkerhetsbesiktning lekplatsutrustning 2024 Award notice

Deadline for tenders 1/31/2024, the notice is published between 3/27/2024 and 4/26/2024. Place of execution Stockholm, Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

SISAB 2024/150 - Digitalt Ritningshanteringssystem Tender notice

Deadline for tenders 4/26/2024, the notice is published between 3/27/2024 and 4/29/2024. Place of execution Stockholms län.
Uppdraget omfattar ett digitalt ritningsarkiv för arkivering och hantering av digitala ritningar, 3D modeller, laserskannade punktmoln och teknisk dokumentation i fortsättningen kallat ritningsarkiv.
3 days left

ProcuringEntityProfile

SISAB 2023/453 - Byggentreprenader ROT 2024 Tender notice

Deadline for tenders 4/30/2024, the notice is published between 3/22/2024 and 4/30/2024. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län.
Ramavtalet omfattar samtliga (bygg, el, vent, vs etc.) ROT-åtgärder inom en byggentreprenad.
7 days left

ProcuringEntityProfile

SISAB 2023/306 - Stadshagsskolan, renovering och byte av tekniska installationer m.m. Tender notice

Deadline for tenders 4/24/2024, the notice is published between 2/23/2024 and 4/24/2024. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län.
Entreprenaden omfattar teknisk upprustning, renovering och verksamhetsanpassning av Stadshagsskola, även benämnd Kungsholmens grundskola, Kungsholmen, Stockholm.
1 days left

ProcuringEntityProfile

2019-00390 - DIS Markentreprenader 2020 Tender notice

Last bid date is 2/14/2030, ad is running between 9/23/2020 and 2/14/2030. Place of execution Stockholm, Stockholms län.
Detta dynamiska inköpssystem avser underhållsarbeten och entreprenader vid samtliga av B:s förvaltade fastigheter.
2123 days left

ProcuringEntityProfile

2020-00348 - DIS Tillfälliga byggnader för skol- och förskoleverksamhet Tender notice

Last bid date is 9/7/2035, ad is running between 9/7/2020 and 9/7/2035. Place of execution Sverige, Stockholms län.
Det dynamiska inköpssystemet omfattar förhyrning alternativt köp av tillfälliga byggnader (moduler). Det kan bli fråga om både hyra under olika hyresperioder eller köp av moduler. Leverantören ska bygga, anpassa, montera, etablera och avetablera tillfälliga byggnader enligt beställarens anvisningar. Det kommer även att omfatta tillhörande tjänster som drift och skötsel. En gränsdragningslista kommer att fastställas i respektive förnyad konkurrensutsättning. Sannolikt är det moduler till förskola och skola som kommer att avropas i störst utsträckning, men andra behov kan komma att föreligga. Inga garantier kan ges på viss omfattning eller antal förnyade konkurrensutsättningar. Hyrestiden kommer vanligtvis löpa på mellan 1-10 år.
4154 days left

1 / 1