select
select
ProcuringEntityProfile

Ramavtal underhåll och reparationssarbeten, Plåt ,Tätskikt av papp ,Ytskikt golv o vägg, Fuktteknik, Styr- och Övervakning samt Fastighetsauto. Smide, Luft, Målning, Portservice

ProcuringEntityProfile
ProcuringEntityProfile

Omsorgsförvaltningens valfrihetssystem inom ordinärt boende gällande service- och omvårdnad och HSL