select
select
ProcuringEntityProfile

Om- och tillbyggnad av Jacobsskolan, Verkstadsskolan 1, 2 och 3 samt del av Hässleholms 87:9, Dnr TF 2017/910