select
select
ProcuringEntityProfile
ProcuringEntityProfile

Upphandling av huvudkonsult för lokaliseringsutredning, framtagande av layout/principförslag mm (option) av Uppsalas tredje vattenverk

ProcuringEntityProfile

Konkurrensutsättning av Utvärderare externfinansierade projekt via dynamiskt inköpssystem 17531, Extern utvärderare

ProcuringEntityProfile