Publika avtal

Visa dina avtal
select
select
ProcuringEntityProfile

Förmögenhetsbrottsförsäkring 21551

Giltigt från 2017-01-01 till 2019-12-31
Leverantör If Skadeförsäkring AB (PUBL) 516401-8102
Avtalsområde -
ProcuringEntityProfile

Leveranser av flytande koldioxid 21605

Giltigt från 1994-12-31 till 2019-03-31
Leverantör Aga Gas Aktiebolag 556069-8119
Avtalsområde IT-tjänster, IT-produkter, IT-system, ljud, bild
ProcuringEntityProfile

Lärande för integration – utbildningar inom psykisk (o)hälsa, kommunikation, processledning och led 26305

Giltigt från 2017-11-16 till 2018-06-30
Leverantör Studentlitteratur Aktiebolag 556335-6137
Avtalsområde
ProcuringEntityProfile

Planarkitekt 20772

Giltigt från 2017-01-01 till 2018-12-22
Leverantör Metria AB 556799-2242
Avtalsområde Planarkitekt
ProcuringEntityProfile

Planarkitekt 20773

Giltigt från 2017-01-01 till 2018-12-22
Leverantör Norconsult AB 556405-3964
Avtalsområde Tekniska konsulter, ingenjörer, projektering, arkitekt, fastighet
ProcuringEntityProfile

Planarkitekt 20774

Giltigt från 2017-01-01 till 2018-12-22
Leverantör Ettelva Arkitekter AB 556298-7445
Avtalsområde Planarkitekt
ProcuringEntityProfile

Snö och halkbekämpning på ÅVC Vinslöv 26035

Giltigt från 2017-10-25 till 2019-05-31
Leverantör Johan Mårtensson 900803-0976
Avtalsområde Snö och halkbekämning
ProcuringEntityProfile

Tekniska konsulttjänster 2016 - VVS-konstruktion 20424

Övriga avtalsparter: Göingehem AB, Osby kommun, Osbybostäder AB
Giltigt från 2016-12-01 till 2019-05-31
Leverantör Ramböll Sverige AB 556133-0506
Avtalsområde
ProcuringEntityProfile

wepplats/intranät samt drift/underhåll, support 8916

Giltigt från 2014-09-30 till 2018-08-31
Leverantör Cybercom Group AB 556544-6522
Avtalsområde IT-tjänster, IT-produkter, IT-system, ljud, bild
ProcuringEntityProfile

Verksamhetssystem TEKIS ECOS 5211

Giltigt från 2007-07-01 till 2018-12-31
Leverantör Sokigo AB 556550-6309
Avtalsområde IT-tjänster, IT-produkter, IT-system, ljud, bild
ProcuringEntityProfile

Årlig översyn säkerhetskontroll av sport- och gymnastikutrustn inkl service- och reparationsarbeten 9135

Giltigt från 2015-02-01 till 2019-01-31
Leverantör Kontroll, Gymnastik, Montage i Hultsfred AB 556512-9847
Avtalsområde Bygg- och anläggningsentreprenader, underhåll fastighet, gata och park
ProcuringEntityProfile

1 Byggnadsantikvariskkonsult Tyréns 23374

Giltigt från 2017-07-01 till 2019-06-30
Leverantör Tyréns AB 556194-7986
Avtalsområde Byggnadsantikvariskkonsult Helsingborg
ProcuringEntityProfile

1. Ingenjör SÖ - tekniska konsulttjänster 26858

Giltigt från 2017-09-12 till 2019-04-30
Leverantör LSM Teknik AB 556830-3019
Avtalsområde Konsulttjänster, teknik
ProcuringEntityProfile

1:a Elinstallationsarbeten - Underhålls- och reparationsarbeten 26442

Giltigt från 2017-10-01 till 2020-09-30
Leverantör Eitech AB 556469-0732
Avtalsområde Fastigheter & underhåll
ProcuringEntityProfile

1A.1 Stödboende Vuxna NA1821-001786 A

Giltigt från 2014-12-12 till 2018-11-11
Leverantör Stockholms Kommun, Krukis 212000-0142
Avtalsområde
ProcuringEntityProfile

1A.1 Stödboende Vuxna NA1821-001783 A

Giltigt från 2014-12-12 till 2018-12-11
Leverantör Stockholms Kommun, Krukis 212000-0142
Avtalsområde
ProcuringEntityProfile

1A.1 Stödboende Vuxna NA1821-001782 A

Giltigt från 2014-12-12 till 2018-12-11
Leverantör Stockholms Kommun, Krukis 212000-0142
Avtalsområde
ProcuringEntityProfile

1A.1 Stödboende Vuxna NA1821-001784 A

Giltigt från 2014-12-11 till 2018-12-10
Leverantör Rockesholm Behandling Och Utbildning Aktiebolag 556297-8287
Avtalsområde
ProcuringEntityProfile

1A.1 Stödboende Vuxna NA1821-001785 A

Giltigt från 2014-12-08 till 2018-12-07
Leverantör Basta Utvecklingscenter AB 556688-6908
Avtalsområde
ProcuringEntityProfile

1A.1 Stödboende Vuxna NA1821-001780 A

Giltigt från 2014-12-07 till 2018-12-06
Leverantör Grenhults Stödboende AB 556756-2003
Avtalsområde
ProcuringEntityProfile

1A.1 Stödboende Vuxna NA1821-001781 A

Giltigt från 2014-12-06 till 2018-11-05
Leverantör Fogdhyttans Vård- Och Behandlingshem AB 556838-2484
Avtalsområde
ProcuringEntityProfile

1A.2 Stödboende Kvinnor NA1821-001779 A

Giltigt från 2014-12-12 till 2018-12-11
Leverantör Stockholms Kommun, Krukis 212000-0142
Avtalsområde
ProcuringEntityProfile

1A.2 Stödboende Kvinnor NA1821-001778 A

Giltigt från 2014-12-05 till 2018-12-04
Leverantör Kvinnobehandlingen Villa Leva 556656-4885
Avtalsområde
ProcuringEntityProfile

1A.3 Stödboende Unga vuxna NA1821-001787 A

Giltigt från 2014-12-05 till 2018-12-04
Leverantör Plattform Sthlm AB 556775-9740
Avtalsområde
ProcuringEntityProfile

1A.4 Stödboende Samsjukliga NA1821-001789 A

Giltigt från 2014-12-08 till 2018-12-07
Leverantör Kraftaverk Aktiebolag 556681-8679
Avtalsområde
ProcuringEntityProfile

1B.1 Omvårdnadsboende Vuxna NA1821-001792 A

Giltigt från 2014-12-12 till 2018-12-11
Leverantör Stockholms Kommun, Krukis 212000-0142
Avtalsområde
ProcuringEntityProfile

1B.4 Omvårdnadsboende Samsjukliga NA1821-001796 A

Giltigt från 2014-12-08 till 2018-12-07
Leverantör Omsorgshuset Odensala Hvb - Hem AB 556486-2661
Avtalsområde
ProcuringEntityProfile

1B.4 Omvårdnadsboende Samsjukliga NA1821-001795 A

Giltigt från 2014-12-08 till 2018-12-07
Leverantör Omsorgshuset Sunnersta Hvb - Hem AB 556424-9323
Avtalsområde
ProcuringEntityProfile

1B.4 Omvårdnadsboende Samsjukliga NA1821-001794 A

Giltigt från 2014-12-07 till 2018-12-06
Leverantör Hasslegården Vård AB 556175-3418
Avtalsområde
ProcuringEntityProfile

1B.4 Omvårdnadsboende Samsjukliga NA1821-001793 A

Giltigt från 2014-11-25 till 2018-11-24
Leverantör Tallkullens Hvb-Hem AB 556574-8943
Avtalsområde
ProcuringEntityProfile

2 Byggnadsantikvariskkonsult Kasparos 23376

Giltigt från 2017-07-01 till 2019-06-30
Leverantör SC Byggrådgivning C/O Kasparos AB 556895-7756
Avtalsområde Byggnadsantikvariskkonsult Helsingborg
ProcuringEntityProfile

2:a Elinstallationsarbeten - Underhålls- och reparationsarbeten 26443

Giltigt från 2017-10-01 till 2020-09-30
Leverantör Elektriska trion rovem ab 559061-4797
Avtalsområde Fastigheter & underhåll
ProcuringEntityProfile

2014-41 Analystjänster 12229

Giltigt från 2015-07-01 till 2019-06-30
Leverantör Eurofins Environment Testing Sweden AB 556065-7958
Avtalsområde Övrigt
ProcuringEntityProfile

2A.1 Behandlingshem terapeutisk och soc. Färdighetsträning NA1821-001817 A

Giltigt från 2014-12-08 till 2018-12-07
Leverantör Lp-Verksamhetens Ideella Riksförening 802404-3716
Avtalsområde
ProcuringEntityProfile

2A.1 Behandlingshem terapeutisk och soc. Färdighetsträning NA1821-001816 A

Giltigt från 2014-12-08 till 2018-12-07
Leverantör Lp-Verksamhetens Ideella Riksförening 802404-3716
Avtalsområde
ProcuringEntityProfile

2A.1 Behandlingshem terapeutisk och soc. Färdighetsträning NA1821-001799 A

Giltigt från 2014-12-06 till 2018-12-05
Leverantör Fogdhyttans Vård- Och Behandlingshem AB 556838-2484
Avtalsområde
ProcuringEntityProfile

2A.2 Behandl. terapeutisk och soc. Färdighetsträning Kvinnor NA1821-001819 A

Giltigt från 2014-12-08 till 2018-12-07
Leverantör Bills Bo- & Utbildningsgård AB 556625-5724
Avtalsområde
ProcuringEntityProfile

2B.1 Behandlingshem med 12-stegsbehandling, Vuxna NA1821-001829 A

Giltigt från 2014-12-19 till 2018-12-18
Leverantör Val-Bo AB 556740-7316
Avtalsområde
ProcuringEntityProfile

2B.1 Behandlingshem med 12-stegsbehandling, Vuxna NA1821-001827 A

Giltigt från 2014-12-18 till 2018-12-17
Leverantör Hatten, Behandlingshem 556471-9820
Avtalsområde
ProcuringEntityProfile

2B.1 Behandlingshem med 12-stegsbehandling, Vuxna NA1821-001831 A

Giltigt från 2014-12-11 till 2018-12-10
Leverantör Strömbacka Rehab Aktiebolag 556303-8677
Avtalsområde
ProcuringEntityProfile

2B.1 Behandlingshem med 12-stegsbehandling, Vuxna NA1821-001821 A

Giltigt från 2014-12-09 till 2018-12-08
Leverantör Framsteget Behandlingshem AB 556589-0794
Avtalsområde
ProcuringEntityProfile

2B.1 Behandlingshem med 12-stegsbehandling, Vuxna NA1821-001825 A

Giltigt från 2014-12-08 till 2018-12-07
Leverantör Behandlingshemmet Ulfshyttan AB 556427-6334
Avtalsområde
ProcuringEntityProfile

2B.1 Behandlingshem med 12-stegsbehandling, Vuxna NA1821-001822 A

Giltigt från 2014-12-08 till 2018-12-07
Leverantör D Erixon Konsult AB 556709-3488
Avtalsområde
ProcuringEntityProfile

2B.1 Behandlingshem med 12-stegsbehandling, Vuxna NA1821-001826 A

Giltigt från 2014-12-07 till 2018-12-06
Leverantör Renkronans Behandlingshem AB 556687-1363
Avtalsområde
ProcuringEntityProfile

2B.1 Behandlingshem med 12-stegsbehandling, Vuxna NA1821-001828 A

Giltigt från 2014-12-05 till 2018-12-04
Leverantör Korpbergets Behandlingscenter AB 556284-2012
Avtalsområde
ProcuringEntityProfile

2B.1 Behandlingshem med 12-stegsbehandling, Vuxna NA1821-001834 A

Giltigt från 2014-11-28 till 2018-11-27
Leverantör Rockesholm Behandling Och Utbildning Kommanditbolag 916922-1398
Avtalsområde
ProcuringEntityProfile

2B.2 Behandlingshem med 12-stegsbehandling, Kvinnor NA1821-001838 A

Giltigt från 2014-12-11 till 2018-12-10
Leverantör Strömbacka Rehab Aktiebolag 556303-8677
Avtalsområde
ProcuringEntityProfile

2B.2 Behandlingshem med 12-stegsbehandling, Kvinnor NA1821-001835 A

Giltigt från 2014-12-08 till 2018-12-07
Leverantör Storviksgården AB 556531-4951
Avtalsområde
ProcuringEntityProfile

2B.2 Behandlingshem med 12-stegsbehandling, Kvinnor NA1821-001839 A

Giltigt från 2014-12-05 till 2018-12-04
Leverantör Kvinnobehandlingen Villa Leva 556656-4885
Avtalsområde
ProcuringEntityProfile

2B.3 Behandlingshem med 12-stegsbehandling, Unga Vuxna NA1821-001842 A

Giltigt från 2014-12-09 till 2018-12-08
Leverantör Solgläntans Behandlingshem i Kramfors Aktiebolag 556458-5288
Avtalsområde
Visar 1 till 50 av 2939

Nyhet!
Nu kan du prenumerera på avtal via RSS. Fälj länken för att få avtalsuppdateringar